Cornelia unfiltered- Episode 44- Svensk Rasteori
44. Den svenska sociala ingenjörskonsten om rasism, rashygien, rasideologi och kritisk rasteori. Trump sätter stopp för svenska irrläror. Egennyttan vet inga gränser när Ola Larsmo går ut hårt mot Frantz & Ståhls välgjorda video ”Rasbiologin i Sverige” i Göteborgsposten och Källkritikbyrån kanske för att det emotsäger narrativet som han driver i sin nya bok om rasbiologi, följ pengarna. Alexander Bard kväker av sig om identitietspolitik och Magnus Betnér berättar om Sveriges roll i det andra världskriget.

https://rumble.com/v2186s0-cornelia-unfiltered-episode-44-svensk-rasteori.html

Frantz & Ståhls video: 

Magnus Betnér om rasbiologiska institutet och svensk rasism:

Alexander Bard i Riks:

Grindvaktare Ola Larsmo:

https://www.gp.se/kultur/kultur/ola-larsmo-sverige-var-inte-ledande-inom-rasbiologi-1.86486322

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post