Cornelia unfiltered HIGHLIGHTS #10 Politiskt inkorrekt
2023-04-03 #10 Politiskt inkorrekt. I dagens tankar pratar jag om censuren, vad den kan bero på och varför den faktiskt funkar. Det är den moderna tidens bokbål och uppeldade böcker kan som bekant inte läsas. Språkvården har lett till att vi inte förstår vad andra säger och hur kan kommunikation fungera om ord inte betyder samma sak för olika människor.
Vad är det som gör att vi väljer att tolka samma sak så olika?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post