Tag: New Year Speech

Cornelia unfiltered- Episode 46- NyårshälsningCornelia unfiltered- Episode 46- Nyårshälsning46. Länk till talet på svenska och engelska:

https://www.dropbox.com/s/xxfg7f94vcxn4l3/Ny%C3%A5rstal_New%20Year%C2%B4s%20speech.pdf?dl=0

https://rumble.com/v2332r8-cornelia-unfiltered-episode-46-nyrshlsning.html

Hela talet i skrift:

Nyårstal

Nu har då 2022 gått till ända. 

Ett år av väntan, förväntan, längtan och frustration. Ett år då vår tro och vårt tålamod fick utstå hårda prövningar. Vi har delat research med varandra, avslöjat lögner och propaganda, vi har skrattat, gråtit, skakat på huvudet och firat segrar tillsammans. För många har priset varit stort, många brustna relationer, förlorade arbeten, ökade levnadsomkostnader vilket lett till fattigdom, begränsningar och krossade drömmar.

Ändå så har vi fokuserat mer på att få våra medmänniskor att vilja, våga och orka lyfta på stenar, göra research och börja ifrågasätta narrativet kring vår historia, vår nutid och vår gemensamma framtid. Vad är viktigt egentligen? Ibland har det känts som att vi lever i parallella universum och vi har då funnit en känsla av tillhörighet hos varandra.

Under hela vår livstid har vi levt i ett krig om vår frihet, om vår kunskap och vår förståelse kring omvärlden. 

Vi har krigat mot en osynlig listig fiende som listigt lurat in oss i ett riggat system. Vi har levt i en illusion av frihet, valfrihet och demokrati. 

I själva verket är du och jag ett nummer, en handelsvara och en intäktskälla åt en osynlig fiende. 

Vi har levt i ett kontrollsamhälle, i ett bedrägeri i ett riggat system som är globalt styrt av en osynlig fiende.  

En fiende och ett system som exponeras mer och mer för varje dag som går, i jordens genom tidernas största globala militära stingoperationsbaserade folkbildningsprojekt.

Vi ska se, lära och förstå genom att själva uppleva. 

Uppleva baksidan av systemet, uppleva lidandet av systemet som bara gynnar ett fåtal på alla andra människors bekostnad. 

Ett fåtal som inte bryr sig om hur mycket lidande, krig, svält och död de orsakar, bara dom får behålla sin makt över jordens människor, naturresurser och rikedomar. 

Valet måste få stå oss fritt om vi leva i storstadens brus eller ute i naturen, om vi vill leva i en ständig konsumtionsjakt eller ett lite enklare liv. 

Om vi ständigt vill vara uppkopplade och bli en hybrid mellan maskin och människa eller om vi vill lära att hitta tillbaka till att kunna lyssna till vår inre röst, närheten till naturen och anknytningen till det andliga som våra förfäder kunde. 

Det som nu till stor del är bortglömt, som hur man överlever, hur man kan läsa av naturen och hur man gör upp en eld. 

Hur vi kan leva i harmoni med elementen sol, vind, vatten och eld. 

För Sveriges del så vet vi mer idag om vår historia. Vi vet att Sverige, svenska staten och svenska företagsintressen aldrig upphörde att vara en stormakt. 

Exploateringen av Sverige och andra länder har aldrig någonsin upphört. Den sociala ingenjörskonsten har bara blivit ännu mer sofistikerad. 

Esse non videri- verka utan att synas har varit deras motto, ett motto som en svensk finansfamilj framgångsrikt lyckats med i flera hundra år fram till bara för några år sedan. 

Då började denna svenska globalistfamilj började att exponeras mer och ljuset från verkligheten började lysa på område efter område. 

Vi började förstå att dessa strukturerna som denna familj byggt upp är mäktigare än någon regering på jorden. Alla länder står i beroendeställning till den här familjen.

 Alla länder är i behov av alla delar som denna familj kontrollerar; det finansiella systemet, börserna, betalningsinfrastrukturen, telekominfrastrukturen, kraftförsörjningen och internet. Familjen som jag pratar om är Wallenberg. 

Genom att följa Wallenbergs korruption, mutbrott och brott mot mänskligheten så har vi lärt oss mer om den svenska korruptionen. Som att Wallenbergägda SAAB skickar vapen till Ukraina en handling som bara kan betyda att Sverige är allt annat än neutralt. 

Vi har lärt oss att Sverige är en inkubator för terrorism, att Ericsson fraktade krigsmateriel på Estonia vid förlisningen och Wallenberägda Ericsson har mutat ISIS i 17 år vilket ledde till att över 500 amerikaner stämt Ericsson och att det amerikanska justitiedepartementet därför valt att fortsätta kontrollera Ericsson fram till 2024. 

Vi har lärt oss att svenska banker tvättar pengar åt svenska företagsintressen i miljardklassen och att det finns en direkt koppling mellan svenska bankers lokalkontor i utlandet och svenska företags korruption som när Swedbank la ner sitt kontor i Sydafrika samtidigt som domen föll för Wallenbergägda ABBs mutbrott i Sydafrika.

Vi har lärt oss om det svenska rättssystemet som har något som heter Abolition vilket möjliggör för regeringen att komma undan med hemska brott. Helt enkelt genom att brott under abolition aldrig får utredas och förundersökning aldrig får inledas. 

Det här systemet kan inte rivas genom bomber eller kulor utan genom folkbildning, upplysning och förståelse kring hur systemet fungerar. 

Systemet bygger på förtroende och det går bara att ha förtroende för det om man inte vet hur det är uppbyggt. 

I samma sekund som vi förstår systemet så försvinner allt förtroende omedelbart. 

Det är det som har hänt med hundratals miljoner människor över hela jorden och det är en smärtsam process att gå från att inte veta eller vilja veta till att man förstår och inte kan sluta gräva, öka sin kunskap och acceptera verkligheten som den är.

Vi hade inte kunnat riva det här systemet själva utan för att kunna lyckas med det så behövs en strategisk planering och en koordinering på högsta nivå globalt. Systemet ska inte bara rivas utan det ska ersättas med något annat. 

Sverige är en failed state (misslyckad stat). 

Svenska företagsintressen är så djupt integrerade med den svenska staten och så genomkorrupt vilket lett till att omvärlden genom USA, tvingades ingripa. 

Detta har lett till att Sverige med största sannolikhet är under belägring och därmed inte längre en suverän stat. 

Tiden får utvisa om Sverige tillåts att vara ett suveränt land igen. Om vi kan sluta lägga oss i andra länders inre angelägenheter, om vi kan sluta exploatera och lägga rabarber på andra länders naturresurser, om vi kan sluta orsaka resten av världen lidande. Det återstår att se om vi kan övertyga omvärlden om att vi förtjänar en andra chans att bli en suverän stat igen.

Nu ser vi fram emot 2023, ett år av hopp och glädje. Kan 2023 bli det jubileumsår som vi väntat på, ett år då mycket exponeras och polariseringen avtar. 

Ett år av genombrott då mycket av det som skett i det fördolda nu kommer fram i ljuset. 

Ett år då skuldavskrivning och det nya finansiella systemet rullas ut mer och mer. 

Ett år då fler väljer att förstå och förlika sig med verkligheten och försonas med nära och kära.

Gott nytt år vänner 

Cornelia unfiltered