Cornelia unfiltered HIGHLIGHTS #11 Demokraturen Molom
2023-04-04 #11 Demokraturen Molom, gränslandet mellan fantasi och verklighet.
Till med AI vet att Sverige är en failed state, en korrumperad och misslyckad stat. Kan ord som demokratur vara det som bäst beskriver Sveriges tillstånd? Cornelia unfiltered byter nu strategi med Youtube, kan ett partnerskap minska trollens makt och inflytande över plattformen? Linda Karlström får 100 000kr men får betala 1 miljon i rättegångskostnader trots att hon vann? Svenska staten överklagar nu ärendet i hovrätten, vilken optik…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post