Cornelia unfiltered- Episode 58- Ekonomikollaps III
58. Vilken roll har egentligen Riksbankens i det nuvarande finansiella systemet och det kommande? Vi pratar om pengar som inte finns, orealiserade vinster /förluster, bankrun, CBDC, betalningsoförmåga och skuldmättnad. Vad blir effekten om man lånade till låg ränta och återbetala till en högre ränta och hur kan egentligen penningmängden minska?

https://rumble.com/v2fh5tg-cornelia-unfiltered-episode-58-ekonomikollaps-iii.html
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post