Cornelia unfiltered- Episode 50- Klimatförnekare?
50. Klimatförändringar, vädermanipulation, grön omställning och global uppvärmning. Sverige har tagit på sig ledartröjan och lägger hundratals miljarder av våra skattepengar på klimatbekämpning i när och fjärran länder, Pariseravtalet, Agenda 21, Agenda 2030, bistånd och skattelätttnader för sk. gröna investeringar. Kan vädret manipuleras och varför skulle någon i så fall vilja göra det? Är global uppvärmning en hoax? Kan man äga mark enligt agenda 21?

https://rumble.com/v27e466-cornelia-unfiltered-episode-50-klimatfrnekare.html

Martin Stensö official ringer SMHI och Eiscat:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post