Tag: rasteori

Cornelia unfiltered- Episode 45- Svensk slavhandelCornelia unfiltered- Episode 45- Svensk slavhandel45. Tidslinjen för svensk slavhandel med början från vikingarna på 800-talet, kolonisationen på 1600-talet, Wallenberg slavfabriker under andra världskriget och i nutid i Kina bevisar att detta är en förekomst som varit en central del i det svenska samhället. Slaveriet av idag har bara bytt skepnad men är institutionaliserat och intregrerat i systemet. Vi har levt i en illusion av frihet, valfrihet och demokrati.
Tankenöten över julen är att fundera över vår historia, hur hamnade vi här och hur vill vi ha vår framtid. God Jul <3

https://rumble.com/v21waq8-cornelia-unfiltered-episode-45-svensk-slavhandel.html

Martin Stensö ringer Ola Larsmo och frågar om svensk rasbiologi:

Ur Svensk slavhandel:

https://urplay.se/program/199002-nationen-svensk-slavhandel

SVT Vikingarnas slavhandel:

https://www.svtplay.se/video/8opaP7m/vikingarnas-slavhandel

Wallenbergs fabrik för slavarbete under andra världskriget:

https://www.svd.se/a/416da33a-46f0-3d97-a6c2-51a41ed3c59f/wallenberg-byggde-fabrik-for-slavarbetare

Carl Norberg:

Cornelia unfiltered- Episode 44- Svensk RasteoriCornelia unfiltered- Episode 44- Svensk Rasteori44. Den svenska sociala ingenjörskonsten om rasism, rashygien, rasideologi och kritisk rasteori. Trump sätter stopp för svenska irrläror. Egennyttan vet inga gränser när Ola Larsmo går ut hårt mot Frantz & Ståhls välgjorda video ”Rasbiologin i Sverige” i Göteborgsposten och Källkritikbyrån kanske för att det emotsäger narrativet som han driver i sin nya bok om rasbiologi, följ pengarna. Alexander Bard kväker av sig om identitietspolitik och Magnus Betnér berättar om Sveriges roll i det andra världskriget.

https://rumble.com/v2186s0-cornelia-unfiltered-episode-44-svensk-rasteori.html

Frantz & Ståhls video: 

Magnus Betnér om rasbiologiska institutet och svensk rasism:

Alexander Bard i Riks:

Grindvaktare Ola Larsmo:

https://www.gp.se/kultur/kultur/ola-larsmo-sverige-var-inte-ledande-inom-rasbiologi-1.86486322