Det handlar om dig!Det handlar bara om dig! Ditt liv, din framtid, din familj och kommande generationer. Det handlar om oss, vi tillsammans och vårt samhälle. Vill vi ha ett samhälle där vi hjälper varandra?

Många ser polariseringen tydligt nu och vill se fred, frid och enighet. Det vill vi alla och det kommer först när tillräckligt många av oss förstår vad problemet egentligen är. Det håller inte att enas bara för att enas. Enas kring vad?

Det du känner är en maktkamp, slutet av ett krig som pågått hela våra liv. Ett krig om vår frihet, vår medvetenhet och kunskap. Vi har varit en handelsvara och en intäktskälla som ska kontrolleras, styras och manipuleras till varje pris.

De här maktstrukturerna vill inte att du ska förstå. Du ska känna att du inte har något makt att förändra något till det bättre. Du ska känna att denna byråkrati och korrupta maskin aldrig kan röras.

Många vill inte tro att människor vi litar på, folkkära personer (persona), kändisar, företagsledare, politiker, media, myndigheter, regering, riksdag, kungahus skulle ha en annan information än vad du har, en bredare förståelse och en kunskap som undanhålls från dig. Anledningarna kan vara många men kan summeras i egennytta.

Kan vår vakenrörelse vara infiltrerat? Är det någon vi känner? Med största sannolikhet JA. Hjälper det att misstänkliggöra varandra som människor NEJ. Hjälper det att misstänkliggöra deras fake news, lögner, propaganda, defaitism, hopplöshet och allt som uppehåller oss vid kulisser eller skapar hopp/förtroende för detta systemet JA.

Den som har enat många kring kärnproblematiken är Donald Trump. För er som bara lyssnat på media men aldrig tagit er tid att faktiskt lyssna på honom så rekommenderar jag att ni lägger 5 min på att lyssna vad han säger här i sitt tal 2016. Han var först med att avslöja dessa makthavare som du aldrig valde, dolda maktstrukturer, företagsintressen som inte vill vårt folkets bästa.

Många av dom som säger sig kämpa för sanningen vet inte hur allt startade, dom vet inte att dom härmar Q följare och ironiskt nog följer vad Q uppmanat oss att göra. De delar memes och information om korruption, kriminalitet och lögner som Q skrev om först och det tackar vi för!

Q post 4510, 24 juni 2020

Du har blivit utvald att hjälpa till att tjäna ditt land.
Dra dig aldrig tillbaka från slagfältet [Twitter, FB, etc.].
Använd andra plattformar som en form av centraliserad ledning och kontroll.
Organisera och anslut [brygga genom länkning].
Källa memematerial från slagfält och/eller garage [markera och dela][ta och släpp]
Uppdrag 1: Dispute [avvisa] propaganda genomdriva publicering av forskning och fakta
Uppdrag 2: Stödrollen för andra digitala soldater [en faller en annan står (reser sig)]
Uppdrag 3: Väcka [väcka] andra genom att använda fakta [DECLAS 1-99 material och andra relevanta fakta] och memes [frikoppla MSDNC-kontroll av infoström] _ställ “motfrågor” för att initiera “tanke” kontra upprepa [eko] av MSDNC propaganda
Uppdrag 4: Lär dig användningen av kamouflage [digitalt] _primärt konto avstängt, avslutat _användning av sekundärt
Uppdrag 5: Identifiera styrkor/svagheter [personliga och utsedda mål] re: Twitter & FB [+other] exempel angående: meme(s) misslyckande att läsa igenom användning av ALGO [tänk Tron (MCP_master kontrollprogram)] _beroende av person-till-person fångst [långsam svarstid oidentifierade användare]
Spel teori.
Informationskrigföring.
Välkommen till det digitala slagfältet.
Tillsammans vinner vi.
Q

Michael Rae Khoury som skrivit The Ericsson Report skriver såhär på Twitter:

”Om de kan FABRICERA valdata även efter att en president som Donald Trump är vald.

Om de tillåts SPIONERA på en sittande president.

Om de kan KONTROLLERA ett företag som Twitter även efter att världens rikaste man köpt det.

Vad säger det om vad mer [DE] kan göra?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post