Cornelia unfiltered- Episode 23- QFS II och skuldavskrivning
23. När kommer QFS- det nya finansiella systemet och skuldavskrivning att kicka in? Beror det på oss, hur mycket vi lidit eller hur egennyttiga vi är? Skuldavskrivning har pågått i flera år och flera länder har eller är redan på gång att införa ett nytt finansiellt system. Hur många lögner har vi gått på historiskt och inte minst i detta stingoperationsbaserade folkbildningsprojektet. Är vi för många på jorden vad säger Elon Musk och vad säger Bill Gates? Vi avrundar med Andrew Breitbart som förklarade krig mot den djupa staten innan han blev mördad och jag låter Andrew ge en speciell hälsning till alla som ljuger, smutskastar, hånar och karaktärsmördar oss som står upp för sanningen.

https://rumble.com/v1i75ix-cornelia-unfiltered-episode-23-qfs-ii-och-skuldavskrivning.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post