Cornelia unfiltered- Episode 12 – Ekonomikollaps
12. Varför havererar det finansiella systemet nu? Hur funkar systemet monetärmekaniskt och hur länge har det gjort det? Vad är skuldmättnad, likviditetsbrist, inflation, stagflation? Grindväktaren Andreas Cervenka får krypa till korset till slut och erkänner “på band” begreppet skuldmättnad i podden Systemskiftet =)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post