Cornelia unfiltered- Episode 49- Samhällskollaps
49. Energikrisen, likviditetsbrist och ett samhälle i total kollaps. Är Sverige en misslyckad stat, sk failed state och vilka tecken finns för det? Systemet har havererat till följd av skuldmättnad och likviditetsbrist. Är lagen kring ocker tillämpbar? Vad händer när vanliga svenskar inte kan leva på sin lön, Kronofogden kastar ut barnfamiljer med två heltidsarbetande på gatan, finns det ett skyddsnät?

https://rumble.com/v26dak4-cornelia-unfiltered-episode-49-samhllskollaps.html

Exempel på bestridande av elfaktura:

https://www.dropbox.com/s/1gh2af2vktcs5tt/Exempel%20bestridande%20av%20faktura.pdf?dl=0

Martin Stensö official:

Carl Norberg:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post