Cornelia unfiltered HIGHLIGHTS #Samtal med Riksbanken om svenska kontanter
2023-06-01 #Samtal med Monika Johansson på Riksbanken med anledning av att utlandet inte vill ta emot svenska kontanter eftersom svenska banker inte vill köpa tillbaka valutan enligt Forex. Idag träder en ny terrorlag ikraft och då avgår politiker, kan det finnas ett samband?

https://youtu.be/fu2w3Svz8Gc

Martin Stensö ringer Riksbanken:

Forex om att svenska kontanter inte accepteras i utlandet:

https://www.forex.se/information

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post