Lundin and WEF, Von Wagner and OdessaLundin and WEF, Von Wagner and Odessawho holds a Wallenberg professorship. Magda sat in the WEF, IMF and represents nothing but a corrupt political backstage…

So anyone who thinks Klaus Schwabb controls anything in the WEF World Economic Forum is mistaken!

Adolf Lundin was the son of the chemist Harry Lundin and the brother of the head of KSI, Bertil Lundin.[2] His mother Maria Lundin, née von Wagner, was born into a German-speaking family in Odessa. His uncle Willy von Wagner died in 1943 on behalf of Germany during the occupation of Norway.[3] He was married to Eva Lundin, née Wehtje, who belonged to the family that controlled Skånska Cement; her sister was married to Marc Wallenberg. Lundin was the father of Ian H. Lundin and Lukas H. Lundin.
At the end of 1950 he searched in vain for oil in Colombia for Shell. Through his father-in-law Walter Wehtje, he got a job in the early 1960s at Ax:son Johnson-owned Nynäs Petroleum.

The text that is marked translates to “Less known is that he founded the world economic forum, that today plays a big role in geopolitics comparable to the UN.”

// G. Strand

https://x.com/gstrand45/status/1789213707806847215?s=46&t=v0qhZge51EolZYjLqF-0Gg

Underrättelseofficer Michael RawlinsonUnderrättelseofficer Michael RawlinsonVinter med Fröken vithatt den 21 feb – Underrättelseofficer Michael Rawlinson del I:

https://rumble.com/v4ev2f5-live-vinter-med-frken-vithatt-21-feb-underttelseagent-michael-rawlinson-i.html

9 mars mars 2021 Pål Johnson och Ann Linde diskuterar Fallet Michael Rawlinson:

Pål Johnson skriver såhär i beskrivning av videon:

Journalisten Nils Resare har i en serie artiklar i Svenska Dagbladet uppmärksammat den svenske underrättelseofficeren Michael Rawlinsons situation med anledning av hans tjänstgöring som chef för EU:s kriminalunderrättelseverksamhet Eulex i Kosovo. Michael Rawlinson, som avled den 28 juli 2018, var en mycket erfaren underrättelseofficer med en bakgrund bland annat i kustjägarkompaniet och fallskärmsjägarskolan. Han hade i olika omgångar tjänstgjort på Balkan. Fallet har även nyligen följts upp av journalisten Mikael Hylin, som har intervjuat ett antal personer med insikter i frågan.

Michael Rawlinson bedrev under sin tid i Kosovo en känslig korruptionsutredning som berörde två italienska domare som var verksamma inom ramen för Eulex. I samband med att italienaren Gabriele Meucci tillträdde som chef för Eulex under 2014 försvårades detta arbete högst avsevärt.

Meucci krävde att korruptionsutredningarna skulle läggas ned och framförde även anklagelser om att Rawlinson skulle ha bedrivit kränkande informationsinsamling om medarbetare i Eulex. Rawlinson togs ur tjänst och försattes i husarrest. Den 22 juni 2015 beslöt även Meucci i samverkan med den italienske åklagaren Danilo Ceccarelli att Rawlinsons säkerhetsskåp skulle öppnas med våld.

Mot bakgrund av Rawlinsons uppdrag finns det skäl att tro att säkerhetsskåpet innehöll mycket säkerhetskänslig information som i orätta händer kunde riskera människors liv. Enligt uppgift ska det bland annat ha innehållit två rapporter om de korruptionsmisstänkta italienska domarna. Det faktum att informationen i säkerhetsskåpet kom i orätta händer innebar också Rawlinsons karriär som underrättelseofficer tog allvarlig skada.

Rawlinson blev dock senare frikänd från alla misstankar om tjänstefel och lagbrott i en oberoende utredning gjord av Europeiska utrikestjänsten (EAS). Samma utredning riktade i sin rapport även hård kritik mot Gabriele Meuccis och Danilo Ceccarelli agerande, inklusive deras beslut att öppna Rawlinsons säkerhetsskåp. Det är uppenbart att både Meuccis och Ceccarellis agerande kan ha syftat till att skydda korruptionsmisstänkta landsmän men även att skydda anseendet för Federica Mogherini, som var nytillträdd hög representant för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. Genom deras agerande försvagades Eulex arbete mot den grova organiserade brottsligheten i Kosovo samt förtroendet för EU:s rättstatsinsatser i allmänhet.

Trots den kritik som riktades av EAS mot både Meuccis och Ceccarellis agerande har det inte hindrat dem från att fortsatt ha framgångsrika karriärer inom EU-institutionerna.

Meucci fick förlängt förordande som chef för Eulex. Ceccarelli har nyligen utnämnts till en hög post på Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo). Syftet med Eppo är bekämpa brott mot EU:s finansiella intressen som till exempel bedrägerier, penningtvätt, korruption och mutbrott.

Mot bakgrund av den allvarliga kritik som framkom mot Meuccis agerande hade det varit rimligt att regeringen reagerade mycket kraftfullt diplomatiskt inom ramen för Eulex och tillsett att hans mandat som chef för Eulex inte förlängdes. Så skedde dock inte.

Vidare ska utsänd svensk personal vid internationella insatser alltid ha bästa tänkbara stöd från Sverige. Detta är speciellt angeläget för utsänd underrättelsepersonal eftersom de tar bland de största personliga riskerna och gör de största uppoffringar man kan göra i statens tjänst. Det är uppenbart att Rawlinson på grund av sitt engagemang mot korruptionsmisstankarna inom Eulex utsatte sin karriär och sin egen säkerhet för stora risker. För det fick han betala ett mycket högt pris.

De omständigheter som föreligger i fallet Michael Rawlinson borde föranleda regeringen att tillsätta en oberoende utredning. Syftet bör vara att klara ut omständigheterna och ansvarsförhållandena kring fallet samt säkerställa att inte liknande situationer uppstår igen för utsänd svensk personal.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag följande frågor till utrikesminister Ann Linde:

Hur ser ministern på de grundlösa anklagelser som riktades Michael Rawlinson, och vad gjorde regeringen för Rawlinson under den tid som han satt i husarrest?

Varför krävde inte ministern och regeringen att få läsa och ta del av utredningen som gjordes av EAS beträffande Meuccis och Ceccarellis agerande?

Varför hindrade inte ministern och regeringen Meucci från att få ett förlängt förordnande som chef för Eulex?

Påverkar Ceccarellis utnämnande till hög chef vid Eppo ministerns och regeringens syn på ett svenskt tillträde till Eppo?

Är ministern villig att verka för en utredning av omständigheterna kring fallet Michael Rawlinson i syfte att inte liknande situationer ska uppstå igen?

Michael Rawlinson var en av Sveriges främsta underrättelse­officerare. Foto: Privat/Yvonne Åsell

https://www.svd.se/a/Vb6mqp/underrattelseofficerens-mystiska-fall-och-dod

Tucker Carlsons intervju med Putin 8 February 2024Tucker Carlsons intervju med Putin 8 February 2024Video med svensk undertext:

https://rumble.com/v4clpjx-ep.-73-tucker-carlson-intervjuar-vladimir-putin-den-6-feb.-2024-svensk-text.html

Transkribering

Tucker: Följande är en intervju med Rysslands president Vladimir Putin. Inspelad den 6 februari 2024, ungefär klockan 19.00 i byggnaden bakom oss, som naturligtvis är Kreml. Intervjun, som du kommer att se om du tittar på den, handlar i första hand om det pågående kriget, kriget i Ukraina, hur det började, vad som händer och mest pressande hur det kan sluta. En anteckning innan du tittar. I början av intervjun ställde vi den mest uppenbara frågan, varför gjorde du det här? Kände du ett hot, ett överhängande fysiskt hot, och det är din motivering. Och svaret vi fick chockade oss. Putin fortsatte under mycket lång tid, förmodligen en halvtimme, om Rysslands historia som sträckte sig tillbaka till 700-talet. Och ärligt talat, vi trodde att detta var en filibustering-teknik och tyckte att det var irriterande och avbröt honom flera gånger, och han svarade. Han var irriterad över avbrottet. Men vi drog slutsatsen till slut, för vad det är värt, att det inte var en filibustering-teknik. Det fanns ingen tidsbegränsning på intervjun. Vi avslutade det efter mer än två timmar. Iställetföreföll det du skulle se oss uppriktigt oavsett om du håller med om det eller inte. Vladimir Putin menar att Ryssland har ett historiskt anspråk på delar av västra Ukraina. Så vår åsikt skulle vara att se det i det ljuset som ett uppriktigt uttryck för vad han tycker. Och med det, här är den. Herr president, tack. Den 22 februari 2022 talade du till ditt land i ett rikstäckande tal när konflikten i Ukraina startade, och du sa att du agerade för att du hade kommit till slutsatsen att USA, genom Nato, kan komma att initiera en, citat, överraskning attack mot vårt land och alltför amerikanska öron, det låter paranoid. Berätta för oss varför du tror att USA kan slå Ryssland direkt. Hur kom du fram till det?

Vladimir Putin:  Det är inte så att Amerika, USA skulle inleda en överraskningsanfall mot Ryssland. Jag sa inte det. Har vi en pratshow eller ett seriöst samtal?

Tucker:  Här är citatet. Tack. Det är ett formidabelt allvarsamtal.

Vladimir Putin:  För din grundutbildning ligger i historien, vad jag förstår.

Tucker: Ja.

Vladimir Putin: Så om du inte har något emot det tar jag bara 30 sekunder eller en minut för att ge dig en kort referens till historien för att ge dig lite historisk bakgrund.

Tucker: Snälla du.

Vladimir Putin: Låt oss se var vår relation med Ukraina började ifrån. Var kom Ukraina ifrån? Den ryska staten började samla sig som en centraliserad stat. Och det anses vara året för den ryska statens upprättande år 862. Men när stadsborna i Novgorod bjöd in en virangisk prins Rurik från Skandinavien att regera. År 1862 firade Ryssland 1000-årsjubileet av dess statsbildning. Och i Novgorod finns ett minnesmärke tillägnat landets 1000-årsjubileum. År 882 Ruriks efterträdare, prins Oleg, som faktiskt spelade rollen som regent hos Ruriks unge son. Eftersom Rurik hade dött vid den tiden, kom till Kiev. Han avsatte två bröder som tydligen en gång hade varit medlemmar i Ruriks trupp. Så Ryssland började utvecklas med två maktcentra Kiev och Novgorod. Nästa mycket betydelsefulla datum i Rysslands historia var 988, detta var dopet i Ryssland när prins Vladimir, Ruriks barnbarn, döpte Ryssland och antog ortodoxi, eller östlig kristendom. Från denna tidpunkt började den centraliserade ryska staten att stärkas. Varför? På grund av det enda territoriet. Integrerade ekonomiska band. Ett och samma språk. Och efter Rysslands dop, samma tro och styre av Prinsen, började den centraliserade ryska staten ta form. Tillbaka på medeltiden införde prins Jaroslav den vise tronföljden. Men efter att han gick bort blev det komplicerat av olika anledningar. Tronen överfördes inte direkt från far till äldste son, utan från prinsen som hade gått bort till sin bror. Sedan till sina söner i olika rader. Allt detta ledde till fragmenteringen och slutet för Ryssland som en enda stat. Det var inget speciellt med det. Samma sak hände då i Europa. Men den splittrade ryska staten blev ett lätt byte för det imperium som tidigare skapats av Djingis Khan. Hans efterträdare, nämligen Batu Khan, plundrade och förstörde nästan alla städer. Den södra delen, inklusive Kiev, förresten, och några andra städer, förlorade helt enkelt sin självständighet. Medan nordliga städer bevarade en del av sin suveränitet. De var tvungna att hylla horden, men de lyckades bevara en del av sin suveränitet. Och så började en enad rysk stat ta form med sitt centrum i Moskva. Den södra delen av ryska länder, inklusive Kiev, började gradvis dras mot en annan magnet, centrum som växte fram i Europa. Detta var storfurstendömet Litauen, och det kallades till och med det litauiska ryska hertigdömet eftersom ryssarna var en betydande del av denna befolkning. De talade det gamla ryska språket och var ortodoxa. Men så blev det en enande, föreningen av Storfurstendömet Litauen och kungariket Polen. Några år senare. Ytterligare ett förbund undertecknades, men den här gången redan inom den religiösa sfären blev några av de ortodoxa prästerna underordnade påven. Således blev dessa länder en del av den polsk-litauiska staten. Under decennier var polackerna engagerade i koloniseringen av denna del av befolkningen. De introducerade ett språk där, försökte befästa tanken att den här befolkningen inte precis var ryssar, att eftersom de levde i utkanten var de ukrainare. Ursprungligen betydde ordet ukrainska att personen bodde i utkanten av staten, längs utkanten, eller var engagerad i en gränsbevakningstjänst. Det betydde inte någon särskild etnisk grupp. Så polerna försökte, på alla möjliga sätt, kolonisera denna del av de ryska länderna och behandlade den faktiskt ganska hårt, för att inte säga grymt, allt som ledde till att denna del av de ryska länderna började kämpa för sina rättigheter. De skrev brev till Warszawa och krävde att deras rättigheter skulle iakttas och att folk skulle beställas här, bland annat till Kiev.

Tucker: Ursäkta. Kan du berätta vilken period, jag tappar koll på var i historien vi befinner oss i det polska förtrycket av Ukraina.

Vladimir Putin: Det var på 1200-talet. Nu ska jag berätta vad som hände senare. Och ge datumen så att det inte blir någon förvirring. Och 1654, till och med lite tidigare i år. De människor som hade kontroll över myndigheten över den delen av det ryska landet tog upp krig så, jag upprepar, och krävde att de skulle skicka dem till härskare av ryskt ursprung och ortodox tro. Men Warszawa svarade dem inte, och avvisade faktiskt deras krav, de vände sig till Moskva så att Moskva tog bort dem. Så att du inte tror att jag hittar på saker. Jag ska ge dig de här dokumenten.

Tucker: Tja, jag, det låter inte som att du hittar på. Och jag är inte säker på varför det är relevant för det som hände för två år sedan.

Vladimir Putin: Men ändå är det här dokument från arkiven. Kopior. Här är breven från Bohdan Khmelnytsky, mannen som då kontrollerade makten i denna del av de ryska länderna, som nu kallas Ukraina. Han skrev till Warszawa och krävde att deras rättigheter skulle upprätthållas. Och efter att ha blivit nekad började han skriva brev till Moskva. Be att få ta dem under Moskva-tsarens starka hand. Det finns kopior av dessa dokument. Jag lämnar dem för ditt goda minne. Det finns en översättning till ryska. Du kan översätta den till engelska senare. Men Ryssland skulle inte gå med på att släppa in dem direkt, förutsatt att kriget med Polen skulle börja. Ändå, 1654, beslutade den ryska församlingen av högsta präster och jordägare, med tsaren i spetsen, som var det representativa organet för den gamla ryska statens makt, att inkludera en del av de gamla ryska länderna i Moskvariket. Som väntat började kriget med Polen. Det varade i 13 år, och sedan 1654 slöts en vapenvila. Och 32 år senare tror jag att ett fredsavtal med Polen, som de kallade evig fred, undertecknades. Och dessa länder, hela vänstra stranden av Dnepr, inklusive Kiev, gick till Ryssland. Och hela högra stranden av Dnepr blev kvar i Polen. Under Catharinas styre återtog Ryssland alla sina historiska länder, inklusive i söder och väster, allt detta varade fram till revolutionen. Före första världskriget förlitade sig den österrikiska generalstaben på idéerna om ukrainiseringoch började aktivt främja idéerna om Ukraina och ukrainiseringen. Motivet var uppenbart. Strax före första världskriget ville man försvaga den potentiella fienden och säkra sig gynnsamma förhållanden i gränsområdet. Så idén som hade vuxit fram i Polen, att människor som bor i det territoriet påstås inte egentligen var ryssar, utan snarare tillhör en speciell etnisk grupp, började ukrainare att spridas av den österrikiska generalstaben. Så långt tillbaka som på 1800-talet dök det upp teoretiker som efterlyste ukrainskt oberoende. Alla dessa hävdade dock att Ukraina borde ha en mycket god relation med Ryssland. De insisterade på det. Efter revolutionen 1917 försökte bolsjevikerna återställa staten, och inbördeskriget började, inklusive fientligheterna med Polen. 1921 utropades fred med Polen. Och enligt det fördraget gavs den högra stranden av floden Dnepr återigen tillbaka till Polen. 1939, efter att Polen samarbetat med Hitler. Det samarbetade med Hitler, nej, Hitler erbjöd Polen fred och ett vänskapsfördrag. En allians som i gengäld krävde att Polen skulle ge tillbaka till Tyskland den så kallade Danzigkorridoren, som förband huvuddelen av Tyskland med Östpreussen och Königsberg. Efter första världskriget överfördes detta territorium till Polen. Och istället för Danzig uppstod en stad Gdasnk. Hitler bad dem att ge det i godo, men de vägrade. Naturligtvis samarbetade de fortfarande med Hitler och engagerade sig tillsammans i uppdelningen av Tjeckoslovakien.

Tucker: Men får jag fråga, du hävdar att Ukraina, säkert delar av Ukraina, östra Ukraina i själva verket är Ryssland har varit det i hundratals år. Varför skulle du inte bara ta det när du blev president för 24 år sedan? Du har kärnvapen. Det gör de inte. Det är faktiskt ditt land. Varför väntade du så länge?

Vladimir Putin: Jag ska säga dig, jag kommer för det. Den här genomgången närmar sig sitt slut. Det kan vara tråkigt, men det förklarar många saker.

Tucker: Det är inte tråkigt. Vet bara inte hur det är relevant.

Vladimir Putin: Bra bra. Jag är så glad att du uppskattar det. Tack. Så före andra världskriget samarbetade Polen med Hitler. Och även om den inte gav efter för Hitlers krav, deltog den fortfarande i uppdelningen av Tjeckoslovakien tillsammans med Hitler, eftersom polackerna inte hade gett Danzig-korridoren till Tyskland, och gick för långt och pressade Hitler att starta andra världskriget genom att attackera dem. Varför var det Polen som kriget startade mot, den 1 september 1939? Polen visade sig vara kompromisslöst, och Hitler hade inget att göra än att börja genomföra sina planer med Polen. Sobieski. Förresten, Sovjetunionen, jag har läst några arkivdokument, uppträdde väldigt ärligt och bad Polens tillåtelse att transitera sina trupper genom det polska territoriet för att hjälpa Tjeckoslovakien. Men den dåvarande polske utrikesministern sa att om de sovjetiska planen flög över Polen skulle de störtas över Polens territorium. Men det spelar ingen roll. Det viktiga är att kriget började och Polen föll offer för den politik man hade fört mot Tjeckoslovakien. Detta under den välkända Molotov-Ribbentrop-pakten skulle en del av territoriet inklusive västra Ukraina ges till Ryssland, vilket innebär att Ryssland, som då fick namnet Sovjetunionen, återtog sina historiska landområden. Efter segern i det stora fosterländska kriget, som vi kallar andra världskriget, och alla dessa territorier var slutligen inskrivna som tillhörande Ryssland, till Sovjetunionen. Vad Polen beträffar fick den, tydligen som kompensation, de landområden som ursprungligen hade varit tyska. De östra delarna av Tyskland. Dessa är nu västra länder i Polen. Naturligtvis fick Polen tillbaka tillgång till Östersjön och Danzig. Som återigen fick sitt polska namn. Så det var så denna situation utvecklades. 1922 när Sovjetunionen etablerades började bolsjevikerna bygga Sovjetunionen och etablerade det sovjetiska Ukraina, som aldrig hade funnits tidigare.

Tucker: Höger.

Vladimir Putin: Stalin insisterade på att dessa republiker skulle inkluderas i Sovjetunionen som autonoma enheter. Av någon oförklarlig anledning insisterade Lenin, sovjetstatens grundare, på att de skulle ha rätt att dra sig ur Sovjetunionen. Och återigen, av okända skäl, överförde han till den nyupprättade sovjetrepubliken Ukraina en del av länderna, tillsammans med människor som bodde där, även om dessa länder aldrig hade kallats Ukraina, och ändå gjordes de till en del av den sovjetrepubliken Ukraina. Dessa länder inkluderade Svartahavsregionen, som togs emot under Katarina den stora och som inte hade någon som helst historisk koppling till Ukraina. Även om vi går så långt tillbaka som 1654, då dessa länder återvände till det ryska imperiet. Det territoriet var storleken på 3 till 4 regioner i det moderna Ukraina, utan någon Svartahavsregion. Det var helt uteslutet.

Tucker: År 1654.

Vladimir Putin: Exakt.

Tucker: Jag är bara, du har uppenbarligen encyklopedisk kunskap om den här regionen. Men varför hävdade du inte detta under de första 22 åren som president, att Ukraina inte var ett riktigt land?

Vladimir Putin: Sovjetunionen fick ett stort territorium som aldrig hade tillhört det, inklusive Svartahavsområdet. Vid något tillfälle när Ryssland tog emot dem som ett resultat av de rysk-turkiska krigen, kallades de för Nya Ryssland eller ett annat Ryssland. Men det spelar ingen roll. Det viktiga är att Lenin, grundaren av sovjetstaten, etablerade Ukraina på det sättet. Under decennier utvecklades den ukrainska sovjetrepubliken som en del av Sovjetunionen. Och av okända skäl, återigen, var bolsjevikerna engagerade i ukrainiseringen. Det berodde inte bara på att det sovjetiska ledarskapet till stor del bestod av de som kom från Ukraina. Snarare förklarades det av Sovjetunionens allmänna politik för inhemskt ursprung. Samma saker gjordes i andra sovjetrepubliker. Detta innebar att främja nationella språk och nationella kulturer, vilket i princip inte är dåligt. Det var så det sovjetiska Ukraina skapades. Efter andra världskriget fick Ukraina, förutom de marker som hade tillhört Polen före kriget, en del av de marker som tidigare hade tillhört Ungern och Rumänien. Så Rumänien och Ungern fick en del av sina länder borttagna och gavs till det sovjetiska Ukraina, och de är fortfarande en del av Ukraina. Så i denna mening har vi all anledning att bekräfta att Ukraina är en konstgjord stat som formats efter Stalins vilja.

Tucker: Tror du att Ungern har rätt att ta tillbaka sitt land från Ukraina och att andra nationer har rätt att gå tillbaka till sina gränser från 1654?

Vladimir Putin: Jag är inte säker på om de ska gå tillbaka till sina 1654 års gränser. Men med tanke på Stalins tid, så kallad Stalins regim, som, som många hävdar, såg många kränkningar av mänskliga rättigheter och kränkningar av andra staters rättigheter. Man kan säga att de kunde kräva tillbaka deras land utan att ha rätt att göra det. Det är åtminstone förståeligt.

Tucker: Har du sagt till Viktor Orban att han kan ha en del av Ukraina?

Vladimir Putin: Aldrig. Jag har aldrig berättat för honom. Inte en enda gång. Vi har inte ens haft något samtal om det. Men jag vet faktiskt med säkerhet att ungrare som bor där ville komma tillbaka till sitt historiska land. Dessutom skulle jag vilja dela en mycket intressant historia med dig. Jag avviker, det är personligt. Någonstans i början av 80-talet åkte jag på en roadtrip i en bil från dåvarande Leningrad, tvärs över Sovjetunionen genom Kiev. Gjorde ett stopp i Kiev och åkte sedan till västra Ukraina. Jag gick till staden Beregovoy och alla namn på städer och byar där fanns på ryska och på det språk jag inte förstod på ungerska, på ryska och på ungerska. Inte på ukrainska, på ryska och på ungerska. Jag körde genom någon slags by, och det satt män bredvid sina hus, och de hade svarta tredelade kostymer och svarta cylinderhattar. Jag frågade, är de någon sorts underhållare? Jag fick höra nej, de var inte underhållare, de var ungrare. Jag sa, vad gör de här? Vad menar du? Det här är deras land. De bor här. Detta var under sovjettiden på 1980-talet. De bevarade det ungerska språket, ungerska namn och alla deras nationaldräkter. De är ungrare och de känner att de är ungrare. Och givetvis, när det nu finns en intrång.

Tucker: Vad det är, och det finns mycket av det, även om jag tror att många nationer är upprörda över Transsylvanien så väl som du uppenbarligen vet. Men många nationer känner sig frustrerade över de omritade gränserna för 1900-talets krig och krig som går tusen år tillbaka i tiden, de som du nämnde. Men faktum är att du inte gjorde det här fallet offentligt förrän för två år sedan, februari. Och i det fall du tog upp, som jag läste idag, förklarar du utförligt att du kände ett fysiskt hot från väst i Nato, inklusive ett potentiellt kärnvapenhot. Och det var det som fick dig att röra på dig. Är det en rättvis beskrivning av det du sa?

Vladimir Putin: Jag förstår att mina långa tal förmodligen faller utanför genren för intervjun. Det var därför jag frågade dig i början, ska vi ha ett seriöst samtal eller en show? Du sa ett allvarligt snack. Så håll ut med mig, snälla. Vi kommer till den punkt där det sovjetiska Ukraina etablerades. Sedan 1991 kollapsade Sovjetunionen och allt som Ryssland generöst hade skänkt Ukraina drogs iväg av det senare. Jag kommer till en mycket viktig punkt på dagens agenda.

Tucker: Tack.

Vladimir Putin: När allt kommer omkring initierades Sovjetunionens kollaps effektivt av den ryska ledningen. Jag förstår inte vad den ryska ledningen styrdes av vid den tiden, men jag misstänker att det fanns flera skäl att tro att allt skulle bli bra. För det första tror jag att det dåvarande ryska ledarskapet trodde att grunderna i förhållandet mellan Ryssland och Ukraina i själva verket var ett gemensamt språk. Mer än 90% av befolkningen där talade ryska. Familjeband, var tredje person där hade någon form av familje- eller vänskapsband. Gemensam kultur. Gemensam historia, slutligen, gemensam tro, samexistens med en enda stat i århundraden och djupt sammanlänkade ekonomier. Alla dessa var så grundläggande. Alla dessa element tillsammans gör våra goda relationer oundvikliga. Den andra punkten är mycket viktig. Jag vill att du som amerikansk medborgare och dina tittare ska höra om detta som. Den tidigare ryska ledningen antog att Sovjetunionen hade upphört att existera och därför fanns det inte längre några ideologiska skiljelinjer. Ryssland gick till och med frivilligt och proaktivt med på Sovjetunionens sammanbrott och trodde att detta skulle uppfattas av det så kallade civiliserade västvärlden som en inbjudan till samarbete och förening. Det var vad Ryssland förväntade sig, både från USA och detta så kallade kollektiva väst som helhet. Det fanns smarta människor, inklusive i Tyskland, Egon Bahr, en stor politiker från det socialdemokratiska partiet, som i sina personliga samtal med den sovjetiska ledningen på randen av Sovjetunionens kollaps insisterade på att de visste att säkerhetssystem borde upprättas i Europa. Hjälp bör ges till det enade Tyskland, men ett nytt system bör också etableras för att omfatta USA, Kanada, Ryssland och andra centraleuropeiska länder. Men Nato behöver inte expandera. Det var vad han sa. Om Nato expanderar skulle allt vara precis som under det kalla kriget, bara närmare Rysslands gränser. Det är allt. Han var en klok gammal man, men ingen lyssnade på honom. Han blev faktiskt arg en gång. Om du, sa han, inte lyssnar på mig, sätter jag aldrig min fot i Moskva igen. Allt hände precis som han hade sagt.

Tucker: Naturligtvis blev det verklighet. Och jag och du har nämnt detta många gånger. Jag tycker att det är en rättvis poäng. Och många i Amerika trodde att relationerna mellan Ryssland och USA skulle vara bra med Sovjetunionens kollaps och slutet på det kalla kriget, det motsatta hände. Men du har aldrig förklarat varför du tror att det hände, förutom att säga att västvärlden fruktar ett starkt Ryssland. Men vi har ett starkt Kina som västvärlden inte verkar vara särskilt rädd för. Hur är det med Ryssland tror du, övertygade politiker om att de var tvungna att ta ner det?

Vladimir Putin: Väst är mer rädd för det starka Kina än det fruktar ett starkt Ryssland, eftersom Ryssland har vunnit 150 miljoner människor och Kina har 1,5 miljarder invånare. Och dess ekonomi växer med stormsteg, eller 5 % per år. Det brukade vara ännu mer, men det räcker för Kina. Som Bismarck en gång uttryckte det är potentialerna det viktigaste. Kinas potential är enorm. Det är den största ekonomin i världen idag när det gäller köpkraftsparitet och ekonomins storlek. Det är redan på väg att gå om USA för ganska länge sedan, och det växer snabbt. Låt oss inte prata om vem som är rädd för vem. Låt oss inte resonera i sådana termer. Och låt oss komma in på det faktum att efter 1991, när Ryssland förväntade sig att det skulle välkomnas in i civiliserade nationers brödrafamilj, hände inget liknande. Du lurade oss. Jag menar inte dig personligen när jag säger dig. Självklart pratar jag om USA. Löftet var att Nato inte skulle expandera österut. Men det hände fem gånger. Det var fem vågor av expansion. Vi tolererade allt det där. Vi försökte övertala dem. Vi sa, snälla gör inte det. Vi är lika borgerliga nu som du är. Vi är en marknadsekonomi och det finns ingen kommunistisk partimakt. Låt oss förhandla. Dessutom har jag också sagt detta offentligt tidigare. Det fanns ett ögonblick då en viss klyfta började växa mellan oss. Innan dess kom Jeltsin till USA. Kom ihåg att han talade i kongressen och sa de goda orden: Gud välsigne Amerika. Allt han sa var signaler, låt oss komma in. Kom ihåg utvecklingen i Jugoslavien innan dess, Jeltsin överös med beröm. Så snart utvecklingen i Jugoslavien började höjde han rösten till stöd för serberna. Och vi kunde inte annat än höja våra röster för serber i deras försvar. Jag förstår att det var komplexa processer på gång där. Det gör jag, men Ryssland kunde inte låta bli att höja sin röst till stöd för serber, eftersom serber också är en speciell och nära oss nation, med ortodox kultur och så vidare. Det är en nation som har lidit så mycket i generationer. Nåväl, oavsett. Det viktiga är att Jeltsin uttryckte sitt stöd. Vad gjorde USA? I strid med internationell lag och FN-stadgan började man bomba Belgrad. Det var USA som ledde anden ur flaskan. Vad sades dessutom när Ryssland protesterade och uttryckte sin förbittring? FN-stadgan och internationell lag har blivit föråldrade. Nu åberopar alla folkrätten, men på den tiden började man säga att allt var förlegat. Allt måste ändras. Vissa saker måste faktiskt ändras eftersom maktbalansen har förändrats. Det är sant, men inte på det här sättet. Jeltsin drogs omedelbart genom leran, anklagad för alkoholism, för att inte förstå någonting, för att ingenting veta. Han förstod allt, jag försäkrar dig. Tja, jag blev president år 2000. Jag tänkte, okej, den jugoslaviska frågan är över, men vi bör försöka återställa förbindelserna. Låt oss åter öppna dörren som Ryssland hade försökt gå igenom. Och dessutom sa jag det offentligt, jag kan upprepa. Vid ett möte här i Kreml med den avgående presidenten Bill Clinton, precis här i rummet bredvid, sa jag till honom, jag frågade honom: Bill, tror du att om Ryssland bad om att få gå med i Nato, tror du att det skulle hända?” Plötsligt sa han, “du vet, det är intressant. Jag tror det.” Men på kvällen, när vi träffades för middag, sa han: Du vet, jag har pratat med mitt team, nej, det är inte möjligt nu. Du kan fråga honom. Jag tror att han kommer att se vår intervju, han kommer att bekräfta det. Jag skulle inte ha sagt något sådant om det inte hade hänt. Okej, det är omöjligt nu.

Tucker: Var du uppriktig? Skulle du ha gått med i Nato?

Vladimir Putin: Titta, jag ställde frågan, är det möjligt eller inte? Och svaret jag fick var nej. Om jag var ouppriktig i min önskan att ta reda på vad ledarställningen var….

Tucker: Men om han hade sagt ja, hade du gått med i Nato?

Vladimir Putin: Om han hade sagt ja, skulle närmandeprocessen ha börjat, och så småningom kunde det ha hänt om vi hade sett någon uppriktig önskan från våra partners sida. Men det hände inte. Nej, nej, okej, okej.

Tucker: Varför tror du det är det? Bara för att komma till motivet. Jag vet, du är helt klart bitter över det. Jag förstår. Men varför tror du att västvärlden avvisade dig då? Varför fientlighet? Varför fixade inte slutet av det kalla kriget förhållandet? Vad motiverar detta ur din synvinkel?

Vladimir Putin: Du sa att jag var bitter över svaret. Nej, det är inte bitterhet. Det är bara fakta. Vi är inte brudpar, bitterhet, förbittring, det handlar inte om den typen av saker under sådana omständigheter. Vi insåg precis att vi inte var välkomna dit, det är allt. Okej fint. Men låt oss bygga relationer på ett annat sätt. Låt oss leta efter gemensamma grunder någon annanstans. Varför vi fick ett så negativt svar bör ni fråga era ledare. Jag kan bara gissa varför, för stort land, med egen åsikt och så vidare. Och USA, jag har sett hur frågor löses i NATO. Jag ska ge er ett annat exempel nu angående Ukraina. USA: s ledarskap utövar påtryckningar och alla NATO-medlemmar röstar lydigt. Även om de inte gillar något. Nu ska jag berätta vad som hände i detta avseende med Ukraina 2008. Även om det diskuteras, tänker jag inte öppna en hemlighet för dig att säga något nytt. Ändå efter det försöker vi bygga upp relationerna på olika sätt. sätt. Till exempel, händelserna i Mellanöstern, i Irak, byggde vi relationer med USA på ett mycket mjukt, försiktigt, försiktigt sätt. Jag tog upprepade gånger upp frågan om att USA inte borde stödja separatism eller terrorism i norra Kaukasus? Men de fortsätter att göra det ändå. Och politiskt stöd, informationsstöd, ekonomiskt stöd, till och med militärt stöd kom från USA och dess satelliter för terroristgrupper i Kaukasus. Jag tog en gång upp den här frågan med min kollega, också USA: s president. Han säger att det är omöjligt. Har du bevis? Jag sa ja, jag var beredd på det här samtalet, och jag gav honom beviset på motivet. Han tittade på den och vet du vad han sa? Jag ber om ursäkt, men det är vad som hände. Jag ska citera, säger han, “ja, jag ska sparka dem i röv.” Vi väntade och väntade på lite svar. Det kom inget svar. Jag sa till FSB-direktören: Skriv till CIA”. Vad är resultatet av samtalet med presidenten? Han skrev en, två gånger. Och så fick vi ett svar. Vi har svaret i arkivet. CIA svarade: Vi har arbetat med oppositionen i Ryssland. Vi tror att detta är rätt sak att göra och vi kommer att fortsätta göra det.” Det är bara löjligt. Okej. Vi insåg att det var uteslutet.

Tucker: Krafter i opposition till dig? Så du säger att CIA försöker störta din regering?

Vladimir Putin: Visst menade de i just det fallet separatisterna, terroristerna som kämpade med oss ​​i Kaukasus. Det är vad de kallar oppositionen. Detta är den andra punkten. Det tredje ögonblicket är mycket viktigt, är det ögonblick då USA: s missilförsvarssystem skapades i början. Vi övertalade länge att inte göra det i USA. Dessutom blev efter inbjuden av Bush Juniors, pappa Bush senior att besöka sin plats på havet. Jag hade ett mycket allvarligt samtal med president Bush och hans team. Jag föreslår att USA, Ryssland och Europa gemensamt skapar det missilförsvarssystem som vi tror, ​​om det skapas, ensidigt hotar vår säkerhet. Trots att USA officiellt sa att det skapades mot missilhot från Iran. Det var motiveringen för utplaceringen av missilförsvarssystemet. Jag föreslog att vi skulle arbeta tillsammans: Ryssland, USA och Europa. De sa att det var väldigt intressant. De frågade mig: “Är du allvar?” Jag sa, “Absolut”.

Tucker: Får jag fråga vilket år detta var?

Vladimir Putin: Jag minns inte. Det är lätt att ta reda på påinternet. När jag var i USA på inbjudan av en Bush Sr.. Det är ännu lättare att lära av någon jag ska berätta om. Jag fick höra att det var väldigt intressant. Jag sa: “Föreställ dig bara om vi kunde lösa en sådan global strategisk säkerhetsutmaning tillsammans. Världen kommer att förändras. Vi kommer förmodligen att ha dispyter, förmodligen ekonomiska och till och med politiska sådana. Men vi kan drastiskt förändra situationen i världen.” Han säger “Ja, och frågar,” är du seriös? Jag sa, “Självklart”. “Vi måste tänka på det.” Jag sa, “Snälla varsågod”. Sedan kom försvarsminister Gates, tidigare chef för CIA och utrikesminister Rice in här i det här kabinettet, precis här vid det här bordet. De satt på det här bordet. Jag, utrikesministern, den ryske försvarsministern på den sidan. De sa till mig, ja, vi har tänkt på det. Vi instämmer. Jag sa, “Tack gud, bra”. “Men med några undantag.”

Tucker: Så, två gånger har du beskrivit amerikanska presidenter som fattar beslut och sedan blir underordnade av sina byråchefer. Så det låter som att du beskriver ett system som inte styrs av folket som väljs, i ditt berättande.

Vladimir Putin: Det stämmer, det stämmer. Och sedan sa de bara åt oss att gå vilse. Jag tänker inte berätta detaljerna för dig eftersom jag tycker att det är felaktigt. Det var trots allt ett konfidentiellt samtal, men vårt förslag avslogs. Det är ett faktum. Det var precis då jag sa: “Titta, men då kommer vi att tvingas vidta motåtgärder. Vi kommer att skapa sådana slagssystem som säkerligen kommer att övervinna missilförsvarssystem. Svaret var: “Vi gör inte det här mot dig, och du gör vad du vill. Förutsatt att det inte är emot oss, inte mot USA. Jag sa, “Okej”. Mycket bra. Det var så det gick. Och vi skapade hypersoniska system med interkontinental räckvidd, och vi fortsätter att utveckla dem. Vi ligger nu före alla, USA och de andra länderna när det gäller utvecklingen av hypersoniska strejksystem. Och vi förbättrar dem varje dag. Men det var inte vi. Vi föreslog att vi skulle gå åt andra hållet och vi knuffades tillbaka. Nu om Natos expansion österut. Jo, vi blev lovade inget Nato i öster, inte en tum i öster, som vi fick höra. Och sen då? De sa, ja, det är inte inskrivet på papper, så vi utökar. Så det var fem vågor av expansion. De baltiska staterna, hela Östeuropa och så vidare. Och nu kommer jag till huvudsaken. De har kommit till Ukraina. Till sist, 2008, vid toppmötet i Bukarest, förklarade de att dörrarna för Ukraina och Georgien att gå med i Nato var öppna. Nu om hur beslut fattas där. Tyskland, Frankrike verkade vara emot det, liksom några andra europeiska länder. Men sedan, som det visade sig senare, utövade president Bush och han en sådan tuff kille, en tuff politiker, som jag fick veta senare, han utövade press på oss och vi var tvungna att komma överens. Det är löjligt. Det är som på dagis. Var finns garantierna? Vad är detta för dagis? Vad är det för människor? Vilka är dom? Du förstår, de var pressade. De håller med. Och sedan säger de att Ukraina inte kommer att vara med i Nato. Du vet, jag säger att jag inte vet. Jag vet att du höll med 2008. Varför kommer du inte att hålla med i framtiden? Jo, de pressade oss då säger jag, varför pressar de dig inte imorgon och du kommer att hålla med igen? Väl. Det är nonsens. Vem finns att prata med? Jag förstår bara inte. Vi är redo att prata. Men med vem? Var finns garantierna? Ingen. Så de började utveckla Ukrainas territorium. Vad finns det? Jag har berättat bakgrunden, hur detta territorium utvecklas. Vilken typ av relationer? De var med Ryssland. Varannan eller tredje person där har alltid haft några band med Ryssland. Och under valet i redan oberoende suveräna Ukraina, som fick sin självständighet som ett resultat av självständighetsförklaringen. Och förresten står det att Ukraina är en neutral stat. Och 2008 öppnades plötsligt dörrarna eller portarna till Nato för det. Åh kom igen. Det var inte så vi kom överens. Nu, alla presidenter som har kommit till makten i Ukraina, de förlitade sig på väljarna med en bra inställning till Ryssland på ett eller annat sätt. Detta är den sydöstra delen av Ukraina. Detta är ett stort antal människor. Och det var mycket svårt att övertyga denna väljarkår, som hade en positiv inställning till Ryssland. Viktor Janukovitj kom till makten. Och hur de, första gången han vann, efter president Kutjma, organiserade den tredje omgången, som inte föreskrivs i Ukrainas konstitution. Det här är en statskupp. Tänk dig bara att någon i USA inte skulle gilla resultatet….

Tucker: Under 2014?

Vladimir Putin: Nej, det här var innan det. Efter president Kutjma vann Viktor Janukovitj valet. Men hans motståndare erkände inte den segern. USA stödde oppositionen och den tredje omgången var planerad. Men vad är detta? Det här är en kupp. USA stödde det och vinnaren av den tredje omgången kom till makten. Föreställ dig om något i USA inte faller i smaken och den tredje valomgången, som den amerikanska konstitutionen inte föreskriver, organiserades. Ändå gjordes det i Ukraina. Okej. Viktor Jusjtjenko, som ansågs vara den västvänliga politikern, kom till makten, men bra vi har byggt relationer med honom också. Han kom till Moskva med besök. Vi besökte Kiev. Jag besökte det också, vi träffades i en informell miljö. Om han är västerländsk så är det så. Det är okej. Låt människor göra sitt jobb. Situationen borde ha utvecklats i det oberoende Ukraina som ett resultat av Kutjmas ledarskap. Saker och ting blev värre och Viktor Janukovitj kom till makten. Han kanske inte var den bästa presidenten och politikern, jag vet inte. Jag vill inte ge bedömningar. Frågan om kopplingen till EU kom dock upp. Vi har alltid varit benägna till detta. Skyll dig själv. Men när vi läste igenom föreningsfördraget visade det sig vara ett problem för oss eftersom vi hade frihandelszonen och öppna tullgränser mot Ukraina, som enligt denna förening var tvungen att öppna sina gränser för Europa, vilket skulle ha lett till översvämningar av vår marknad. Men vi sa, nej, det här kommer inte att fungera. Vi ska stänga våra gränser mot Ukraina och sedan tullgränserna, det vill säga. Janukovitj började räkna ut hur mycket Ukraina skulle vinna, hur mycket man skulle förlora och sa till sina europeiska partners, jag behöver mer tid att tänka innan jag skriver under. I samma ögonblick som han sa det började oppositionen ta destruktiva steg som stöddes av väst. Allt berodde på Maidan och en kupp i Ukraina.

Tucker: Så han handlade mer med Ryssland än med EU? Ukraina gjorde det.

Vladimir Putin: Självklart. Det är inte ens frågan om handelsvolym, även om det för det mesta är det. Det är frågan om samarbetsstorlek som hela ukrainska ekonomin byggde på. Ett samarbete storlek mellan företagen var mycket nära sedan Sovjetunionens tider. Ja. Ett företag där brukade tillverka komponenter som skulle monteras både i Ryssland och Ukraina och vice versa. De brukade vara väldigt nära band. En statskupp begicks. Även om jag inte ska gå in på detaljer nu eftersom jag tycker att det är olämpligt. USA sa till oss, lugna ner Janukovitj så kommer vi att lugna oppositionen. Låt situationen utvecklas. I scenariot med en politisk uppgörelse. Vi sa, okej, höll med, låt oss göra på det här sättet. Som amerikanerna begärde använde Janukovitj varken de väpnade styrkorna eller polisen. Ändå begick den väpnade oppositionen en kupp i Kiev. Vad ska det betyda? Vem tror du att du är? Jag ville fråga den dåvarande amerikanska ledningen.

Tucker: Med stöd av vem?

Vladimir Putin: Med stöd av CIA, naturligtvis, organisationen du ville gå med förr i tiden, som jag förstår. Vi borde tacka Gud för att de inte släppte in dig. Även om det är en seriös organisation förstår jag. Min förra är ett V i den meningen att jag tjänstgjorde i första huvuddirektoratet, Sovjetunionens underrättelsetjänst. De har alltid varit våra motståndare. Ett jobb är ett jobb. Tekniskt sett gjorde de allt rätt. De uppnådde sitt mål att byta regering. Men ur politisk synvinkel var det ett kolossalt misstag. Säkert var det politiska ledarskapets missräkning. De borde ha sett vad det skulle utvecklas till. Så 2008 öppnades Natos dörrar för Ukraina. 2014 var det en kupp. De började förfölja dem som inte accepterade kuppen. Och det var verkligen en kupp. De skapade hotet mot Krim, som vi var tvungna att ta under vårt skydd. De startade kriget i Donbas 2014 med användning av flygplan och artilleri mot civila. Det var då allt började. Det finns en video av flygplan som attackerar Donetsk från ovan. De inledde en storskalig militär operation. Sedan en till. När de misslyckades började de förbereda nästa. Allt detta mot bakgrund av den militära utvecklingen av detta territorium och öppnandet av Natos dörrar. Hur kunde vi inte uttrycka oro över vad som hände? Från vår sida skulle detta ha varit en klandervärd vårdslöshet. Det är vad det skulle ha varit. Det är bara det att USA: s politiska ledning pressade oss till den gräns vi inte kunde passera eftersom det kunde ha förstört Ryssland självt. Dessutom kunde vi inte lämna våra bröder i tro. I själva verket bara en del av det ryska folket inför denna “krigsmaskin”.

Tucker: Det var alltså åtta år innan den nuvarande konflikten började. Så vad var triggern för dig? Vilket var ögonblicket då du bestämde dig för att du skulle göra det här?

Vladimir Putin: Till en början var det kuppen i Ukraina som provocerade fram konflikten. Förresten, då var representanterna för tre europeiska länder Tyskland, Polen och Frankrike anpassade, de var garanterna för det undertecknade avtalet mellan Janukovitjs regering och oppositionen. De skrev under som garanter. Trots det begick oppositionen en kupp och alla dessa länder låtsades att de inte kom ihåg att de var garanter för den fredliga uppgörelsen. De bara kastade den i snön direkt. Och ingen minns det. Jag vet inte om USA visste något om avtalet mellan oppositionen och myndigheterna och dess tre garanter, som i stället för att ta tillbaka hela denna situation på det politiska fältet stödde kuppen. Trots att det var meningslöst, tro mig, eftersom president Janukovitj gick med på alla villkor, var han redo att hålla ett tidigt val, som han inte hade någon chans att vinna uppriktigt sagt. Det visste alla. Varför kuppen då? Varför offren? Varför hotar man Krim? Varför starta en operation i Donbas? Detta förstår jag inte. Det är precis vad felräkningen är. CIA gjorde sitt jobb för att fullborda kuppen. Jag tror att en av de biträdande statssekreterarna sa att de kostade en stor summa pengar. Nästan 5 miljarder. Men det politiska misstaget var kolossalt. Varför skulle de behöva göra det? Allt detta kunde ha gjorts lagligt, utan offer, utan militära insatser, utan det förlorande Krim. Vi skulle aldrig ha övervägt att ens lyfta fingret om det inte hade varit för den blodiga utvecklingen på Maidan. För vi höll med om att efter Sovjetunionens kollaps borde våra gränser ligga längs gränserna till tidigare fackliga republiker. Vi gick med på det, men vi gick aldrig med på Natos expansion, och dessutom gick vi aldrig med på att Ukraina skulle vara med i Nato. Vi gick inte med på Natos baser där utan någon diskussion med oss. I årtionden höll vi på att fråga, gör inte det här, gör inte det. Och vad utlöste de senaste händelserna? För det första förklarade den nuvarande ukrainska ledningen att den inte skulle genomföra Minsk-avtalen som hade undertecknats, som ni vet, efter händelserna 2014 i Minsk där planen för en fredlig bosättning i Donbas lades fram. Men nej, den nuvarande ukrainska ledningen, utrikesministern, alla andra tjänstemän och sedan presidenten själv sa att de inte gillar något med Minskavtalen. Med andra ord, de tänkte inte genomföra det. För ett eller ett och ett halvt år sedan sa tidigare ledare för Tyskland och Frankrike öppet till helheten att de verkligen undertecknade Minsk-avtalen, men de hade aldrig för avsikt att genomföra dem, de ledde oss helt enkelt vid näsan.

Tucker: Fanns det någon för dig att prata med? Kallade du oss president och utrikesminister och sa, om du fortsätter att militarisera Ukraina med NATO-styrkor, kommer det här att gå, vi kommer att agera.

Vladimir Putin: Vi pratade om detta hela tiden. Vi vände oss till USA: s och europeiska länders ledarskap för att stoppa denna utveckling omedelbart. Att genomföra Minsk-avtalen. Men ärligt talat så visste jag inte hur vi skulle göra det här. Men jag var redo att implementera dem. Dessa avtal var komplicerade för Ukraina. De inkluderade massor av delar av dessa Donbas territorier oberoende. Det är sant. Jag var dock helt säker. Och jag säger detta till dig nu. Jag tror ärligt talat att om vi lyckades övertyga invånarna i Donbas och vi var tvungna att arbeta hårt för att övertyga dem att återvända till den ukrainska staten, så skulle såren gradvis börja läka. Men när denna del av territoriet återintegrerade sig i en gemensam social miljö, när pensionerna och de sociala förmånerna betalades ut igen, skulle alla bitar gradvis falla på plats. Nej, det ville ingen. Alla ville lösa problemet med enbart militärt våld. Men vi kunde inte låta det hända. Och situationen kom till den punkt när den ukrainska sidan meddelade, nej, vi kommer inte att göra någonting. De började också förbereda sig för militära insatser. Det var de som startade kriget 2014. Vårt mål är att stoppa detta krig. Och vi startade inte det här kriget 2022. Det här är ett försök att stoppa det.

Tucker: Tror du att du har slutat med det nu? Jag menar, har du uppnått dina mål?

Vladimir Putin: Nej. Vi har inte uppnått våra mål än eftersom ett av dem är av-nazifiering. Detta innebär förbud mot alla typer av nynazistiska rörelser. Detta är ett av de problem som vi diskuterade under förhandlingsprocessen, som avslutades i Istanbul i början av detta år. Och det var inte vårt initiativ eftersom vi fick höra av särskilt européerna att det var nödvändigt att skapa förutsättningar för den slutliga undertecknandet av dokumenten. Mina motsvarigheter i Frankrike i Tyskland sa: Hur kan du föreställa dig att de skriver under ett fördrag med en pistol mot huvudet? Trupperna borde dras tillbaka från Kiev. Jag sa, okej. Vi drog tillbaka trupperna från Kiev. Så snart vi drog tillbaka våra trupper från Kiev, kastade våra ukrainska förhandlare omedelbart alla våra överenskommelser i Istanbul i papperskorgen och förberedde sig för en långvarig väpnad konfrontation med hjälp av USA och dess satelliter i Europa. Det är så läget har utvecklats, och så ser det ut nu.

Tucker: Ursäkta min okunnighet. Vad är vad är av-nazifiering? Vad skulle det betyda?

Vladimir Putin: Det är det jag vill prata om just nu. Det är en mycket viktig fråga. Av-nazifiering. Efter att ha blivit självständigt började Ukraina, som vissa västerländska analytiker säger, söka efter sin identitet. Tja, om en intuitionist, du vet. Och det kom inte fram till något bättre än att bygga denna identitet på några falska hjältar som samarbetade med Hitler. Jag har redan sagt att i början av 1800-talet, när teoretikerna om Ukrainas självständighet och suveränitet dök upp, antog de att ett självständigt Ukraina skulle ha mycket goda relationer med Ryssland. Men på grund av den historiska utvecklingen var dessa territorier en del av det polsk-litauiska samväldet. Polen, där ukrainare förföljdes och behandlades ganska brutalt samt utsattes för grymt beteende. Det gjordes också försök att förstöra deras identitet. Allt detta fanns kvar i folkets minne. När andra världskriget bröt ut samarbetade en del av denna extremt nationalistiska elit med Hitler i tron ​​att han skulle ge dem frihet. De tyska trupperna, till och med SS-trupperna fick Hitlers kollaboratörer att göra det smutsigaste arbetet med att utrota den polska och judiska befolkningen. Därav denna brutala massaker av den polska och judiska befolkningen, såväl som den ryska befolkningen. Detta leddes av de personer som är välkända, Bandera, Shukhevych. Det var dessa människor som gjordes till nationella hjältar. Det är problemet. Och vi får hela tiden höra att nationalism och nynazism finns i andra länder också. Ja, de är plantor, men vi rycker upp dem. Och andra länder kämpar mot dem. Men Ukraina är inte fallet. Dessa människor har gjorts till nationella hjältar i Ukraina. Monument över dessa människor har rests. De visas på flaggor. Deras namn ropas av folkmassor som går med facklor, som det var i Nazityskland. Det var människor som utrotade polacker, judar och ryssar. Det är nödvändigt att stoppa denna praxis och förhindra spridningen av detta koncept. Jag säger att ukrainarna är en del av det enda ryska folket. De säger, nej, vi är ett separat folk. Okej fint. Om de anser sig vara ett separat folk har de rätt att göra det. Men inte utifrån nazismen, den nazistiska ideologin.

Tucker: Skulle du vara nöjd med det territorium du har nu?

Vladimir Putin: Jag ska avsluta med att svara på frågan. Du ställde precis frågan om nynazism och av-nazifiering. Ukrainas president besökte Kanada. Historien är välkänd, men tystas ner i västländerna. Det kanadensiska parlamentet presenterade mannen som, som parlamentets talman sa, kämpade mot ryssarna under andra världskriget. Tja, som kämpade mot ryssarna under andra världskriget. Hitler och hans medbrottslingar. Och det visade sig att den här mannen tjänstgjorde i SS-trupperna, han dödade personligen ryssarna, polackerna och judarna. De amerikanska trupperna bestod av ukrainska nationalister som gjorde detta smutsiga arbete. Ukrainas president stod upp med hela Kanadas parlament och applåderade denna man. Hur kan detta föreställas? Ukrainas president själv är förresten jude till nationalitet.

Tucker: Min fråga är egentligen, vad gör du åt det? Jag menar, Hitler har varit död i 80 år. Nazityskland finns inte längre. Och så, sant. Och så jag tror att det du säger är att du vill utplåna eller åtminstone kontrollera ukrainsk nationalism. Men hur? Hur gör man det?

Vladimir Putin: Lyssna på mig. Din fråga är väldigt subtil och jag kan berätta vad jag tycker. Ta inte illa upp.

Tucker: Självklart.

Vladimir Putin: Denna fråga verkar vara subtil. Det är.

Tucker: Ganska irriterande.

Vladimir Putin: Du säger att Hitler har varit död i så många år, 80 år. Men hans exempel lever vidare. Människorna som utrotar judarna, ryssarna eller polackerna är vid liv. Och presidenten, den nuvarande presidenten i dagens Ukraina, applåderar honom i det kanadensiska parlamentet, ger stående ovationer. Kan vi säga att vi helt har ryckt upp denna ideologi? Om det vi ser händer idag, är det vad av-nazifiering är i vår förståelse. Vi måste göra oss av med de människor som upprätthåller detta koncept och stödjer denna praxis och försöker bevara den. Det är vad av-nazifiering är. Det är vad vi menar.

Tucker: Höger. Min fråga var mer specifik. Det var naturligtvis inte ett försvar av nazister, varken nya eller andra. Det var en praktisk fråga. Du kontrollerar inte hela landet. Du kontrollerar inte Kiev. Du verkar inte vilja. Så hur ska du eliminera en kultur eller en ideologi eller känslor eller en syn på historien i ett land som du inte kontrollerar. Vad gör du åt det?

Vladimir Putin: Du vet, hur konstigt det än kan tyckas under förhandlingarna i Istanbul, så kom vi överens om att vi har allt skriftligt. Nynazism skulle inte odlas i Ukraina, inklusive att det skulle vara förbjudet på lagstiftande nivå. Her Carlson, vi var överens om det. Detta, visar det sig, kan göras under förhandlingsprocessen. Och det finns inget förödmjukande för Ukraina som en modern, civiliserad stat. Finns det någon stat som får främja nazismen? Det är det inte, eller hur? Åh, det är det.

Tucker: Blir det samtal? Och varför har det inte förts samtal om att lösa konflikten i Ukraina? Fredssamtal.

Vladimir Putin: Där har de nått ett mycket högt stadium av samordning av positioner i en komplex process, men ändå var de nästan slutförda. Men efter att vi drog tillbaka våra trupper från Kiev, som jag redan har sagt, kastade den andra sidan bort alla dessa överenskommelser och lydde instruktionerna från västländer, europeiska länder och USA att bekämpa Ryssland till det bittra slutet. Dessutom har Ukrainas president lagstiftat ett förbud mot att förhandla med Ryssland. Han undertecknade ett dekret som förbjöd alla att förhandla med Ryssland. Men hur ska vi förhandla om han förbjöd sig själv och alla att göra detta? Vi vet att han lägger fram några idéer om den här uppgörelsen, men för att komma överens om något måste vi ha en dialog. Är det inte rätt?

Tucker: Tja, men du skulle inte prata med den ukrainske presidenten. Du skulle tala med den amerikanske presidenten. När pratade du med Joe Biden senast?

Vladimir Putin: Jag kommer inte ihåg när jag pratade med honom. Jag kommer inte ihåg. Vi kan kolla upp det.

Tucker: Kommer du inte ihåg?

Vladimir Putin: Nej.

Tucker: Varför? Måste jag komma ihåg allt? Jag har mina egna saker att göra. Vi har inrikespolitiska angelägenheter.

Tucker: Tja, han finansierar kriget som du utkämpar, så jag skulle tro att det skulle vara minnesvärt.

Vladimir Putin: Jo, ja, han finansierar, men jag pratade med honom innan den särskilda militäroperationen, förstås. Och jag sa till honom då, förresten, jag ska inte gå in på detaljer, det gör jag aldrig. Men jag sa till honom att jag tror att ni gör ett stort misstag av historiska proportioner genom att stödja allt som händer där, i Ukraina, genom att stöta undan Ryssland. Jag sa till honom, berättade för honom upprepade gånger, förresten, jag tror att det skulle vara korrekt om jag slutar här.

Tucker: Vad sa han?

Vladimir Putin: Fråga honom, snälla, det är lättare för dig. Du är medborgare i USA. Gå och fråga honom. Det är inte lämpligt för mig att kommentera vårt samtal.

Tucker: Men du har inte pratat med honom sedan före februari 2022.

Vladimir Putin: Nej, vi har inte pratat. Vissa kontakter upprätthålls dock. Talar om vilka. Kommer du ihåg vad jag berättade om mitt förslag att arbeta tillsammans på ett missilförsvarssystem?

Tucker: Ja.

Vladimir Putin: Du kan fråga alla. Alla är säkra och sunda. Tack Gud. Den tidigare presidenten. Condoleezza är säker och frisk. Och jag tror att herr Gates och den nuvarande chefen för underrättelsetjänsten, herr Burns, dåvarande ambassadören i Ryssland, enligt min mening, är mycket framgångsrika, ambassadör. De var alla vittnen till dessa samtal. Fråga dem. Samma här. Om du är intresserad av vad herr president Biden svarade mig, fråga honom. Jag pratar i alla fall med honom om det.

Tucker: Jag är definitivt intresserad. Men från utsidan verkar det som att det här skulle kunna övergå eller utvecklas till något som för hela världen i konflikt och kan, um, initiera någon kärnvapenuppskjutning. Och så varför ringer du inte bara Biden och säger, låt oss lösa det här.

Vladimir Putin: Vad finns det att träna på? Det är väldigt enkelt. Jag upprepar, vi har kontakter via olika byråer. Jag kommer att berätta för er vad vi säger i denna fråga och vad vi förmedlar till USA: s ledning. Om du verkligen vill sluta slåss måste du sluta leverera vapen. Det kommer att vara över inom några veckor. Det är allt. Och då kan vi komma överens om några villkor innan du gör det, sluta. Vad är lättare? Varför skulle jag ringa honom? Vad ska jag prata med honom om? Eller be honom om vad?

Tucker: Och vilka meddelanden får du tillbaka?

Vladimir Putin: Du skulle leverera sådana och sådana vapen till Ukraina. Åh, jag är rädd, jag är rädd. Snälla gör inte det. Vad finns det att prata om?

Tucker: Tror du att Nato är orolig för att detta ska bli ett globalt krig eller en kärnvapenkonflikt?

Vladimir Putin: Det är åtminstone vad de pratar om. Och de försöker skrämma sin egen befolkning med ett imaginärt ryskt hot. Detta är ett uppenbart faktum. Och tänkande människor, inte filistare, utan tänkande människor, analytiker, de som är engagerade i verklig politik, bara smarta människor, förstår mycket väl att detta är en fejk. De försöker underblåsa det ryska hotet.

Tucker: Hotet jag tror du syftar på är en rysk invasion av Polen. Lettland. Expansionsbeteende. Kan du föreställa dig ett scenario där du skickar ryska trupper till Polen?

Vladimir Putin: Endast i ett fall, om Polen attackerar Ryssland. Varför? För vi har inget intresse av Polen, Lettland eller någon annanstans. Varför skulle vi göra det? Vi har helt enkelt inget intresse. Det är bara hotspridning.

Tucker: Tja, argumentet, jag vet att du vet att detta är att han invaderade Ukraina. Han har territoriella mål över hela kontinenten. Och du säger otvetydigt att du inte gör det.

Vladimir Putin: Det är absolut uteslutet. Du behöver bara inte vara någon form av analytiker. Det går emot sunt förnuft att engagera sig i något slags globalt krig och ett globalt krig kommer att föra hela mänskligheten till randen av förstörelse. Det är självklart. Det finns säkert avskräckande medel. De har skrämt alla med oss ​​hela tiden. I morgon kommer Ryssland att använda taktiska kärnvapen. I morgon kommer Ryssland att använda det. Nej, i övermorgon. Än sen då. För att pressa ut ytterligare pengar från amerikanska skattebetalare och europeiska skattebetalare i konfrontationen med Ryssland i den ukrainska krigsteatern. Men målet är att försvaga Ryssland så mycket som möjligt.

Tucker: En av våra seniora amerikanska senatorer från delstaten New York, Chuck Schumer, sa igår, tror jag, att vi måste fortsätta att finansiera den ukrainska ansträngningen, annars kan amerikanska soldatmedborgare hamna i striderna där. Hur bedömer du det?

Vladimir Putin: Detta är en provokation och dessutom en billig provokation. Jag förstår inte varför amerikanska soldater skulle slåss i Ukraina. De är legosoldater från USA. De är det större antalet legosoldater som kommer från Polen, med legosoldater från USA på andra plats och legosoldater från Georgia på tredje plats. Tja, om någon har en önskan att skicka reguljära trupper, skulle det säkerligen föra mänskligheten till randen av en mycket allvarlig global konflikt. Detta är uppenbart. Behöver USA detta? Varför då? Tusentals mil bort från ditt nationella territorium. Har du inget bättre att göra? Du har problem vid gränsen. Frågor med migration, frågor med statsskulden. Mer än 33 biljoner dollar. Du har inget bättre att göra. Så du borde slåss i Ukraina. Skulle det inte vara bättre att förhandla med Ryssland? Gör ett avtal. Redan förstår situationen som utvecklas idag, inser att Ryssland kommer att kämpa för sina intressen till slutet. Och inse att detta faktiskt en återgång till sunt förnuft, börja respektera vårt land och dess intressen och leta efter vissa lösningar. Det verkar för mig att detta är mycket smartare och mer rationellt.

Tucker: Vem sprängde Nord Stream?

Vladimir Putin: Du säkert.

Tucker: Jag var upptagen den dagen. Jag sprängde inte Nord Stream. Tack ändå.

Vladimir Putin: Du kan personligen ha ett alibi, men CIA har inget sådant alibi.

Tucker: Hade du bevis för att Nato eller CIA gjorde det?

Vladimir Putin: Du vet, jag går inte in på detaljer, men folk säger alltid i sådana fall, leta efter någon som är intresserad. Men i det här fallet bör vi inte bara leta efter någon som är intresserad, utan också efter någon som har kapacitet, för det kan finnas många intresserade, men inte alla är kapabla att sjunka till Östersjöns botten och bära ut denna explosion. Dessa två komponenter ska anslutas. Vem är intresserad och vem är kapabel att göra det?

Tucker: Men jag är förvirrad. Jag menar, det är den största industriella terrorismen någonsin, och det är det största utsläppet av CO2 i historien. Okej, så om du hade bevis och antagligen gett dina säkerhetstjänster eller Intel-tjänster, skulle du tro att Nato, USA, CIA, Väst gjorde detta, varför skulle du inte presentera det och vinna en propagandaseger?

Vladimir Putin: I propagandakriget är det väldigt svårt att besegra USA eftersom USA kontrollerar all världens media och många europeiska medier. Den ultimata förmånstagaren av de största europeiska medierna är amerikanska finansinstitut. Vet du inte det? Så det går att engagera sig i det här arbetet, men det kostar så att säga oöverkomligt. Vi kan helt enkelt rikta rampljuset på våra informationskällor och vi kommer inte att uppnå resultat. Det är klart för hela världen vad som hände då. Även amerikanska analytiker pratar om det direkt. Det är sant.

Tucker: Ja jag, men här är en fråga som du kanske kan svara på. Du arbetade i Tyskland. Tyskarna vet tydligt att deras Nato-partner gjorde detta, men de. Och det skadade deras ekonomi kraftigt. Det kanske aldrig återhämtar sig. Varför är de tysta om det? Det är väldigt förvirrande för mig. Varför skulle inte tyskarna säga något om det?

Vladimir Putin: Detta förvirrar också mig, men dagens tyska ledarskap styrs av det kollektiva västvärldens intressen snarare än dess nationella intressen. Annars är det svårt att förklara logiken i deras agerande eller passivitet. Det handlar trots allt inte bara om Nord Stream ett, som höll på att sprängas och Nord Stream två skadades, utan ett rör är säkert och ljud och gas kan levereras till Europa genom det. Men Tyskland öppnar den inte. Vi är redo. Snälla du. Det finns en annan väg genom Polen som heter Yamal Europe, som också tillåter stort flöde. Polen har stängt den, men Polen hackar från den tyska handen. Den får pengar från de paneuropeiska fonderna och Tyskland är den främsta givaren till dessa paneuropeiska fonder. Tyskland matar Polen i viss utsträckning och de stänger sin rutt till Tyskland. Varför? Jag förstår inte Ukraina, till vilket tyskarna levererar vapen och ger pengar. Tyskland är USA: s andra sponsor när det gäller ekonomiskt stöd till Ukraina. Det finns två gasvägar genom Ukraina. De stängde helt enkelt en väg. Ukrainarna. Öppna den andra rutten. Och snälla skaffa bensin från Ryssland. De öppnar den inte. Varför säger inte tyskarna, titta, killar, vi ger er pengar och vapen. Öppna upp ventilen. Låt gasen från Ryssland passera för oss. Vi köper flytande gas till orimliga priser i Europa, vilket sänker nivån på vår konkurrenskraft och ekonomi i allmänhet till noll. Så vill du att vi ska ge dig pengar? Låt oss ha den anständiga tillvaron att tjäna pengar till vår ekonomi, för det är härifrån pengarna vi ger dig kommer. De vägrar att göra det. Varför? Fråga dem. Det är vad som är i deras huvuden. Det är mycket inkompetenta människor.

Tucker: Tja, världen kanske håller på att delas upp i två halvklot. Den ena med billig energi, den andra utan. Och jag vill fråga er att om vi nu är en multipolär värld så är vi uppenbarligen det. Kan du beskriva alliansblocken? Vem är på varje sida. Tror du?

Vladimir Putin: Lyssna, du har sagt att världen håller på att delas upp i två halvklot. En mänsklig hjärna är uppdelad i två hemisfärer. Minst en är ansvarig för en typ av aktiviteter. Den andra handlar mer om kreativitet och så vidare. Men det är fortfarande ett och samma huvud. Jag världen borde vara en helhet. Säkerhet bör delas snarare än ett menat för den gyllene miljarden. Det är det enda scenariot där världen kan vara stabil, hållbar och förutsägbar. Tills dess, medan huvudet är delat i två delar, är det en sjukdom, ett allvarligt ogynnsamt tillstånd. Det är en period av svår sjukdom som världen går igenom nu. Men jag tror att tack vare ärlig journalistik är detta arbete besläktat med läkarnas arbete. Detta kan på något sätt åtgärdas.

Tucker: Nåväl, låt oss bara ge ett exempel. US-dollarn, som liksom har förenat världen på många sätt, kanske inte till din fördel, men verkligen till vår. Försvinner det som reservvaluta,  den universellt accepterade valutan? Hur har sanktioner, tror du, förändrat dollarns plats i världen?

Vladimir Putin: Du vet, att använda dollarn som ett verktyg för utrikespolitisk kamp är ett av de största strategiska misstagen som gjorts av USA: s politiska ledning. Dollarn är hörnstenen i USA: s makt. Jag tror att alla förstår mycket väl att oavsett hur många dollar som skrivs ut så sprids de snabbt över hela världen. Inflationen i USA är minimal. Det är cirka 3 eller 3,4 %, vilket jag tror är helt acceptabelt för USA. Men de kommer inte att sluta skriva ut. Vad säger skulden på 33 biljoner dollar oss om? Det handlar om utsläpp. Ändå är det huvudsakliga vapnet som används av USA för att bevara sin makt över hela världen. Så snart den politiska ledningen bestämde sig för att använda den amerikanska dollarn som ett verktyg för politisk kamp, ​​utdelades ett slag mot denna amerikanska makt. Jag skulle inte vilja använda något starkt språk, men det är en dum sak att göra och ett allvarligt misstag. Se vad som händer i världen. Till och med USA: s allierade minskar nu sina dollarreserver. När alla ser detta börjar alla leta efter sätt att skydda sig själva. Men det faktum att USA tillämpar restriktiva åtgärder mot vissa länder, som att lägga restriktioner på transaktioner, frysa tillgångar etc., väcker stor oro och sänder en signal till hela världen. Vad hade vi här? Fram till 2022 gjordes cirka 80 % av ryska utrikeshandelstransaktioner i amerikanska dollar och euro. US-dollar stod för cirka 50 % av våra transaktioner med tredjeländer. Nåväl, för närvarande är den nere på 13%. Det var inte vi som förbjöd användningen av den amerikanska dollarn. Vi hade ingen sådan avsikt. Det var USA: s beslut att begränsa våra transaktioner i amerikanska dollar. Jag tycker att det är fullständigt dåraktigt ur synvinkeln av Förenta staternas och dess skattebetalares intressen, eftersom det skadar USA: s ekonomi, undergräver USA: s makt över hela världen. Förresten, våra transaktioner i yuan stod för cirka 3%. Idag görs 34% av våra transaktioner i rubel och ungefär lika mycket. Lite över 34 % i yuan. Varför gjorde USA detta? Min enda gissning är självinbilskhet. De trodde nog att det skulle leda till full kollaps, men inget kollapsade. Dessutom tänker andra länder, inklusive oljeproducenter, på och accepterar redan betalningar för olja i yuan. Inser du ens vad som händer eller inte? Är det någon i USA som inser detta. Vad gör du? Du skär av dig själv. Alla experter säger detta. Fråga vilken som helst intelligent och tänkande person i USA vad dollarn betyder för USA. Men du dödar det med dina egna händer.

Tucker: Det tror jag. Jag tycker att det är en rättvis bedömning. Frågan är vad som kommer härnäst? Och kanske byter du ut en kolonialmakt mot en annan, än mindre sentimental och förlåtande kolonialmakt. Jag menar, eller riskerar till exempel BRIC-länderna att helt domineras av den kinesiska, den kinesiska ekonomin? På ett sätt som inte är bra för deras suveränitet. Oroar du dig för det?

Vladimir Putin: Tja, vi har hört de där boogeyman-historierna förut. Det är en boogeyman-historia. Vi är grannar med Kina. Man kan inte välja grannar, precis som man inte kan välja närstående. Vi delar en gräns på 1000 km med dem. Det här är nummer ett. För det andra har vi en hundraårig historia av samexistens. Vi är vana vid det. För det tredje är Kinas utrikespolitiska filosofi inte aggressiv. Dess idé är att alltid leta efter kompromisser. Och det kan vi se. Och det är nästa punkt är som följer. Vi får alltid höra samma boogeyman-historia. Och här går det igenom igen i eufemistisk form. Men det är fortfarande samma boogeyman-historia. Samarbetet med Kina fortsätter att öka takten i vilken Kinas samarbete med Europa växer är högre och större än tillväxten i det kinesiska ryska samarbetet. Om du frågar européer, är de inte rädda att de kan vara det? jag vet inte. Men de försöker fortfarande komma åt Kinas marknad till varje pris, särskilt nu när de står inför ekonomiska problem. Kinesiska företag utforskar också den europeiska marknaden. Har kinesiska företag liten närvaro i USA? Ja. De politiska besluten är sådana att de försöker begränsa samarbetet med Kina. Det är till din egen nackdel, herr Tucker, att du begränsar samarbetet med Kina. Du skadar dig själv. Det är en känslig fråga och det finns inga silverkula-lösningar, precis som det är med dollarn. Så innan man inför några olagliga sanktioner, olagliga i termer av FN: s stadga, bör man tänka mycket noga för beslutsfattare. Detta verkar vara ett problem.

Tucker: Så du sa för ett ögonblick sedan att världen skulle vara mycket bättre om den inte bröts upp i konkurrerande allianser, om det fanns samarbete globalt. En av anledningarna till att du inte har det är för att den nuvarande amerikanska administrationen är död mot dig. Tror du att om det fanns en ny administration efter Joe Biden, att du skulle kunna återupprätta kommunikationen med den amerikanska regeringen? Eller spelar det ingen roll vem presidenten är?

Vladimir Putin: Jag ska berätta för dig. Men låt mig avsluta den föregående tanken. Vi, tillsammans med min kollega och vän president XI Jinping, satte upp deras mål att nå 200 miljarder dollar i ömsesidig handel med Kina i år. Vi har överskridit denna nivå. Enligt våra siffror uppgår vår bilaterala handel med Kina redan till 230 miljarder. Och den kinesiska statistiken säger att det är 240 miljarder dollar. En viktig sak till. Vår handel är välbalanserad, ömsesidigt kompletterande inom högteknologi, energi, vetenskaplig forskning och utveckling. Det är väldigt balanserat. När det gäller BRIC-länderna, där Ryssland tog över ordförandeskapet i år, utvecklas BRIC-länderna i stort sett mycket snabbt. Titta, om minnet inte hjälper mig, redan 1992 uppgick G7-ländernas andel av världsekonomin till 47 %, medan den 2022 var nere på, tror jag, lite över 30 %. BRIC-länderna stod bara för 16 % 1992, men nu är deras andel större än G7: s. Det har ingenting att göra med händelserna i Ukraina. Detta beror på trenderna för global utveckling och världsekonomi, som jag nämnde nyss. Och detta är oundvikligt. Detta kommer att fortsätta hända. Det är som solens strålar. Du kan inte hindra solen från att gå upp. Man måste anpassa sig till det. Hur anpassar sig USA med hjälp av kraftsanktioner, påtryckningar, bombningar och användning av väpnade styrkor? Det här handlar om självinbilskhet. Ert politiska etablissemang förstår inte att världen förändras under objektiva omständigheter. Och för att bevara din nivå, även om någon aspirerar, ursäkta mig till nivån av dominans. Du måste fatta rätt beslut på ett kompetent och i tid. Sådana brutala handlingar, inklusive med avseende på Ryssland och säg andra länder, är kontraproduktiva. Detta är ett uppenbart faktum. Det har redan blivit uppenbart. Du frågade mig precis om en annan ledare kommer och ändrar något? Det handlar inte om ledaren. Det handlar inte om en viss persons personlighet. Jag hade en mycket bra relation med säg Bush. Jag vet att han i USA framställdes som någon slags countrypojke som inte förstår så mycket. Jag försäkrar er att så inte är fallet. Jag tror att han gjorde många misstag när det gäller Ryssland också. Jag berättade om 2008 och beslutet i Bukarest att öppna Natos dörrar för Ukraina och så vidare. Det hände under hans presidentperiod. Han utövade faktiskt press på européerna. Men generellt sett, på ett personligt mänskligt plan, hade jag en väldigt bra relation med honom. Han var inte sämre än någon annan amerikansk eller rysk eller europeisk politiker. Jag försäkrar dig att han förstod vad han gjorde lika bra som andra. Jag hade en sådan personlig relation med Trump också. Det handlar inte om ledarens personlighet. Det handlar om elitens tankesätt, ledaruppgörelse. Om idén om dominans till varje pris, också baserad på kraftfulla handlingar, dominerar det amerikanska samhället, kommer ingenting att förändras. Det kommer bara att bli värre. Men om i slutändan, man kommer till medvetenheten om att världen har förändrats på grund av de objektiva omständigheterna, och att man borde kunna anpassa sig till dem i tid med hjälp av de fördelar som USA fortfarande har idag, då kanske något kan förändras. Titta, Kinas ekonomi har blivit den första ekonomin i världen än köpkraftsparitet i termer av volym. Det är över till USA för länge sedan. USA kommer tvåa, sedan bland 1,5 miljarder människor och sedan Japan med Ryssland på femte plats. Ryssland var den första ekonomin i Europa förra året, trots alla sanktioner och restriktioner. Är det normalt ur din synvinkel att sanktioner, restriktioner och möjligheten att betalningar i dollar avbryts från Swifts sanktioner mot deras fartyg som transporterar olja? Sanktioner mot flygplan. Sanktioner i allt, överallt. Det största antalet sanktioner i världen som tillämpas, tillämpas mot Ryssland. Och vi har blivit Europas första ekonomi under denna tid. Verktygen som USA använder fungerar inte. Tja, man måste tänka på vad man ska göra. Om denna insikt kommer till de styrande eliterna, så ja, då kommer statens första person att agera i väntan på vad väljarna och de människor som fattar beslut på olika nivåer förväntar sig av denna person. Då kanske något förändras.

Tucker: Men du beskriver två olika system. Du säger att ledaren agerar i väljarnas intresse, men du säger också att dessa beslut inte fattas av ledaren, de fattas av de härskande klasserna. Du har styrt det här landet så länge, du har känt alla dessa amerikanska presidenter. Vilka är dessa maktcentra i USA? tror du? Vem fattar egentligen besluten?

Vladimir Putin: jag vet inte. Amerika är ett komplext land. Konservativ å ena sidan, snabbt föränderlig å andra sidan. Det är inte lätt för oss att reda ut det hela. Vem fattar beslut i valen? Är det möjligt att förstå detta när varje stat har sin egen lagstiftning? Varje stat reglerar sig själv. Någon kan uteslutas från val på delstatsnivå. Det är ett tvåstegs valsystem. Det är väldigt svårt för oss att förstå det. För det andra är det två partier som är dominerande: republikanerna och demokraterna. Och inom detta partisystem, de centra som fattar beslut som förbereder beslut. Titta sedan, varför, enligt min mening, efter Sovjetunionens kollaps, fördes en så felaktig, grov, helt omotiverad påtryckningspolitik mot Ryssland. Detta är trots allt en påtryckningspolitik. Nato-expansion, stöd till separatisterna i Kaukasus. Skapande av ett missilförsvarssystem. Dessa är alla delar av tryck. Tryck, tryck, tryck. Att sedan dra in Ukraina i Nato handlar om tryck, tryck, tryck. Varför? Jag tror bland annat för att alltför stora produktionskapaciteter skapades. Under konfrontationen med Sovjetunionen. Det skapades många centra och specialister på Sovjetunionen som inte kunde göra något annat. De övertygade den politiska ledningen om att det är nödvändigt att fortsätta att mejsla Ryssland, att försöka bryta upp det, att på detta territorium skapa flera kvasi-statliga enheter och att underkuva dem i en splittrad form, för att använda deras kombinerade potential för den framtida kampen med Kina. Detta är ett misstag, inklusive den överdrivna potentialen hos dem som arbetade för konfrontationen med Sovjetunionen. Det är nödvändigt att bli av med detta. Det borde finnas nya, fräscha krafter, människor som ser in i framtiden och förstår vad som händer i världen. Se hur Indonesien utvecklas. 600 miljoner människor. Var kan vi komma ifrån det? Ingenstans. Vi måste bara anta att Indonesien kommer in. Det är redan i klubben av världens ledande ekonomier. Oavsett vem som gillar det eller ogillar det. Ja, vi förstår och är medvetna om att i USA, trots alla ekonomiska problem, är situationen fortfarande normal och ekonomin växer hyggligt. BNP växer med 2,5%, om jag inte har fel. Men om vi vill säkra framtiden måste vi ändra vår inställning till det som förändras. Som jag redan sa skulle världen ändå förändras oavsett hur utvecklingen i Ukraina slutar. Världen förändras och USA själva. Experter skriver att USA trots allt gradvis ändrar sin position i världen. Det är dina experter som skriver det. Jag har precis läst dem. Frågan är bara hur detta skulle hända. Smärtsamt och snabbt eller försiktigt och gradvis. Och detta är skrivet av människor som inte är anti-amerikanska. De följer helt enkelt globala utvecklingstrender. Det är allt. Och för att kunna bedöma dem och ändra policy behöver vi människor som tänker,

Tucker: Jag måste bara fråga dig, du har tydligt sagt att Natos expansion österut är ett brott mot löftet som ni alla gavs 1990. Det är ett hot mot ert land. Precis innan ni skickar in trupper till Ukraina gick USA: s vicepresident till säkerhetskonferensen i München och uppmuntrade Ukrainas president att gå med i NATO. Tror du att det var ett försök att provocera dig till militär aktion?

Vladimir Putin: Jag upprepar, än en gång, vi har upprepade gånger, upprepade gånger föreslagit att söka en lösning på de problem som uppstod i Ukraina efter statskupp 2014 med fredliga medel. Men ingen lyssnar på oss. Och dessutom förklarade plötsligt de ukrainska ledarna som stod under USA: s fullständiga kontroll att de inte skulle följa Minsk-avtalen. De ogillade allt där och fortsatte militär verksamhet i det territoriet. Och parallellt exploaterades det territoriet av NATO: s militära strukturer under sken av olika personalutbildnings- och omskolningscentra. De började i princip skapa baser där. Det är allt. Ukraina meddelade att ryssarna var en icke titulär nationalitet, samtidigt som de antog de lagar som begränsar rättigheterna för icke titulära nationaliteter i Ukraina. Efter att ha fått alla sydöstra territorier som gåva från det ryska folket tillkännagav Ukraina plötsligt att ryssarna var en icke titulär nationalitet i det territoriet. Är det normalt? Allt detta tillsammans ledde till beslutet att avsluta kriget. Den nynazisten startade i Ukraina 2014.

Tucker: Tror du att Zelensky har friheten att förhandla fram en lösning på denna konflikt?

Vladimir Putin: Jag känner inte till detaljerna. Det är såklart svårt för mig att bedöma, men det tror jag att han har. Det brukade han i alla fall ha. Hans far kämpade mot fascisterna nazisterna under andra världskriget. Jag pratade en gång med honom om detta. Jag sa, Volodymyr, vad gör du? Varför stöder du nynazister i Ukraina idag medan din far kämpade mot fascismen? Han var en frontsoldat. Jag ska inte berätta vad han svarade. Detta är ett separat ämne, och jag tror att det är felaktigt av mig att göra det. Men när det gäller valfriheten. Varför inte? Han kom till makten på det ukrainska folkets förväntningar på att han skulle leda Ukraina till fred. Han pratade om detta. Det var tack vare detta som han vann valet överväldigande. Men sedan när han kom till makten, enligt min mening, insåg han två saker. För det första är det bättre att inte stöta sig med nynazister och nationalister eftersom de är aggressiva och väldigt aktiva. Du kan förvänta dig vad som helst av dem. Och för det andra, USA ledde väst stöder dem och kommer alltid att stödja dem som motsätter sig Ryssland. Det är nyttigt och säkert. Så han tog den relevanta positionen trots att han lovade sitt folk att avsluta kriget i Ukraina. Han lurade sina väljare.

Tucker: Men tror du att han vid det här laget, från och med februari 2024, har utrymmet, friheten att tala med dig eller din regering direkt om att sätta stopp för detta, vilket uppenbarligen inte hjälper hans land eller världen. Kan han göra det, tror du?

Vladimir Putin: Varför inte? Han anser sig vara en statschef. Han vann valet. Även om vi tror i Ryssland att statskuppen är den primära maktkällan för allt som hände efter 2014. Och i denna mening är regeringen även idag felaktig. Men han betraktar sig själv som president och han är erkänd av USA, hela Europa och praktiskt taget resten av världen i en sådan egenskap. Varför inte? Han kan. Vi förhandlade med Ukraina i Istanbul. Vi kom överens. Han var medveten om detta. Dessutom leder förhandlingsgruppens ledare, herr Arakhamia, hans efternamn tror jag, fortfarande det styrande partiets fraktion, presidentens parti i Rada. Han leder fortfarande presidentfraktionen i Rada, landets parlament. Han sitter fortfarande kvar. Han satte till och med sin preliminära signatur på dokumentet. Jag berättar för dig. Men sedan sa han offentligt för hela världen att vi var redo att underteckna detta dokument men herr Johnson, då premiärministern, kom och avrådde oss från att göra detta och sa att det var bättre att bekämpa Ryssland. De skulle ge allt som behövdes för att vi skulle kunna lämna tillbaka det som gick förlorat under sammandrabbningarna med Ryssland. Och vi höll med om detta förslag. Titta, hans uttalande har publicerats. Han sa det offentligt. Kan de återvända till detta eller inte? Frågan är, vill de det eller inte? Längre fram utfärdade Ukrainas president ett dekret som förbjöd förhandlingar med oss. Låt honom upphäva det dekretet. Och det är allt. Vi har faktiskt aldrig tackat nej till förhandlingar. Vi hör hela tiden, är Ryssland redo? Ja. Vi har inte tackat nej. Det var de som offentligt vägrade. Nåväl, låt honom upphäva sitt dekret och inleda förhandlingar. Vi har aldrig tackat nej. Och det faktum att de lyder kravet eller övertalningen från herr Johnson, Storbritanniens tidigare premiärminister, verkar löjligt. Och det är väldigt tråkigt för mig eftersom, som herr Arakhamiauttryckte det, vi kunde ha stoppat dessa fientligheter med krig för ett och ett halvt år sedan redan. Men britterna övertalade oss och vi vägrade detta. Var är herr Johnson nu? Och kriget fortsätter.

Tucker: Det är en bra fråga. Var tror du att han är och varför gjorde han det?

Vladimir Putin: Vem vet. Jag förstår det inte själv. Det fanns en allmän utgångspunkt. Av någon anledning hade alla en illusion av att Ryssland kunde besegras på slagfältet. På grund av arrogans, på grund av ett rent hjärta, men inte på grund av ett stort sinne.

Tucker: Du har beskrivit sambandet mellan Ryssland och Ukraina. Du har beskrivit Ryssland självt ett par gånger som ortodoxt. Det är centralt för din förståelse av Ryssland. Du har sagt att du är ortodox. Vad betyder det för dig? Du är en kristen ledare enligt din egen beskrivning. Så vilken effekt har det på dig?

Vladimir Putin: Du vet, som jag redan nämnde, 988 döptes prins Vladimir själv efter sin mormors, prinsessan Olgas exempel. Sedan döpte han sitt lag. Och sedan gradvis, under loppet av flera år, döpte han alla Rus. Det var en lång process från hedningar till kristna. Det tog många år men till slut rotade denna ortodoxi, österländska kristendom, sig djupt i det ryska folkets medvetande. När Ryssland expanderade och sedan absorberade andra nationer som bekänner sig till islam, buddhism och judendom, har Ryssland alltid varit mycket lojalt mot de människor som bekänner sig till andra religioner. Detta är vår styrka. Detta är helt klart. Och faktum är att huvudpostulatens huvudvärden är väldigt lika. För att inte säga detsamma i alla världsreligioner jag just har nämnt, och som är de traditionella religionerna i Ryska federationen. Förresten, ryska myndigheter var alltid mycket försiktiga med kulturen och religionen hos de människor som kom in i det ryska imperiet. Detta, enligt min mening, utgör grunden för både säkerhet och stabilitet i den ryska statsbildningen. Alla folk som bor i Ryssland betraktar det i princip som sitt moderskap. Om, säg, människor flyttar över till dig eller till Europa från Latinamerika och ännu tydligare och mer förståeliga exempel, kommer människor, men ändå har de kommit till dig eller till europeiska länder från sitt historiska hemland. Och människor som bekänner sig till olika religioner i Ryssland betraktar Ryssland som sitt fosterland. De har inget annat fosterland. Vi är tillsammans. Det här är en stor familj och våra traditionella värderingar är väldigt lika. Jag har precis nämnt en stor familj, men alla har sin egen familj. Och detta är grunden för vårt samhälle. Och om vi säger att fosterlandet och familjen är specifikt kopplade till varandra, så är det verkligen fallet, eftersom det är omöjligt att säkerställa en normal framtid för våra barn och våra familjer om vi inte säkerställer en normal, hållbar framtid för hela landet , för moderlandet. Det är därför den patriotiska känslan är så stark i Ryssland.

Tucker: Det enda sättet på vilket religionerna är olika är att kristendomen specifikt är en ickevåldsreligion. Jesus säger, vänd andra kinden till. Döda inte. Hur kan en ledare som måste döda – av vilket land som helst – hur kan en ledare vara en kristen? Hur förenar du det med dig själv?

Vladimir Putin: Det är väldigt lätt när det gäller att skydda sig själv och sin familj, sitt hemland. Vi kommer inte att attackera någon. När började utvecklingen i Ukraina? Sedan statskuppen och fientligheterna i Donbas började. Det var då de började. Och vi skyddade vårt folk, oss själva, vårt hemland och vår framtid. När det gäller religion i allmänhet, du vet, det handlar inte om yttre manifestationer. Det handlar inte om att gå till kyrkan varje dag eller att dunka huvudet i golvet. Det ligger i hjärtat, och vår kultur är så mänskligt orienterad. Dostojevskij, som var mycket välkänd i väst och den ryska kulturens geni, rysk litteratur, talade mycket om detta, om den ryska själen. När allt kommer omkring är det västerländska samhället mer pragmatiskt. Ryska människor tänker mer på det eviga, på moraliska värderingar. Jag vet inte, du kanske inte håller med mig, men västerländsk kultur är trots allt mer pragmatisk. Jag säger inte att det här är dåligt. Det gör det möjligt för dagens gyllene miljard att nå goda framgångar i produktionen, även inom vetenskap och så vidare. Det är inget fel med det. Jag säger bara att vi ser likadana ut.

Tucker: Så ser du det övernaturliga i arbete när du ser ut över vad som händer i världen nu? Ser du Gud i arbete? Tänker du någonsin för dig själv att det här är krafter som inte är mänskliga?

Vladimir Putin: Nej, för att vara ärlig. Jag tror inte det. Min åsikt är att utvecklingen av världssamfundet är i enlighet med inneboende lagar, och de lagarna är vad de är. Det har alltid varit så i mänsklighetens historia. Vissa nationer och länder reste sig, blev starkare och fler och lämnade sedan den internationella scenen och förlorade den status de hade vant sig vid. Jag behöver nog inte ge några exempel, men vi skulle kunna börja med Djingis Khan och horde erövrar, den gyllene horden och sedan avsluta med Romarriket. Det verkar som att det aldrig har funnits något liknande det romerska riket i mänsklighetens historia. Trots det växte barbarernas potential gradvis, liksom deras befolkning. Generellt sett blev barbarerna starkare och började utvecklas ekonomiskt, som vi skulle säga idag. Detta ledde så småningom till det romerska imperiets kollaps och den regim som påtvingats av romarna. Det tog dock fem århundraden för det romerska riket att falla samman. Skillnaden mot vad som händer nu är att alla förändringsprocesser som sker hade varit mycket snabbare än under romartiden.

Tucker: Så när börjar AI-imperiet tror du?

Vladimir Putin: Du ställer allt mer komplicerade frågor. För att svara på dem måste du vara expert på stora siffror, big data och AI. Mänskligheten står för närvarande inför många hot på grund av de genetiska forskarna, det är nu möjligt att skapa denna övermänska. En specialiserad människa. En genmanipulerad idrottare, vetenskapsman, militär. Det finns rapporter om att Elon Musk redan har fått chippet inopererat i den mänskliga hjärnan i USA.

Tucker: Vad tror du om det?

Vladimir Putin: Jag tror att det inte finns något att stoppa Elon Musk. Han kommer att göra som han vill. Ändå måste du hitta en gemensam grund med honom. Sök efter sätt att övertala honom. Jag tycker att han är en smart person. Jag tror verkligen att han är det. Så du måste komma överens med honom eftersom den här processen måste formaliseras och underkastas vissa regler. Mänskligheten måste överväga vad som kommer att hända på grund av den senaste utvecklingen inom genetik eller AI? Man kan göra en ungefärlig förutsägelse av vad som kommer att hända. En gång kände mänskligheten ett existentiellt hot från kärnvapen. Alla kärnvapennationer började komma överens med varandra, eftersom de insåg att vårdslös användning av kärnvapen kunde driva mänskligheten till utrotning. Det är omöjligt att stoppa forskningen inom genetik eller AI idag, precis som det var omöjligt att stoppa användningen av krut förr i tiden. Men så fort vi inser att hotet kommer från otyglad och okontrollerad utveckling av AI eller genetik eller något annat område, kommer tiden att komma att nå en internationell överenskommelse om hur man reglerar dessa saker.

Tucker: Jag uppskattar all tid du har gett oss. Jag måste bara ställa en sista fråga till dig. Och det handlar om någon som är väldigt känd i USA. Förmodligen inte här. Evan Gershkovichsom är Wall Street Journals reporter. Han är 32. Och han har suttit i fängelse i nästan ett år. Det här är en enorm historia i USA. Och jag vill bara fråga dig direkt, utan att gå in på detaljerna om det eller din version av vad som hände, om du, som ett tecken på din anständighet, skulle vara villig att släppa honom till oss och vi tar honom tillbaka till Förenta staterna.

Vladimir Putin: Vi har gjort så många gester av välvilja av anständighet att jag tror att vi har tagit slut. Vi har aldrig sett någon återgälda oss på ett liknande sätt. Men i teorin kan vi säga att vi inte utesluter att vi kan göra det om våra partners vidtar ömsesidiga åtgärder. När jag pratar om samarbetspartnerna hänvisar jag först och främst till specialtjänster. Specialtjänster är i kontakt med varandra. De talar om saken i fråga. Det finns inget tabu för att lösa denna fråga. Vi är villiga att lösa det men det finns vissa villkor som diskuteras via särskilda tjänstekanaler. Jag tror att en överenskommelse kan nås.

Tucker: Så vanligtvis menar jag att det här har hänt i uppenbarligen århundraden. Ett land fångar en annan spion inom sina gränser. Den byter ut den mot en av sina egna intel-killar i ett annat land. Jag tror att det som gör och det är inte min sak, men det som gör det här annorlunda är att killen uppenbarligen inte är en spion. Han är ett barn, och han kanske bröt mot din lag på något sätt, men han är ingen superspion och det vet alla. Och han hålls som gisslan i utbyte, vilket är sant med respekt. Det är sant. Och alla vet att det är sant. Så han kanske är i en annan kategori. Det kanske inte är rättvist att be om någon annan i utbyte mot att släppa ut honom. Kanske förnedrar det Ryssland att göra det.

Vladimir Putin: Du vet, du kan ge en annan tolkning av vad som är en spion. Men det finns vissa saker enligt lag. Om en person får hemlig information och gör det på konspiratoriskt sätt, så är detta kvalificerat som spionage. Och det var precis vad han gjorde. Han fick hemligstämplad, konfidentiell information, och han gjorde det i hemlighet. Kanske gjorde han det av slarv eller eget initiativ. Med tanke på det faktum att detta är kvalificerat detta spionage. Faktumet har bevisats eftersom han greps på bar gärning när han fick denna information. Om det hade varit någon långsökt ursäkt, något påhitt, något som inte är bevisat, hade det varit en annan historia då. Men han greps på bar gärning när han i hemlighet fick konfidentiell information. Vad är det då?

Tucker: Men antyder du att han arbetade för den amerikanska regeringen eller NATO, eller att han bara var en reporter som fick material som han inte skulle ha? De verkar vara väldigt olika, väldigt olika saker.

Vladimir Putin: Jag vet inte vem han arbetade för. Men jag skulle vilja upprepa att att få sekretessbelagda uppgifter i hemlighet kallas spionage. Och han arbetade för de amerikanska specialtjänsterna, några andra byråer. Jag tror inte att han arbetade för Monaco eftersom Monaco knappast är intresserad av att få den informationen. Det är upp till specialtjänsterna att komma överens. En del grund har lagts. Det finns personer som enligt vår uppfattning inte är kopplade till särskilda tjänster. Låt mig berätta en historia om en person som avtjänar ett straff i ett allierat land i USA. Den personen, på grund av patriotiska känslor, eliminerade en bandit i en av de europeiska huvudstäderna. Under händelserna i Kaukasus, vet du vad han gjorde? Jag vill inte säga det, men jag gör det ändå. Han lade våra soldater fångna på vägen och körde sedan sin bil över deras huvuden. Vad är det för typ av person? Kan han ens kallas människa? Men det fanns en patriot som eliminerade honom i en av de europeiska huvudstäderna. Oavsett om han gjorde det av egen vilja eller inte. Det är en annan fråga.

Tucker: Jag menar, det är en helt annan. Han är en 32-årig tidningsreporter.

Vladimir Putin: Han begick något annat. Han är inte bara journalist. Jag upprepar. Han är en journalist som i hemlighet får konfidentiell information. Ja, det är annorlunda, men ändå, jag pratar om andra människor som i huvudsak kontrolleras av de amerikanska myndigheterna, var de än avtjänar ett straff.

Tucker: Det pågår en dialog mellan specialtjänsterna. Detta måste lösas på ett lugnt, ansvarsfullt och professionellt sätt. De håller kontakten, så låt dem göra sitt jobb.

Vladimir Putin: Jag utesluter inte att personen du refererar till, herr Gershkovich, kan komma att återvända till sitt fosterland. Men i slutändan är det ingen mening att hålla honom i fängelse i Ryssland. Vi vill att US Special Services ska fundera över hur de kan bidra till att uppnå de mål som våra specialtjänster eftersträvar. Vi är redo att prata. Dessutom pågår samtalen och det har funnits många framgångsrika exempel på att dessa samtal krönts med framgång. Förmodligen kommer detta att krönas med framgång också. Men vi måste komma överens.

Tucker: Jag hoppas att du släpper ut honom. Herr president, tack.

Vladimir Putin: Jag vill också att han äntligen ska återvända till sitt hemland. Jag är helt uppriktig. Men låt mig säga ännu en gång, dialogen fortsätter. Ju mer offentliga vi gör saker av denna karaktär, desto svårare blir det att lösa dem. Allt måste göras på ett lugnt sätt.

Tucker: Jag undrar om det stämmer med kriget. Jag antar att jag vill ställa en fråga till, vilket är och kanske du inte vill säga det av strategiska skäl, men är du orolig för att det som händer i Ukraina kan leda till något mycket större och mycket mer hemskt? Och hur motiverad är du bara att ringa den amerikanska regeringen och säga, låt oss komma överens?

Vladimir Putin: Jag har redan sagt att vi inte vägrade prata. Vi är villiga att förhandla. Det är den västra sidan, och Ukraina är uppenbarligen en satellitstat i USA. Det är uppenbart. Jag vill inte att du ska ta det som att jag letar efter ett starkt ord eller en förolämpning. Men vi förstår båda vad som händer. Det ekonomiska stödet. 72 miljarder US-dollar tillhandahölls. Tyskland kommer på andra plats, sedan kommer andra europeiska länder. Dussintals miljarder amerikanska dollar går till Ukraina. Det finns en enorm tillströmning av vapen. I det här fallet bör du säga till den nuvarande ukrainska ledningen att sluta och komma till ett förhandlingsbord, upphäva detta absurda dekret. Vi vägrade inte.

Tucker: Visst, men du har redan sagt det. Jag trodde inte att du menade att det var en förolämpning eftersom du redan sa rätt, det har rapporterats att Ukraina hindrades från att förhandla fram en fredslösning av den tidigare brittiske premiärministern som agerade på uppdrag av Biden-administrationen. Så naturligtvis är de en satellit. Stora länder kontrollerar små länder. Det är inte nytt. Och det var därför jag frågade om att ha att göra direkt med Biden-administrationen, som fattar dessa beslut, inte president Zelensky i Ukraina.

Vladimir Putin: Om Zelensky-administrationen i Ukraina vägrade att förhandla, antar jag att de gjorde det under instruktion från Washington. Om Washington anser att det är fel beslut, låt det överge det. Låt den hitta den ömtåliga ursäkten så att ingen blir förolämpad. Låt det komma på en väg ut. Det var inte vi som fattade detta beslut. Det var dem. Så låt dem gå tillbaka till det. Nu räcker det. De tog dock fel beslut. Och nu måste vi leta efter en väg ut ur denna situation för att rätta till sina misstag. De gjorde det, så låt dem rätta till det själva. Vi stödjer detta.

Tucker: Så jag vill bara vara säker på att jag inte missförstår vad du säger. Det tror jag inte att jag är. Jag tror att du säger att du vill ha en förhandlingslösning för vad som händer i Ukraina.

Vladimir Putin: Höger. Och vi klarade det. Vi förberedde det enorma dokumentet i Istanbul som paraferades av chefen för den ukrainska delegationen. Han hade fixat sin underskrift till några av bestämmelserna, inte till alla. Han satte sin signatur och sedan sa han själv, vi var redo att skriva under den, och kriget skulle ha varit över för länge sedan. 18 månader sedan. Men premiärminister Johnson kom, pratade med oss ​​och vi missade den chansen. Tja, du missade det. Du gjorde ett misstag. Låt dem komma tillbaka till det. Det är allt. Varför måste vi bry oss och rätta till någon annans misstag? Jag vet att man kan säga att det är vårt misstag. Det var vi som intensifierade situationen och bestämde oss för att sätta stopp för kriget som startade 2014, i Donbas. Som jag redan har sagt med hjälp av vapen. Låt mig gå tillbaka till att främja historien. Jag har redan berättat det här. Vi diskuterade det bara. Låt oss gå tillbaka till 1991, då vi blev lovade att Nato inte skulle expandera till 2008, när dörrarna till Nato öppnades för Ukrainas statssuveränitetsförklaring, som förklarade Ukraina som en neutral stat. Låt oss gå tillbaka till det faktum att NATO och USA: s militärbaser började dyka upp på territoriet, Ukraina skapade hot mot oss. Låt oss gå tillbaka till statskupp i Ukraina 2014. Men det är meningslöst, eller hur? Vi kan gå fram och tillbaka i det oändliga, men de stoppade förhandlingarna. Är det ett misstag? Ja. Rätta till det. Vi är redo. Vad mer behövs?

Tucker: Tycker du att det är för förödmjukande vid det här laget för Nato att acceptera rysk kontroll över det som var ukrainskt territorium för två år sedan?

Vladimir Putin: Jag sa låt dem tänka på hur man gör det med värdighet. Det finns alternativ om det finns en vilja. Fram till nu har det varit uppståndelse och skrik om att tillfoga Ryssland ett strategiskt nederlag på slagfältet. Men nu börjar de tydligen inse att det är svårt att uppnå, om möjligt, alls. Enligt min mening är det omöjligt per definition. Det kommer aldrig att hända. Det verkar för mig att nu har de som har makten i väst kommit att inse detta också. Om så är fallet, om insikten har satt in, måste de fundera på vad de ska göra härnäst. Vi är redo för denna dialog.

Tucker: Skulle du vara villig att säga grattis, Nato, du vann och bara behålla situationen där den är nu?

Vladimir Putin: Du vet, det är ett ämne för förhandlingarna. Ingen är villig att uppträda eller, för att uttrycka det mer exakt… de är villig, men vet inte hur man gör det. Jag vet att de vill. Det är inte bara jag ser det, utan jag vet att de vill det, men de kämpar för att förstå hur man gör det. De har drivit situationen till den punkt där vi befinner oss. Det är inte vi som har gjort det. Det är våra partners, motståndare som har gjort det. Låt dem nu tänka på hur de ska vända situationen. Vi är inte emot det. Det vore roligt om det inte vore så sorgligt det. Denna ändlösa mobilisering i Ukraina, hysterin, de inhemska problemen, förr eller senare kommer det att resultera i en överenskommelse. Du vet, det här låter förmodligen konstigt med tanke på den nuvarande situationen. Men relationerna mellan de två folken kommer ändå att återuppbyggas. Det kommer att ta mycket tid, men de kommer att läka. Jag ska ge dig mycket ovanliga exempel. Det finns ett stridsmöte på slagfältet. Här är ett specifikt exempel. Ukrainska soldater omringas. Detta är ett exempel från det verkliga livet. Våra soldater skrek till dem. Det finns ingen chans. Ge upp er själva. Kom ut och du kommer att vara vid liv. Plötsligt skrek de ukrainska soldaterna därifrån på ryska. Perfekt ryska. Att säga att ryssarna inte kapitulerar. Och alla omkom. De identifierar sig fortfarande som ryska. Det som händer är till viss del ett inslag i ett inbördeskrig. Alla i väst tror att det ryska folket har splittrats av fientligheter för alltid, och nu kommer de att återförenas. Enheten finns fortfarande kvar. Varför avvecklar de ukrainska myndigheterna den ukrainska ortodoxa kyrkan? För det förenar inte bara territoriet. Det samlar våra själar. Ingen kommer att kunna skilja själen åt. Ska vi sluta här, eller finns det något annat?

Tucker: Tack, herr president.

Wallenberg runs a global shadow juridical systemWallenberg runs a global shadow juridical systemThe World Chambers Federation (WCF) is the forum that connects chambers across borders and it has its own arbitration court dispute resolution. The International Chamber of Commerce is governed by its Constitution, which sets forth the structure of the organisation and how it carries out its work.

The history of chambers movement

The term “chamber of commerce” appeared for the first time, in Marseille, France in 1599. 

Today, chambers of commerce exist in almost every country of the world. Chambers are still the most important type of multi-sectoral business organizations in the world. Two basic models prevail: Public law and Private law.

The predominant model in the world is the “private law” or “Anglo-Saxon” model originated in Great Britain and spread to other countries influenced by the British tradition. It is also prominent in the Nordic countries. Reflecting the more “laissez faire” economic policies of these nations, chambers are established by the desires and needs of their local business community.

These chambers are not created and governed by public statutes, but are established under private law requiring only registration in business or association registers. Private law models are found in Great Britain, other countries of the British Commonwealth, North America, Scandinavia, Belgium and Switzerland.

ICC International Court of Arbitration®

ICC perform an essential role by providing businesses, governments and individuals with a variety of customisable services for every stage of their dispute.

Although called a court in name, we do not make formal judgments on disputed matters. Instead, we administer arbitrations by exercising judicial supervision of arbitration proceedings.

Rules and Procedures

The ICC Arbitration Rules are used all around the world to resolve disputes, administered by the ICC International Court of Arbitration®, the world’s premier arbitral institution. The Rules assure parties of a neutral framework for the resolution of cross-border disputes.

Court Members

Members of the Court are appointed for three-year terms by the World Council. This is done on the proposal of one member from national committees and other groups.

The President of the Court is elected upon recommendation by the ICC executive board on the proposal of an independent selection committee.  

Vice-Presidents are appointed on the proposal of the President.  

Court members are appointed on the proposal of ICC national committees and groups, while alternate Court members are appointed on the proposal of the President.

Supreme Board of Directors of ICC


ICC Sweden’s executive board consists of people who represent different parts of Swedish business life.

Chairman: Chairman Fredrik Persson, Business Europe, JM, EllevioVice Vice Chairman: Director Anna Karin Hatt, National Farmers’ Federation Cash manager: Chairman Marcus Wallenberg, SEB
Marcus “Husky” Wallenberg, born 2 September 1956

What is the global footprint of the WCF? 

Our members are in 116 countries/territories, from all regions of the world and are the key players in the work of ICC World Chambers Federation.

Marcus “Husky” Wallenberg

Swedish banker and industrialist. Married to Fanny Sachs, sister of Daniel Sachs who sits on the board of George Soros’ Open Societies Foundation.

Marcus Wallenberg was born on September 2, 1956, in Stockholm, Sweden.[ He is a member of the prominent Wallenberg family. His father, Marc Wallenberg, was a banker. His mother is Olga Wehtje. Her father Walter Wehtje was between 1940 and 1957 CEO of Atlas Diesel, which later became Atlas Copco. He was also a board member of Stockholms Enskilda bank. Olga Wehtjes sister is Eva Lundin was married to Adolf Lundin who funded WEF World Economic Forum. Lundin oil are currently on trial for crimes against humanity in Sudan.

Wallenberg began his career in the New York City office of Citibank in 1980–1982.[1] He subsequently worked for Deutsche Bank, followed by S. G. Warburg & Co., Citicorp and the SEB Group.[1]

Wallenberg served as the President and CEO of Investor from 1999 to 2005.[1] He served as the Chairman of the International Chamber of Commercefrom 2006 to 2008.[2]

https://en.wikipedia.org/wiki/Marcus_Wallenberg_(born_1956)

Wallenberg is the Vice Chairman of the Institute of International Finance.[2] He serves on the board of directors of Skandinaviska Enskilda Banken, Electrolux, Ericsson, LKAB, AstraZeneca, Stora Enso, Saab, and Knut and Alice Wallenberg Foundation. He is a member of the Steering Committee of the Bilderberg Group.

He is also a former member of the board of directorsof Temasek Holdings and currently on the Temasek International Panel. Temasek, is a global investment company owned by the Government of Singapore.

Jacob Wallenberg

He is a member of the steering committee of the Bilderberg Group, the European Round Table of Industrialists, and the advisory board of the Tsinghua University School of Economics and Management. He is also member of the Trilateral Commission. Wallenberg is Honorary Chairman of the Mayor of Shanghai’s International Business Leaders Advisory Council (IBLAC).

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Wallenberg

BIS – Bank of International Seattlement, Marcus Wallenberg, Per Jacobsson & KreugerBIS – Bank of International Seattlement, Marcus Wallenberg, Per Jacobsson & KreugerSveriges Riksbank, or simply the Riksbank, is the central bank of Sweden. It is the world’s oldest surviving central bank. Established17 September 1668; 355 years ago. Following its third centennial in 1968, the bank instituted the annual Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, which is awarded with the Nobel Prizes at the Prize Award Ceremony in Stockholm, on 10 December, the anniversary of Alfred Nobel‘s death.

Stefan Ingves former chief for the Swedish central bank writes a report in 2022.

https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/pov/artiklar/svenska/2022/220314/2022_1-sveriges-roll-i-det-internationella-ekonomiska-samarbetet—i-gar-i-dag-i-morgon.pdf

Page 9: “Sweden’s multilateral involvement thus began early and this is a contributing reason why it has been so successful, not least for the Riksbank. Through international lobbying and a lot of luck, for example, the Riksbank managed to become a partner in the world’s first multilateral financial institution, the Bank for International Settlements (BIS), right from its inception in 1930, and since 1931 the Riksbank has been represented on the board, see Rooth (1930) and Sweden’s Riksbank (1930). As we will see, the value of this can hardly be overestimated, either for the Riksbank or for Sweden.”

2nd annual report of the Bank for International Settlements – 1932

In 1933 the Bank for International Settlements appointed as an Arbitration Committee, Messrs. Marcus Wallenberg (Chairman), T. H. McKittrick, Jr., and Franz Urbig. When the Standstill Agreement expired under its terms on February 28, 1932, and was thereupon renewed for another year, the same Arbitration Committee was reappointed, with the addition, as alternates for the members, of Messrs. Carl Trygger, G. Tyser, and Robert Pferdemenges.

Marcus Wallenberg Sr.

In 1890, Wallenberg became ombudsman for Stockholms Enskilda Bank (SEB) and from 1892 belonged to the bank’s executive board. He became vice chairman of the board of SEB in 1920 and then served as its chairman from 1938 until his death in 1943.

In 1920 he became a member of the League of Nations‘ newly established Financial Committee, of which he was chairman from 1921 to 1922. In 1921, Wallenberg founded the Swedish Taxpayers’ Association. Wallenberg participated in leading positions in the implementation of the Dawes Plan, and was the sole permanent arbitrator in disputes concerning the interpretation and application of the law, the financial burden on German industry and was a member of the permanent arbitration tribunal for disputes concerning the Dawes Plan application.

https://www.bis.org/search/index.htm?globalset_q=Wallenberg

Marcus Wallenberg Sr, 5 March 1864- 22 July 1943

As the chairman of the arbitration committee of BIS Marcus Wallenburg Sr. asked Cassell to recommend a Swede to join the Secretariat of the League of Nations, former UN, he suggested Per Jacobsson. He was offered the post by Marcus Wallenberg Sr. and accepted it.

Ivar Kreuger and the Kreuger crash

(After leaving the League, Per Jacobsson returned to Sweden and worked from January 1929 to July 1930 at the Swedish Economic Defence Commission which was studying preparation for the eventuality of another war, and then from July 1930 to September 1931 as Economic Adviser to a Swedish industrial company, Kreuger and Toll.

Kreuger & Toll was a construction and holding company founded on May 18, 1908, by two Swedish engineers, Ivar Kreuger and Paul Toll, with Henrik Kreüger working as a consultant and chief engineer.

Ivar Kreuger’s suspicious death precipitated the Kreuger Crash which hit investors and companies worldwide, but particularly hard in the United States and Sweden. Ivar Kreuger shot himself in the head when he ”committed suicide” in his office in Paris on March 12, 1932.

Ivar Kreuger, 2 march 1880- 12 March 1932 (aged 52)

Following the Kreuger crash, both the debentures and shares became worthless, and several thousand Swedes and small banks lost their savings and investments as a result. Large investors and suppliers apart from share holders, received a total of 43% back.

The banks related to the Wallenberg family company group, Stenbeck company group, and Handelsbanken took over most of the companies in the Kreuger empire. Swedish Match recovered shortly after the crash as did most of the industrial companies within the Kreuger empire. Swedish Match received a large government guaranteed loan that was fully repaid after several years. IMCO in US however did not survive. The liquidation took nine years and was eventually finished in 1941.

Per Jacobsson and BIS

From early on, the BIS developed its own research in central banking and finance under the dynamic guidance of its first Economic Adviser, the Swede Per Jacobsson (1894-1963), and started collecting financial and banking statistics. The BIS research found its way into the Bank’s Annual Report, which soon established itself as a leading publication in its field.

Per Jacobsson was employed at the Bank of International Settlements from 1931 to 1956.

https://www.bis.org/about/history_1foundation.htm

Per Jacobsson was employed at the Bank of International Settlements from 1931 to 1956.

In December 1956, he was appointed as the managing director of the International Monetary Fund (IMF), a position he held until his death on 5 May 1963.

https://www.bis.org/about/history_1foundation.htm

The Great Depression

As a consequence of the Great Depression of the 1930s, the reparations issue quickly faded. The German financial and banking crisis of the summer of 1931 led first to a one-year moratorium on reparation payments (Hoover Moratorium of July 1931) and subsequently to their complete cancellation (Lausanne Agreement of July 1932).

With the reparations issue out of the way, the BIS focused its activities on the technical cooperation between central banks (including reserve management, foreign exchange transactions, international postal payments, gold deposit and swap facilities) and on providing a forum for regular meetings of central bank Governors and officials.

Of these meetings, the regular Board meeting weekends, which brought together the Governors of the main member central banks, were the most important (in the 1930s, the BIS Board consisted of the Governors and their alternates of the National Bank of Belgium, the Bank of France, the German Reichsbank, the Bank of Italy, the Netherlands Bank, the Swedish Riksbank, the Swiss National Bank and the Bank of England, as well as representatives for the Bank of Japan).

Wallenberg has their own arbitration court

The SCC has always been independent. We were founded in 1917 as an independent entity within the Stockholm Chamber of Commerce and have worked without commercial or political interests ever since. This forms a key part of our history, but it is also important as we look to the future.  

https://sccarbitrationinstitute.se/en/about-scc/our-history

Per Jacobsson Foundation

The Per Jacobsson Foundation was established in 1963 to carry forward the work of international cooperation in the monetary and economic field to which Mr. Jacobsson had devoted his life. The institutions with which he was closely associated for over 30 years-the Bank for International Settlements and the International Monetary Fund-participated in this endeavor. The establishment of the Foundation had the full cooperation of Per Jacobsson’s family, and was widely supported, as reflected in the list of the original sponsors.

Marcus Wallenberg is Director and Founding Honorary Chairmen och the Per Jacobsson Foundation

http://www.perjacobsson.org/per-jacobsson.htm

Miss White Hat #1 – Who controls the financial system?Miss White Hat #1 – Who controls the financial system?Who are the people in the shadows that controls the global financial system? Who are the puppet masters in the shadow that no one has heard of and why is that?

https://youtu.be/DwvwR_0s6xU?si=uAfp-ovMGUNAGzqf

Channel in English:

Rumble: https://rumble.com/c/MissWhiteHat

Youtube: https://youtube.com/@misswhitehat

Channel in Swedish:

Rumble: https://rumble.com/c/Corneliaunfiltered

Youtube: https://youtube.com/@corneliaunfilteredofficial

Telegram: https://t.me/misswhitehat

Telegram: https://t.me/corneliaunfiltered17 

Homepage: https://corneliaunfiltered.com

Contact me: corneliaunfiltered@gmail.com

Support my work with Swish: +46763055789

Paypal: paypal.me/CorneliaGustafzon

Patreon: patreon.com/Corneliaunfilteredofficial

QFS, Nytt finansiellt system?QFS, Nytt finansiellt system?Vårt ekonomiska system som är nära haveri till följd av skuldmättnad och likviditetsbrist. Därför pushar globalisterna The Great Reset som är en ekonomisk omstart som jag skrivit om tidigare. Samtidigt så ryktas det om ett annat finansiellt system, N.E.S.A.R.A som ska ha löpt parallellt sedan 1 augusti 2020. Vilket det än blir så står det klart att det kommer att komma ett nytt finansiellt system.

Artikel skriven på makeswedengreatagain.org den 22 maj 2021 av Cornelia Gustafzon

Det finansiella systemet består av enskild kontrollerad räntebelalastad skuld som nu är skuldmättat. Med enskild kontrollerad menas att riksbankssystemet är privatägt och bankerna är privatägda. Riksbanken trycker nya pengar och bankerna trycker nya pengar varje gång någon tar ett lån. Så privatpersoner, företag och länder lånar av privatägda företag. Vilket innebär att vi ligger och betalar ränta på gamla skulder vilket i sin tur lett till en akut likviditetsbrist i hela systemet. Vi såg en krasch i september 2019 och en ny krasch januari 2020. Tittar man på riksbankens hemsida så kan man se alla panikåtgärder dom gjort sen dess. Man kan säga att pandemin kom lägligt då man artificiellt stängde ner hela ekonomin och satte 7 miljarder personer i lockdown. 

N.E.S.A.R.A heter systemet för USA och G.E.S.A.R.A för världen och står för Global Economic Sercurity and Reformation Act. Det är ett helt decentraliserat system som inte kan kontrolleras av privata aktörer, utan av varje individ i systemet. Ingen har tillgång till dina pengar. Därför kallas det folkets ekonomi eftersom det kontrolleras av folket. Det kommer inte gå att trycka nya pengar, manipulera valutor eller tvätta pengar eftersom alla pengar blir spårbara. Du kommer växla in dina pengar i nya systemet och det går enbart att konvertera riktiga pengar. Varje land kommer ha en begränsad mängd pengar i sin egen valuta och det kommer inte att bli kontantlöst system. Varje krona, dollar, Euro osv kommer kunnat tas ut som vanligt men kommer vara spårbara och ha en dubblett i systemet som är backade av guld/silver etc. Svenska statens bank kommer att kontrollera valutan, penningmängden och kunna låna ut till företag och privatpersoner utan ränta. Det måste även till en giltighetstid på pengar så vi kan undvika likviditetsproblem när människor lagrar valutan. Det kommer finnas andra sätt att lagra värde än i vårt betalningsmedel. Vi kommer få en fast lägre skatt som kommer gå till att finansiera det allmänna såsom infrastruktur, skolor, sjukvård, polis etc.

Om systemet och säkerhet

Systemet kallas QFS, quantum financial system och bygger systemet på kvantdatorer och blockchain. Tekniken har funnits i många år för kryptovalutor. Problemet är säkerheten, vi vet att det kan hackas och därför var det viktigt för militären att ta kontroll över internet. Därför startade Trump Space Force som en ny gren inom militären som arbetar med cyber säkerhet och satelliter. Elon Musk har samarbetat med Trump kring detta och det nya internet ska vara klart under 2021,vill du läsa mer om Starlink, klicka här. Fram till nu så har telekominfrastrukturen varit kontrollerad av det Wallenberg-kontrollerade Ericsson. Apple, Google, Microsoft, Amazon etc har betalat licensavgifter till Ericsson för att få finnas på internet. I november 2019 tog Trump administrationen kontroll över Ericsson i 3 år i en uppgörelse där Ericsson också fick betala 10 miljarder dollar i böter till USA. 

Skuldavskrivning

Bankernas fiktiva tillgångar i form av skulder kommer inte kunna konverteras in i det nya systemet. Så det kommer göras avskrivningar på lån vilket redan börjat i flera länder. Folk tycker att det är väldigt konstigt och orealistiskt men tänk efter lite här, är det inte mer orimligt att privatägda företag fått trycka sedlar ur tomma intet och kallat dom för pengar. Så länder, företag och privatpersoner har alla varit i skuld till dessa privata aktörer. Sedan amorterar vi med “riktiga” pengar som vi arbetat ihop och betalat ränta. Har vi inte kunnat betala ränta så har dom utmätt våra tillgångar. Skuldberget är så stort att det inte finns så mycket pengar i hela världen att det skulle kunna gå att återbetala det ändå och vem är vi egentligen skyldiga pengarna? Bankerna som knappat på en dator och vips så har det skapats nya pengar.

I korthet:

-Reformera riksbanken, starta bankkonton och BankID åt det svenska folket i Riksbanken

-För över våra digitala bankkronor till digitala riksbankkronor i ett konto på riksbanken 1:1

-Genomför skuldavskrivning och låt Riksbanken låna ut pengar utan ränta till det svenska folket

-Inför giltighetstid på pengar och inför andra former för lagerhållning av värde

-Det finansiella systemet ska vara helt transparent, decentraliserat och drivas med den senaste tekniken kvantdatorer och blockchain

Länkar

Löpande uppdateringar:

https://gesara.news/updates.html

Fördjupning om systemet:

Här kan du läsa om systemet Nesara/Gesara

Förlåtna skulder:

https://www.aljazeera.com/economy/2020/10/5/world-bank-chief-reiterates-call-to-forgive-poor-countries-debts

https://www.scmp.com/news/world/africa/article/3089492/china-forgive-interest-free-loans-africa-are-coming-due-xi

Kinas nya digitala valuta

https://www.scmp.com/economy/global-economy/article/3101657/chinas-central-bank-stresses-its-central-role-new-sovereign

Guldstandard

https://www.rt.com/business/450904-gold-standard-keiser-report/

Russia bringing back the gold standard may kill US dollar & solve main problem of cryptocurrencies — RT Business News

Russia bringing back the gold standard may kill US dollar & solve main problem of cryptocurrencies — RT Business News

Kvantbaserat system

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3246752/china-and-russia-test-hack-proof-quantum-communication-link-brics-countries

Ukraina är Europas mest korrupta land med ett exploaterat folkUkraina är Europas mest korrupta land med ett exploaterat folkUtan att förstå varför Ukraina är utsett till det mest korrupta landet i Europa, är det många som visar solidaritet med Ukraina och berättar vad Ukraina vill och inte vill utan att ens ha satt sig in i vad ukrainare fått utstå de senaste åtta åren. Nyhetsrapporteringen är ensidig och får inte ifrågasättas, Putin är en psykisk sjuk diktator med storhetsvansinne som måste stoppas. Skrämselpropagandan mot Ryssland sitter djupt rotad i svensken “ryssen kommer” har vi hört mer än en gång men det är viktigt att inte dra förhastade slutsatser.

Denna artikeln skrevs först på Bladet.se den 3 mars 2022 av Cornelia Gustafzon

Humanitär katastrof sedan 2014

Enligt FN och även bekräftat av Ukraina så har över 14000 personer, främst kvinnor och barn dödats av ukrainska styrkor sedan 2014 och Rädda Barnen beskriver en humanitär katastrof

“Konflikten i östra Ukraina har pågått i åtta år. Tusentals barn har levt med konflikten hela sina liv. De har upplevt våld och tvingats lämna sina hem. Sedan 2014 har närmare tre miljoner människor, varav 400 000 barn, varit i behov av humanitärt stöd. I Ukraina finns minst 7,5 miljoner barn under 18 år.” 

Euromajdan

Euromajdan var en politisk protest som inleddes 21 november 2013 med ett upplopp som pågick främst på Självständighetstorget och vid flera regeringsbyggnader i Ukrainas huvudstad Kiev, men också i flera andra ukrainska städer. Under januari och februari 2014 utvecklades protesterna till en revolt mot den sittande regimen, och efter svåra sammandrabbningar i Kiev med ett stort antal döda avsattes president Viktor Janukovytj 22 februari av radan, landets parlament.
Den 17 januari 2014 infördes en ny lag som begränsade mötesfriheten och skulle göra det svårare att organisera demonstrationer, och på söndagen den 19 januari samlades därför åter mellan 100 000 och 200 000 demonstranter på Majdan Nezalezjnosti i en demonstration mot lagen. Resultatet blev 105 döda, både poliser och demonstranter.

Demonstrationerna har jämförts med “Orangea revolutionen” 2004. Viktor Janukovytj både avsattes och ställdes inför riksrätt. Janukovytj flydde undan riksrätten genom en brådstörtad resa till Charkiv, vägrade att acceptera parlamentets beslut och kallade det hela för en statskupp. Han gick kort efter i exil i Ryssland. Parlamentet utlyste nyval till presidentposten 25 maj 2014.

Utbredd korruption

Enligt Transparency International är Ukraina är det mest korrupta landet i Europa och sa 2008 att ca 30 till 50 procent av alla ukrainare hade råkat ut för korruption. Den 27 oktober 2020 beslutade Ukrainas författningsdomstol att anti-korruptionslagstiftningen, inklusive den obligatoriska elektroniska inkomstdeklarationen, var författningsstridig.
President Zelensky varnade då för att om parlamentet inte återupprättade dessa anti-korruptionslagar skulle utländskt bistånd, lån och en visumfri resa till Europeiska unionen vara i fara. 

Att anti-korruptionslagarna aldrig infördes ledde till stora protester rapporterade SVD. På skyltar gick att läsa “kasta ut svinen i författningsdomstolen” och “Ukrainas korrumperade domstol”. Polisen ingrep inte ens när de protesterade slängde rökgranater mot domstolsbyggnaden och hotade att ta sig in.   

Militär operation, invasion eller krig

Serbisk press skriver: Den ryske ambassadören i Serbien Alexander Bocan Kharchenko sa att den ryska armén har den viktigaste uppgiften att hålla civila och civila anläggningar utanför militära insatser. På morgonen på TV Prva sa ambassadören att målet med den särskilda militära aktionen var att skydda Donetsk- och Lugansk-regionerna.

 “Målet är att få ett slut på folkmordet och förstörelsen av folket under de föregående åtta åren, som dessa länder har begärt av Ryssland”, sade han. “Denazifiering och demilitarisering av Ukraina är Rysslands två viktigaste uppgifter”, tillade han.

Ryssland tar inte över. Som Putin sa, målet är inte ockupation, utan demilitarisering och denazifiering, och kontroll över städer och förstörelse av militära mål är till för det syftet, som Shoigu redan har sagt”, sa ambassadören. Enligt honom är detta också viktigt för stabiliteten i Europa. Bocan Kharchenko förklarade att denazifiering innebär befrielsen av Ukraina från nazisterna. Han tillägger att den ryska armén inte riktar sig mot civila föremål, men att det, som han sa, finns många falska nyheter om det.  “Det förekommer ingen skjutning mot civila föremål, folk förlitar sig på opålitlig information i sina slutsatser”, sa han.

På tal om kärnvapen frågade han om det var normalt att amerikanska kärnvapen finns i Europa. Han tror att majoriteten förstår vilken typ av regering som finns i Kiev, som, som han säger, under påverkan av radikala krafter håller Ukrainas folk som kollektiva gisslan.

“Västlandet använder Ukraina. Vi avslutar attacken som startade för åtta år sedan, mot Ryssland. Det var början på kriget mot Ryssland. Vi avslutar nu detta krig”, sade han.

Maria Zakharova, taleskvinna för det ryska utrikesministeriet, sa i en intervju att detta är en militär operation och inte en början på ett krig, det är för att förhindra en situation som kan leda till global militär konfrontation.

Rysslands utrikesministerns tal censureras i Sverige

Rysslands utrikesminister Lavrov säger att Ukraina brutit mot Minskavtalet, som skulle ge de ukrainska provinserna Donetsk och Luhansk betydande självstyre. Den 21 feb 2022 har Vladimir Putin formellt erkänt de Luhansk och Donetsk som självständiga stater. Lavrov menar också att man brutit Budapestmemorandumet 1994 då USA, Ryssland och Storbritannien åtog sig “att respektera Ukrainas oberoende och suveränitet och de befintliga gränserna för Ukraina” och “att avstå från hot eller våldsanvändning” mot landet. Dessa försäkringar spelade en nyckelroll i att övertala den ukrainska regeringen i Kiev att ge upp vad som motsvarade världens tredje största kärnvapenarsenal, bestående av cirka 1 900 strategiska kärnstridsspetsar”.

Det erkänns nu att USA har laboratorier för biologiska vapen över Ukraina och vid gränsen till Ryssland: 

Enligt overifierade uppgifter är dessa biolabb finansieras genom ett bidragssystem genom International Renaissance Foundation, kontrollerad av George Soros och har nu förstörts av den ryska militären.

The Guardian skriver:  “Det som hände den här veckan är att Putin tappade tålamodet och humöret. Han är rasande på den ukrainska regeringen. Han anser att det upprepade gånger förkastade Minskavtalet, som skulle ge de ukrainska provinserna Donetsk och Luhansk betydande självstyre. Han är arg på Frankrike och Tyskland, medundertecknarna och USA, för att de inte pressade Ukrainas president, Volodymyr Zelenskiy, att genomföra dem.  Han är lika arg på amerikanerna för att de inte tagit till sig Rysslands säkerhetsproblem om Natos expansion och utplaceringen av offensiva missiler nära Rysslands gränser.”
1991 när Sovjetunionen upplöstes och det avtalades då 90/91 att NATO aldrig skulle utöka sin närvaro mot Ryssland.

Vem är President Zelenskyj

Volodymyr Oleksandrovytj Zelenskyj vann presidentvalet i Ukraina 2019 och intog presidentämbetet 20 maj 2019. Han är en ukrainsk politiker, komiker och skådespelare. Född 1978 och är landets yngsta presidenten genom tiderna. Zelenskyj är som majoriteten (83%) av de ukrainska judarna rysktalande men behärskar även ukrainska och engelska.
Från och med den 31 december 2018 ledde Zelenskyj en framgångsrik, nästan helt virtuell, presidentkampanj för att avsätta Ukrainas sittande president, Petro Porosjenko, på bara tre till fyra månader. Ett av Zelenskyjs presidentkampanjslöften var att han bara skulle sitta en mandatperiod.
Zelenskyj gick till val med mottot “Presidenten är folkets tjänare, vad de än säger”. Redan någon dag efter att han annonserat att han skulle ställa upp i presidentvalet angreps hans kampanjsida av hackers.

Tidigare presidenten Porosjenko och hans anhängare hävdade att Zelenskyjs seger skulle gynna Ryssland. Zelenskyj hade innan han blev vald inte särskilt detaljerat redogjort för sin politik, men hade dock lovat att sätta stopp för konflikten i Donbass-regionen och ta krafttag mot korruptionen. Zelenskyj sa att han ville bygga “ett starkt, kraftfullt, fritt Ukraina, som inte är Rysslands lillasyster och som inte är Europas korrupta partner utan ett oberoende Ukraina. I det ukrainska parlamentet har Zelenskyjs parti Folkets tjänare röstat igenom en rad reformer. Bl.a. att parlamentariker inte längre har immunitet och att presidenten kan ställas inför riksrätt.

Ukrainas suveränitet

FNs generalsekreterare har förklarat att Ukraina inte har ansökt om gränsregistrering sedan 1991 och enligt OSS-fördraget är Ukrainas territorium ett administrativt distrikt i USSR. Eftersom Ryssland är Sovjetunionens rättsliga efterträdare (detta bekräftas av internationella domstolars beslut om egendomstvister mellan fd Sovjetunionen och främmande länder) måste Ukraina slutföra avgränsningen av gränserna mot grannländerna och få grannländernas, inklusive Rysslands, samtycke till deras gemensamma gräns. Det krävs att allt dokumenteras och undertecknas avtal med alla grannstater. Europeiska unionen har utlovat sitt stöd till Ukraina i denna viktiga fråga och har beslutat att tillhandahålla allt tekniskt bistånd. Därför kan det antas att Ryssland inte begår några rättighetskränkningar i förhållande till Ukraina.  

Elon Musk öppnar upp Starlink i Ukraina

Reuters rapporterar: Den 28 februari: “Starlink — här. Tack, @elonmusk,” twittrade Ukrainas vice premiärminister, Mykhailo Fedorov, dagar efter att ha bett SpaceX:s miljardärs vd Elon Musk om hjälp. Musk twittrade tillbaka, “Du är hjärtligt välkommen”.

Musk sa på lördagen att Starlink är tillgänglig i Ukraina och SpaceX skickar fler terminaler till landet, vars internet har störts på grund av den ryska invasionen. Fedorov tackade Ukrainas ambassadör i USA för att han hjälpte till att snabbt godkänna aktiveringen av Starlink i Ukraina.

Apropå korruption så kan tilläggas att det skandalomsusade Wallenbergägda företaget Ericsson kontrollerar telekominfrastrukturen i landet och har funnits i Ukraina sedan 1893. Ericsson ligger på topp-tre listan över det mest korrupta företaget i världen sett till utbetalade korruptionsböter. Världsbanken sa redan 1972 att  “Den som kontrollerar telekominfrastrukturen kontrollerar ett lands centrala nervsystem” och nu är alltså Ukraina inte längre beroende av Ericsson.

Framtiden

Ukraina är ett land rikt på naturresurser men har exploaterats av väst och blivit ett nav för korruption, penningtvätt, droghandel och människohandel. Det ukrainska folket har levt i fattigdom, elände och humanitär misär samtidigt som intressen i väst har frodat sig i landets rikedomar. Sverige är kärnan i den djupa staten och Sveriges roll i Ukraina är inte obetydlig med våra tre hedersambassadörer Carl Bildt, Jan Eliasson och Göran Persson på plats så kan det bara gå på ett sätt- illa för folket i landet.
President Zelenskyj kommer att rensa ur den djupa staten ur Ukraina tillsammans med Putin, Trump och den globala konstellation som motverkar den djupa staten.

Svenska medborgare med strategiska ministerposter utomlandsSvenska medborgare med strategiska ministerposter utomlandsVideo

https://rumble.com/v43od4e-live-vinter-med-frken-vithatt-episode-65.html

Episode 65. Svenska medborgare med ministerposter utomlands går att koppla direkt till SIDAs bistånd. Länder som Irak, Somalia och Afghanistan har ministrar som är svenska medborgare. Episoden behandlar även Boforsaffären, telub, Libyer som tränar Robot70 i Växjö, Palmemordet, Anna Lindh mordet och en hel hög med andra dödsfall som går att koppla till Boforsaffären.

LISTA: Hit går svenska skattebetalarnas ’humanitära bistånd’

Publicerad 2022-04-06

https://samnytt.se/lista-hit-gar-svenska-skattebetalarnas-humanitara-bistand/

Sverige och Irak

På våren 1990 byggde Skanska ett palats åt den före detta irakiske diktatorn Saddam Hussein och den svenska militären testade de skottsäkra glasen till palatset.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/a2J3zE/svensk-militar-testade-glas-at-saddam-hussein

Iraks försvarsminister är svensk medborgare – folkbokförd i Stockholm

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/uppgifter-iraks-forsvarsminister-ar-svensk-medborgare-folkbokford-i-stockholm

Sverige och Somalia

Somalias svenske premiärminister avstängd – efter bråk med presidenten

Somalias premiärminister Mohamed Hussein Roble, som är svensk medborgare, uppges ha blivit avstängd från sin post – efter ett långdraget bråk med presidenten som anklagar den svenska premiärministern för allvarlig korruption.

https://www.svt.se/opinion/jerlerups-pastaenden-ett-hopkok-av-halvsanningar-och-logner

Sverige och Afghanistan

När talibanerna förra året åter tog makten i landet flydde president Ashraf Ghani i helikopter som han lastat med motsvarande 1,5 miljarder kronor i biståndspengar. Med sig på flykten hade han sin svenske rådgivare Fazel Mahmood Fazly med ett förflutet som bidragsfuskare i Sverige.

https://samnytt.se/bidragsfuskade-i-sverige-nu-pa-miljardflykt-med-afghanske-presidenten/

Sverige välkomnade den korrupte presidenten till Sverige 2016

En orsak till att så många afghaner söker sig till Sverige är att de har fått en uppfattning om att här är gatorna av guld, säger Afghanistans president Ashraf Ghani i en intervju i Agenda under sitt Sverigebesök. Men han säger också att många afghaner har börjat återvända frivilligt på senare tid när de upptäckt att bilden inte stämmer.

Den afghanske presidenten besökte i veckan Sverige och Agenda fick en exklusiv intervju. Den handlade bland annat om de många afghaner, till stor del ensamkommande barn, som söker sig till Sverige.

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ghani-ny-afghansk-president

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/det-finns-en-bild-av-att-gatorna-i-sverige-ar-av-guld

Sverige och Libyen

Samma KU förhör: Anders Björck: Hur kom det sig att ni fick napp just i Libyen? Var det någon aktiv ackvisition för att få affärer av det här slaget just med Libyen?

Benkt Dahlberg: Det förmedlades genom en arab, som har gått på tekniska högskolan i Stockholm och tagit civilingenjörsexamen och arbetat som konsult i Libyen. Han fick kontakt där nere med en gammal studentkamrat till mig som har ett konsultföretag och också har arbetat i Libyen. Det var helt by chance. Han kände till att vi hade ett företag som hade de här faciliteterna. Min gamle studentkamrat var själv reservofficer. Det råkade bli så att han ringde till mig och frågade om vi var intresserade. Vi hade inte drivit någon ackvisition alls i Libyen. Vi har däremot besökt vissa andra arabländer men aldrig Libyen.

Länkar:

Växjö, Telub & Libyen – Carl Norberg – Palanthir

https://carlnorberg.se/2023/03/05/telub-palme-bofors-indien-rb70-asea/

Wallenberg och Kina!Wallenberg och Kina!Tänk att en sträng diktatur godkänner utländska företag med monopol i landet.

Mitt under pandemin så åkte Wallenberg i specialchartrade plan för att hämta hem labbutrustning från Kina:

https://www.svd.se/a/b5V20g/wallenbergs-kupp-spelet-bakom-unika-coronalabbet

Wallenberg har mer investerat i Kina än vad Kina har i Sverige!

Kina säger att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter:

https://sverigesradio.se/artikel/7373890?fbclid=IwAR3n51xe4imXR7Cg2GthDpjppPLMVQLMiHVYPiQ-LysiZzC2bcfiQ2ctmww

Ericsson använder slavarbetare i Kina:

https://www.expressen.se/gt/ericsson-i-samarbete-med-kritiserad-slavfabrik-i-kina/

Jacob Wallenberg:

”Mitt engagemang som medlem i Shanghais borgmästares internationella råd sedan 25 år, och motsvarande engagemang i Tsinghua universitets internationella råd, ger mig insikter och kontaktytor till det kinesiska samhället som ger möjlighet att framföra synpunkter kring hur handel och annat utbyte bör bedrivas. Vi i familjen tror på att hålla dialogen öppen och rak.”

https://www.svd.se/over-100-miljarder-pa-spel-for-wallenberg-i-kina?fbclid=IwAR1Q7d22dk4Tl7Vazl0oZZ5xfIaDhzTaSoxBVMYvK1VMTTpeIXpu_POIzw4

Hela artikeln:

“Wallenberg om Kina: ”Inget att vinna på konfrontation”
Måndag den 21 oktober i år – bara ett dygn efter att tusentals demonstranter drabbat samman med polisen i Hongkong i ännu en uppgörelse – satte sig Jacob Wallenberg i en beige, tronliknande fåtölj i ett rum i Shanghai. Intill honom fanns en annan kostymklädd man i en likadan stol.

Det hela liknade ett toppmöte mellan två världsledare.

Vilket det, på sitt sätt, var.

Mannen är nämligen inte vem som helst. Han heter Li Qiang, är kommunistpartiets sekreterare i Shanghai. Som medlem av partiets 25-hövdade politbyrå, partiets själva styrelse, är han en av de mäktigaste männen i hela Kina.

Med på mötet var också amerikanen Maurice R Greenberg, tidigare chef för den amerikanska försäkringsjätten AIG.

Händelsen finns på bild. Den är publicerad på nätutgåvan av den statsägda dagstidningen Shanghai Daily ihop med ett kort referat:

”Li tackade de två gästerna för deras medverkan i skapandet av IBLAC och och deras värdefulla råd och förslag till Shanghais sociala och ekonomiska utveckling”.

IBLAC står för International Business Leaders Advisory Council och är ett råd med globala näringslivshöjdare kopplat till Shanghais borgmästare. Jacob Wallenberg och Maurice Greenberg var i stan för rådets årliga sammankomst. Vilket också var skälet till mötet med Li Qiang.

Att Jacob Wallenberg träffar en person ur Kinas högsta ledning är inte ovanligt. Wallenberg har varit medlem av IBLAC i många år, och även under en period varit dess ordförande.

Kontakter med kinesiska politiska ledare på hög nivå har varit viktigt för många större företag som verkat i Kina genom åren, säger Kristina Sandklef, senior Kinarådgivare på konsultfirman Consilio International.

– I allmänhet är det är nyttigt att ha politiska kontakter när man bedriver verksamhet i Kina. Det underlättar livet på alla sätt. Det kan räcka med att ha en bild i receptionen med en representant från det egna företaget ihop med en lokal ledare för kommunistpartiet, så att besökare vet att man har kontakter, säger Kristina Sandklef.

Enligt Oscar Almén, forskare och Kinakännare på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, har politikens roll i det kinesiska näringslivet ökat på senare år.

– Med tanke på att politik är så närvarande i Kinas slutna system, och blivit ännu mer närvarande under Xi Jinpings tid vid makten, är det klart att politiska kontakter rent allmänt är bra att ha för utländska företag, säger Oscar Almén, som också nyligen publicerat en granskning av kinesiska företagsköp i Sverige.

Exakt hur Wallenbergfamiljens politiska kontakter har hjälpt gruppens företag är svårt att slå fast. Helt klart har Kina i dag en enorm betydelse för Wallenberggruppen och dess företag, och har så haft i flera år. Bara 2018 hade sex av Wallenberggruppens största industriföretag intäkter i Kina på över 130 miljarder kronor, enligt SvD:s sammanräkning. Det är 80 procent mer än samma sex företag drog in från Kina år 2010.

Det handlar om börsnoterade bolag som ägs i flera steg, via det noterade förvaltningsbolaget Investor och det onoterade FAM, som i sin tur ägs och kontrolleras av Wallenbergstiftelserna. FAM och Investor äger aktier med stor rösträtt som ger familjen och dess representanter en ledande ställning i bolagen.

För flera av bolagen är Kina i dag näst största marknad.

I verkstadsjätten Atlas Copco stod i fjol kinesiska kunder för 18 procent av försäljningen. I ABB var samma siffra 15 procent. I kullagertillverkaren SKF, 16 procent.

Det kan jämföras med andelen av Sveriges export till Kina, som 2018 låg på 4,7 procent. Visserligen är nämnda företag globala och Kina utgör motsvarande 19 procent av världsekonomin, räknat som BNP. Men det är ändå klart att Kina är en långt viktigare marknad för Wallenbergfamiljens bolag, än för flera andra svenska globala företag. Till exempel var Kina-andelen av Sandviks försäljning bara 7 procent och av Assa Abloys 6 procent.

Det här sjukhusbesöket råkade därefter skapa ett särskilt band mellan mig och Jiang Zemin.

Skulle det bli allvar med Kinas senaste hot, som det formulerades av ambassadören Gui Congyou förra veckan i en intervju med Göteborgs-Posten, att ”begränsa utbytet och samarbetet inom ekonomi och handel” med Sverige, kan det få stora konsekvenser för Wallenberggruppens företag. Och därmed för de svenska aktieägare och pensionssparare som har pengar investerade i bolagen.

Svenska tjänstepensionsbolag har till exempel tiotals miljarder investerade i Wallenberggruppen, och som därmed är beroende av intäkterna från Kina. Bara i Investor är tjänstemännens Alecta och arbetarrörelsens AMF tvåa och trea på listan över största ägare efter Wallenbergstiftelserna. Alectas pensionstagare äger i dag Investoraktier för 23,6 miljarder kronor, och AMF:s pensionstagare och fondandelsägare 17,7 miljarder kronor, enligt ägartjänsten Holdings.

Peter Wallenberg tar emot president Hu Jintao vid dennes besök i Sverige sommaren 2007. Utmed väggen sitter Erik Belfrage, Hans Stråberg, Carl-Henric Svanberg, Peter Wallenberg Jr, Marcus Wallenberg samt Jacob Wallenberg.

Wallenbergfamiljens ekonomiska kontakter med Kina går långt tillbaka. Jacobs pappa Peter Wallenberg har berättat i tidningen ”Företagsminnen” att han besökte Kina redan i slutet av 1970-talet, i samband med att Deng Xiaoping blev ledare och initierade det ekonomiska reformprogram som i dag – fyra decennier senare – gjort Kina till världens näst största ekonomi.

Peter Wallenberg kunde då etablera personliga relationer med Kinas absoluta toppskikt. Vid en resa i landet blev han bjuden på middag av Shanghais dåvarande borgmästare Jiang Zemin. Vid middagen trodde Peter Wallenberg, felaktigt, att han fått en hjärtinfarkt och fördes till sjukhus.

”Det här sjukhusbesöket råkade därefter skapa ett särskilt band mellan mig och Jiang Zemin, han hade ju medverkat till att rädda mitt liv. ’Hur är det med ditt gamla hjärta?’, frågade han skämtsamt när vi träffades på nytt”, sa Peter Wallenberg till Företagsminnen.

När Jiang Zemin 1989 efterträdde Deng Xiaoping som ledare stod Wallenbergfamiljen därmed i direktkontakt med toppen. Relationen fortsatte när Hu Jintao sedan tog över makten 2002. När Hu Jintao var på Stockholmsbesök sommaren 2007 var Peter Wallenberg en av dem som tog emot presidenten.

Mycket talar för att de nära relationerna har förblivit nära även efter 2012, då Xi Jinping blev president. Den Li Qiang som Jacob Wallenberg träffade härommånaden står, enligt South China Morning Post, Xi Jinping nära. Enligt tidningen är Li Qiang en av Xi Jinpings allierade från Zhejiangprovinsen. Li Qiang var enligt tidningen sekreterare under tre år till Xi Jinping, när han var ledare för kommunistpartiet i Zhejiang.

Li Qiangs företrädare i Shanghai, Han Zheng, är en annan av de partitoppar som Jacob Wallenberg haft kontakt med genom åren. Och Han Zheng är inte vem som helst. I dag är han en av sju medlemmar i politbyråns innersta krets, Xi Jinpings så kallade ”standing committee”. Det är Han Zheng som syns på bilden intill ihop med Jacob Wallenberg, vid en presskonferens 2011.

Jacob Wallenberg med Han Zheng 2011, då Han Zheng var borgmästare i Shanghai. I dag är han en av sju i den inre kretsen av kommunistpartiets Politbyrå, dess så kallade ”standing committee” som leds av president Xi Jinping.

Parallellt med att Wallenbergfamiljen har odlat sina politiska relationer har gruppens företag byggt upp en ansenlig närvaro på plats i Kina. Landet är i dag inte bara en viktig marknad för gruppen. Flera av företagen har stora produktionsanläggningar i landet. SKF har i dag till exempel nio kinesiska fabriker som är underleverantörer till fordonsindustrin. Kina är också det land där SKF har flest anställda i världen.

Vi har också sett tidigare att den här typen av hot är ett sätt att visa inrikespolitiskt att man vågar stå upp emot västerländska stater.

ABB är en annan Wallenbergjätte med stor kinesisk närvaro. I november 2018 invigde koncernen ett tillverknings- och utvecklingscenter i Xiamen, som när det är klart blir koncernens största innovations- och tillverkningsanläggning med 3 500 anställda, en investering på totalt cirka 3 miljarder kronor. År 2018 beslutade ABB också att bygga en ny robotfabrik i Shanghai.

Wallenbergbolagen brukar också samarbeta om nätverk och politiska kontakter världen över. Att det i allra högsta grad fortgår bekräftade Johan Forssell, vd för gruppens investmentbolag Investor, så sent som häromveckan. Enligt Forssell är bland det viktigaste Investor kan bidra med för bolagen just nätverket i Asien, och då i synnerhet i Kina.

Visserligen är flera av de ovan nämnda företagen inte helsvenska. ABB, Astra Zeneca och Stora Enso har till och med huvudkontor utomlands. Men med tanke på hur välkända Wallenberg är i Kina är det nog uppenbart för myndigheterna i landet att familjen är dess största ägare. Och att företagen skulle kunna påverkas av en ekonomisk konflikt.

Enligt Oscar Almén, forskare på FOI, beror konsekvenserna på vilka medel Kina väljer att svara med.

– Om de väljer handelsvägen, med tullar och liknande, så hamnar ju frågan i EU som reglerar svenska handelsförhållanden. Sedan finns ju sätt att göra det mer inofficiellt där svenska företag i Kina kan drabbas på en rad andra sätt, säger Oscar Almén.

– Man kan jämföra med vad som hände med laxen efter konflikten med Norge. Sanitetstesterna för importerad lax blev striktare och möjligheten att få importlicenser försvårades. Det var dock inte Kinas regering som officiellt genomförde detta. Genom små medel kunde det ge stora effekter, säger han.

Enligt Oscar Almén är det däremot inte säkert att Kina faktiskt går vidare med sitt hot.

– Kina måste ju göra en kalkyl över hur kostsamt det kan bli, landet är ju också beroende av flera av företagen som verkar i landet. Vi har också sett tidigare att den här typen av hot är ett sätt att visa inrikespolitiskt att man vågar stå upp emot västerländska stater och det fungerar även som ett sätt att skrämma andra att inte utmana Kina i framtiden.

Wallenbergfamiljen har vid upprepade tillfällen fått svara för sina nära kopplingar till Kina och hur det rimmar med landets problem med mänskliga rättigheter. Hela tiden har familjen försvarat sig med att deras närvaro bidrar till ekonomisk utveckling och därmed stärker riktningen mot demokrati.

Som till exempel Jacob Wallenberg i Ekots lördagsintervju 2006:

”Det har varit en otrolig utveckling tack vare att man faktiskt bejakar ekonomisk utveckling. Och då tror jag den demokratiska utvecklingen också följer med. Eller, rättare sagt, jag tror inte. Jag är helt övertygad om att det är så.”

Att ökad rikedom i Kina skulle leda till ökad demokrati är ju ett argumentet som blir allt svårare att hävda.

Frågan är än mer aktuell i dag. Flera politiker och människorättsorganisationer är tydliga i slutsatsen att Kina under Xi Jinping vid makten har tagit flera steg i mer repressiv, mindre demokratisk riktning.

Som Human Right Watch inleder sin senaste rapport för läget i landet.

”President Xi Jinping, född 1953, har indikerat sin avsikt att styra under obegränsad tid efter att Kinas lagstiftande församling i mars la ett tillägg till konstitutionen i syfte att avskaffa den bortre tidsgränsen för presidentskapet. Denna åtgärd var också kännetecknande för den ökande repressionen.”

Oscar Almén på FOI är skeptisk till tron att ekonomisk utveckling även skulle förbättra situationen för mänskliga rättigheter.

– Att ökad rikedom i Kina skulle leda till ökad demokrati är ju ett argumentet som blir allt svårare att hävda. Kina går i dag mer och mer mot ett autokratiskt system, på alla plan, med minskade friheter och ökad politisk styrning, säger han, men poängterar att det finns enstaka undantag som går i motsatt riktning.

– Möjligheten för enskilda medborgare att stämma staten har ökat på senare år och vi har också sett fler som har utnyttjat den möjligheten. Det är viktigt att komma ihåg, även om den övergripande trenden är mot mer politisk kontroll.

Flera händelser den senaste tiden har också stärkt tesen att regimen i Peking går i en mer repressiv riktning. Ett exempel är de återkommande avslöjanden av Kinas behandling av minoriteter i Xinjiangprovinsen, där över en miljon människor har satts i olika läger och fängelser.

Representanter för Kinas regim har beskrivit lägren främst som skolor, där de intagna varit elever. Men som flera internationella medier och organisationer har visat handlar det snarast om långt mer brutala anstalter där alla som sätter sig till motvärn bestraffas. New York Times avslöjade nyligen att de hårdföra åtgärderna beordrats från Kinas högsta politiska ledning. President Xi Jinping ska i tal till partiföreträdare ha krävt att ”ingen nåd” skulle visas mot den muslimska minoritetsbefolkningen och att landet använde alla ”diktaturens verktyg” i det arbetet.

Utvecklingen i Hongkong är ett annat aktuellt exempel. Myndigheternas behandling av demonstranterna och det lagförslag som de protesterade mot ses båda som exempel på en mer hårdför inställning från centralmakten i Peking.

För Sverige har fängslandet av den svensk-kinesiske förläggaren Gui Minhai vridit upp kritiken mot den kinesiska statsmaktens metoder. Vilket nu är bakgrunden till ambassadören Gui Congyous hot i GP häromdagen om ”motåtgärder”. När och hur dessa ska omsättas i praktiken är fortfarande oklart. Utrikesminister Ann Linde sa till Ekot efter uttalandet att UD ”inte fått någon konkret information om detta från Peking” via de normala kanalerna.

I GP-intervjun upprepar Gui Congyou det svar som Kina ofta använder när personer eller organisationer i andra länder kritiserar regeringens agerande och politik:

”Vilken politik den kinesiska regeringen för är Kinas interna angelägenheter. Inga länder, organisationer eller privatpersoner har rätt att blanda sig i det”, säger han i intervjun.

SvD har ställt ett antal specifika frågor till Jacob Wallenberg om hur han i dag ser på gruppens verksamhet i Kina och på familjens kontakter med landets politiska ledning. Jacob Wallenberg har inte velat besvara frågorna direkt, men i stället formulerat ett skriftligt uttalande till SvD.

I uttalandet skriver han att familjen allmänt ”har en stark tro på att handel och öppenhet gynnar ekonomisk utveckling och skapar förutsättningar för ett ökat välstånd för alla och dessutom bidrar till fredlig samexistens länder emellan. Detta gäller även Kina.”.

Jacob Wallenberg understryker dock att man inte ser okritiskt på landets expansion.

”Kinas ekonomiska framväxt och ambition innebär inte att man ska vara naiv kring vilken politisk roll Kina önskar spela, och därför är det angeläget att ställa samma krav på Kina vad gäller handel och konkurrens som man ställer på andra utvecklade länder. Det måste vara ett level playing field.”

Jacob Wallenberg skriver att han vid flera tillfällen har talat med Kinas ledare om landets problem med mänskliga rättigheter. Men han upprepar också sin tidigare uttalade övertygelse att med ekonomisk utveckling bör på sikt även ökade medborgerliga fri- och rättigheter komma.

”Att så ännu inte har skett i Kina beklagar jag, vilket jag också upprepade gånger och tydligt har tagit upp med kinesiska ledare. Men politiken – inte näringslivet – ska hantera politiska frågor. Jag tror att ökad transparens och öppenhet är en förutsättning för fortsatt långsiktig ekonomisk utveckling i Kina.”

I uttalandet nämner Jacob Wallenberg däremot ingenting om några specifika frågor som han har diskuterat med de kinesiska ledare han träffat, som till exempel frågan om den fängslade svenskkinesiske förläggaren Gui Minhai och fånglägren i Xinjiang. Inte heller om han tror att hoten från den kinesiska ambassadören kan påverka Wallenbergföretagens stora närvaro i Kina.

”Relationen med Kina är komplicerad. Jag förespråkar dialog och långsiktighet, fortsatt handel och utbyte på alla nivåer. Vi har inget att vinna på konfrontation, men vi ska stå upp för våra värderingar och utnyttja våra förtroendefulla kontaktytor för att lyfta fram våra farhågor och gemensamma utmaningar.”

Jacob Wallenberg skriver att man även i framtiden kommer att odla kontakter med de kinesiska ledarna.

”Familjen har sedan öppnandet av Kina strävat efter nära relationer med den politiska ledningen i Kina. Förhoppningsvis har det gynnat bolagens möjligheter att etablera sig och växa på den kinesiska marknaden”, skriver Jacob Wallenberg.

Han vädrar heller inga tankar på att sluta som medlem av IBLAC i Shanghai, där han träffar politbyråmedlemmar som Li Qiang och Han Zheng.

”Mitt engagemang som medlem i Shanghais borgmästares internationella råd sedan 25 år, och motsvarande engagemang i Tsinghua universitets internationella råd, ger mig insikter och kontaktytor till det kinesiska samhället som ger möjlighet att framföra synpunkter kring hur handel och annat utbyte bör bedrivas. Vi i familjen tror på att hålla dialogen öppen och rak.”