Cornelia unfiltered HIGHLIGHTS #24 Majblomman och SÄPO
2023-05-06 #24 Majblomman och SÄPO, underrättelsekollektivet och exponering av penningtvätt inom lotteri och spelindustrin. CGI, deep fake och AI förändrar medialandskapet. Kommer Hunter Biden äntligen att gripas?

https://youtu.be/7hpfqxp53Ak

Podden Vi Bara Undrar om Majblomman:
https://rumble.com/v2kxsve-fox-and-pizza.html

Frantz & Ståhl om Majblomman:
https://rumble.com/v2lhl6e-saker-blir-inte-vrre-det-bara-exponeras.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post