Day: July 1, 2023

Cornelia unfiltered HIGHLIGHTS #34 Statliga bankkonton och CBDCCornelia unfiltered HIGHLIGHTS #34 Statliga bankkonton och CBDC2023-06-30 #34 Statliga bankkonton och CBDC 

Hur kan vi reformera banksystemet så att övergår till ett statligt kontrollerat finansiellt system utan att förlora våra pengar? Blir det nya systemet helt kontantlöst och innebär det här ett utökat kontrollsamhälle? Varför vill man införa statliga utbetalningskonton? Systemet ska omfatta utbetalningar från välfärdssystemen från Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, samt utbetalningar från skattekontot hos Skatteverket.

Regeringen om statliga transaktionskonton:

https://www.regeringen.se/contentassets/165bda08173144f5a5572a7c43f42bfb/inrattande-av-utbetalningsmyndigheten-dir.-20228.pdf?fbclid=IwAR24bEBQ9QTy7WA4CXAylxs3g3ToDvXWK-uWaH9cf3vnNExQlIRbNG-dA_s_aem_AU6ttsHLJwbsolgXbvfAEgskWFWVfcqPMNrF8c-E4CkJaJGx8PhPWShgUkbs4_VtLxI

Cornelia unfiltered HIGHLIGHTS #33 FOI avrapporterar till SÄPOCornelia unfiltered HIGHLIGHTS #33 FOI avrapporterar till SÄPO2023-06-26 #33 FOI avrapporterar till SÄPO och visar det svenska folket att de olagligen ägnat sig åt kartläggning av åsikter hos det svenska folket. I och med denna rapport så har de exponerat sig själva och därmed förlorat allt förtroende och trovärdighet hos den svenska befolkningen. Rapporten består av 263 sidor rapakalja med konspirationsteorier, lögner, oväsentligheter och ren nonsens. FOI och Säkerhetspolisen avslöjar sina egna element inom rörelsen, deras kontrollerade opposition som de själva skapat, finansierat och kontrollerat hela tiden.

FOI rapporten från den 21 juni 2023:
https://www.foi.se/rapporter/rapportsammanfattning.html

Martin Stensös analys av rapporten del 1-4:
https://youtube.com/@martinstensoofficiell