Cornelia unfiltered – Episode 10- Law of War I
10. Law of war- militärlagstiftning, del 1.Vad händer om ett fåtal svenskar på ett brutalt sätt lagt sig i USAs inre angelägenheter, USAs interna kommunikation eller varför inte det amerikanska valet? Är USA ockuperat av främmande makt? Om Kina ockuperar Washington DC och Kina i sin tur säger att ett fåtal svenskar har lagt sig i Kinas inre angelägenheter i över 200 år, vad blir då Sveriges roll? Allt handlar om det svenska rättssystemet, brottsprovokation och att se genom att uppleva.

Department of Defense Law of war manual:

​​https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/DoD%20Law%20of%20War%20Manual%20-%20June%202015%20Updated%20Dec%202016.pdf?ver=2016-12-13-172036-190

The Ericsson Report:

https://ericssonreport.com

Trumps EO 13848 utländsk valpåverkan:

https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/executive-order-imposing-certain-sanctions-event-foreign-interference-united-states-election/

MAJIC EYES QNLY The complete LAW OF WAR: THE STORM series playlists:


YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSdLmbE8GEbYkhAqllXsC6cI8bYFq5Tey

Bitchute: https://www.bitchute.com/playlist/O3lK8FetOJVX/

Romstadgan:

https://www.regeringen.se/49c842/contentassets/4de6714d72b4486f8a92cb6722b05622/romstadgan-for-internationella-brottmalsdomstolen?fbclid=IwAR2XWDOMbzc3wol6UFmc84EsE7_5cBOnoE_7wokvQOm_PDeqXyj4XV8lSss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post