Tag: den djupa staten

Underrättelseofficer Michael RawlinsonUnderrättelseofficer Michael RawlinsonVinter med Fröken vithatt den 21 feb – Underrättelseofficer Michael Rawlinson del I:

https://rumble.com/v4ev2f5-live-vinter-med-frken-vithatt-21-feb-underttelseagent-michael-rawlinson-i.html

9 mars mars 2021 Pål Johnson och Ann Linde diskuterar Fallet Michael Rawlinson:

Pål Johnson skriver såhär i beskrivning av videon:

Journalisten Nils Resare har i en serie artiklar i Svenska Dagbladet uppmärksammat den svenske underrättelseofficeren Michael Rawlinsons situation med anledning av hans tjänstgöring som chef för EU:s kriminalunderrättelseverksamhet Eulex i Kosovo. Michael Rawlinson, som avled den 28 juli 2018, var en mycket erfaren underrättelseofficer med en bakgrund bland annat i kustjägarkompaniet och fallskärmsjägarskolan. Han hade i olika omgångar tjänstgjort på Balkan. Fallet har även nyligen följts upp av journalisten Mikael Hylin, som har intervjuat ett antal personer med insikter i frågan.

Michael Rawlinson bedrev under sin tid i Kosovo en känslig korruptionsutredning som berörde två italienska domare som var verksamma inom ramen för Eulex. I samband med att italienaren Gabriele Meucci tillträdde som chef för Eulex under 2014 försvårades detta arbete högst avsevärt.

Meucci krävde att korruptionsutredningarna skulle läggas ned och framförde även anklagelser om att Rawlinson skulle ha bedrivit kränkande informationsinsamling om medarbetare i Eulex. Rawlinson togs ur tjänst och försattes i husarrest. Den 22 juni 2015 beslöt även Meucci i samverkan med den italienske åklagaren Danilo Ceccarelli att Rawlinsons säkerhetsskåp skulle öppnas med våld.

Mot bakgrund av Rawlinsons uppdrag finns det skäl att tro att säkerhetsskåpet innehöll mycket säkerhetskänslig information som i orätta händer kunde riskera människors liv. Enligt uppgift ska det bland annat ha innehållit två rapporter om de korruptionsmisstänkta italienska domarna. Det faktum att informationen i säkerhetsskåpet kom i orätta händer innebar också Rawlinsons karriär som underrättelseofficer tog allvarlig skada.

Rawlinson blev dock senare frikänd från alla misstankar om tjänstefel och lagbrott i en oberoende utredning gjord av Europeiska utrikestjänsten (EAS). Samma utredning riktade i sin rapport även hård kritik mot Gabriele Meuccis och Danilo Ceccarelli agerande, inklusive deras beslut att öppna Rawlinsons säkerhetsskåp. Det är uppenbart att både Meuccis och Ceccarellis agerande kan ha syftat till att skydda korruptionsmisstänkta landsmän men även att skydda anseendet för Federica Mogherini, som var nytillträdd hög representant för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. Genom deras agerande försvagades Eulex arbete mot den grova organiserade brottsligheten i Kosovo samt förtroendet för EU:s rättstatsinsatser i allmänhet.

Trots den kritik som riktades av EAS mot både Meuccis och Ceccarellis agerande har det inte hindrat dem från att fortsatt ha framgångsrika karriärer inom EU-institutionerna.

Meucci fick förlängt förordande som chef för Eulex. Ceccarelli har nyligen utnämnts till en hög post på Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo). Syftet med Eppo är bekämpa brott mot EU:s finansiella intressen som till exempel bedrägerier, penningtvätt, korruption och mutbrott.

Mot bakgrund av den allvarliga kritik som framkom mot Meuccis agerande hade det varit rimligt att regeringen reagerade mycket kraftfullt diplomatiskt inom ramen för Eulex och tillsett att hans mandat som chef för Eulex inte förlängdes. Så skedde dock inte.

Vidare ska utsänd svensk personal vid internationella insatser alltid ha bästa tänkbara stöd från Sverige. Detta är speciellt angeläget för utsänd underrättelsepersonal eftersom de tar bland de största personliga riskerna och gör de största uppoffringar man kan göra i statens tjänst. Det är uppenbart att Rawlinson på grund av sitt engagemang mot korruptionsmisstankarna inom Eulex utsatte sin karriär och sin egen säkerhet för stora risker. För det fick han betala ett mycket högt pris.

De omständigheter som föreligger i fallet Michael Rawlinson borde föranleda regeringen att tillsätta en oberoende utredning. Syftet bör vara att klara ut omständigheterna och ansvarsförhållandena kring fallet samt säkerställa att inte liknande situationer uppstår igen för utsänd svensk personal.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag följande frågor till utrikesminister Ann Linde:

Hur ser ministern på de grundlösa anklagelser som riktades Michael Rawlinson, och vad gjorde regeringen för Rawlinson under den tid som han satt i husarrest?

Varför krävde inte ministern och regeringen att få läsa och ta del av utredningen som gjordes av EAS beträffande Meuccis och Ceccarellis agerande?

Varför hindrade inte ministern och regeringen Meucci från att få ett förlängt förordnande som chef för Eulex?

Påverkar Ceccarellis utnämnande till hög chef vid Eppo ministerns och regeringens syn på ett svenskt tillträde till Eppo?

Är ministern villig att verka för en utredning av omständigheterna kring fallet Michael Rawlinson i syfte att inte liknande situationer ska uppstå igen?

Michael Rawlinson var en av Sveriges främsta underrättelse­officerare. Foto: Privat/Yvonne Åsell

https://www.svd.se/a/Vb6mqp/underrattelseofficerens-mystiska-fall-och-dod

Ukraina är Europas mest korrupta land med ett exploaterat folkUkraina är Europas mest korrupta land med ett exploaterat folkUtan att förstå varför Ukraina är utsett till det mest korrupta landet i Europa, är det många som visar solidaritet med Ukraina och berättar vad Ukraina vill och inte vill utan att ens ha satt sig in i vad ukrainare fått utstå de senaste åtta åren. Nyhetsrapporteringen är ensidig och får inte ifrågasättas, Putin är en psykisk sjuk diktator med storhetsvansinne som måste stoppas. Skrämselpropagandan mot Ryssland sitter djupt rotad i svensken “ryssen kommer” har vi hört mer än en gång men det är viktigt att inte dra förhastade slutsatser.

Denna artikeln skrevs först på Bladet.se den 3 mars 2022 av Cornelia Gustafzon

Humanitär katastrof sedan 2014

Enligt FN och även bekräftat av Ukraina så har över 14000 personer, främst kvinnor och barn dödats av ukrainska styrkor sedan 2014 och Rädda Barnen beskriver en humanitär katastrof

“Konflikten i östra Ukraina har pågått i åtta år. Tusentals barn har levt med konflikten hela sina liv. De har upplevt våld och tvingats lämna sina hem. Sedan 2014 har närmare tre miljoner människor, varav 400 000 barn, varit i behov av humanitärt stöd. I Ukraina finns minst 7,5 miljoner barn under 18 år.” 

Euromajdan

Euromajdan var en politisk protest som inleddes 21 november 2013 med ett upplopp som pågick främst på Självständighetstorget och vid flera regeringsbyggnader i Ukrainas huvudstad Kiev, men också i flera andra ukrainska städer. Under januari och februari 2014 utvecklades protesterna till en revolt mot den sittande regimen, och efter svåra sammandrabbningar i Kiev med ett stort antal döda avsattes president Viktor Janukovytj 22 februari av radan, landets parlament.
Den 17 januari 2014 infördes en ny lag som begränsade mötesfriheten och skulle göra det svårare att organisera demonstrationer, och på söndagen den 19 januari samlades därför åter mellan 100 000 och 200 000 demonstranter på Majdan Nezalezjnosti i en demonstration mot lagen. Resultatet blev 105 döda, både poliser och demonstranter.

Demonstrationerna har jämförts med “Orangea revolutionen” 2004. Viktor Janukovytj både avsattes och ställdes inför riksrätt. Janukovytj flydde undan riksrätten genom en brådstörtad resa till Charkiv, vägrade att acceptera parlamentets beslut och kallade det hela för en statskupp. Han gick kort efter i exil i Ryssland. Parlamentet utlyste nyval till presidentposten 25 maj 2014.

Utbredd korruption

Enligt Transparency International är Ukraina är det mest korrupta landet i Europa och sa 2008 att ca 30 till 50 procent av alla ukrainare hade råkat ut för korruption. Den 27 oktober 2020 beslutade Ukrainas författningsdomstol att anti-korruptionslagstiftningen, inklusive den obligatoriska elektroniska inkomstdeklarationen, var författningsstridig.
President Zelensky varnade då för att om parlamentet inte återupprättade dessa anti-korruptionslagar skulle utländskt bistånd, lån och en visumfri resa till Europeiska unionen vara i fara. 

Att anti-korruptionslagarna aldrig infördes ledde till stora protester rapporterade SVD. På skyltar gick att läsa “kasta ut svinen i författningsdomstolen” och “Ukrainas korrumperade domstol”. Polisen ingrep inte ens när de protesterade slängde rökgranater mot domstolsbyggnaden och hotade att ta sig in.   

Militär operation, invasion eller krig

Serbisk press skriver: Den ryske ambassadören i Serbien Alexander Bocan Kharchenko sa att den ryska armén har den viktigaste uppgiften att hålla civila och civila anläggningar utanför militära insatser. På morgonen på TV Prva sa ambassadören att målet med den särskilda militära aktionen var att skydda Donetsk- och Lugansk-regionerna.

 “Målet är att få ett slut på folkmordet och förstörelsen av folket under de föregående åtta åren, som dessa länder har begärt av Ryssland”, sade han. “Denazifiering och demilitarisering av Ukraina är Rysslands två viktigaste uppgifter”, tillade han.

Ryssland tar inte över. Som Putin sa, målet är inte ockupation, utan demilitarisering och denazifiering, och kontroll över städer och förstörelse av militära mål är till för det syftet, som Shoigu redan har sagt”, sa ambassadören. Enligt honom är detta också viktigt för stabiliteten i Europa. Bocan Kharchenko förklarade att denazifiering innebär befrielsen av Ukraina från nazisterna. Han tillägger att den ryska armén inte riktar sig mot civila föremål, men att det, som han sa, finns många falska nyheter om det.  “Det förekommer ingen skjutning mot civila föremål, folk förlitar sig på opålitlig information i sina slutsatser”, sa han.

På tal om kärnvapen frågade han om det var normalt att amerikanska kärnvapen finns i Europa. Han tror att majoriteten förstår vilken typ av regering som finns i Kiev, som, som han säger, under påverkan av radikala krafter håller Ukrainas folk som kollektiva gisslan.

“Västlandet använder Ukraina. Vi avslutar attacken som startade för åtta år sedan, mot Ryssland. Det var början på kriget mot Ryssland. Vi avslutar nu detta krig”, sade han.

Maria Zakharova, taleskvinna för det ryska utrikesministeriet, sa i en intervju att detta är en militär operation och inte en början på ett krig, det är för att förhindra en situation som kan leda till global militär konfrontation.

Rysslands utrikesministerns tal censureras i Sverige

Rysslands utrikesminister Lavrov säger att Ukraina brutit mot Minskavtalet, som skulle ge de ukrainska provinserna Donetsk och Luhansk betydande självstyre. Den 21 feb 2022 har Vladimir Putin formellt erkänt de Luhansk och Donetsk som självständiga stater. Lavrov menar också att man brutit Budapestmemorandumet 1994 då USA, Ryssland och Storbritannien åtog sig “att respektera Ukrainas oberoende och suveränitet och de befintliga gränserna för Ukraina” och “att avstå från hot eller våldsanvändning” mot landet. Dessa försäkringar spelade en nyckelroll i att övertala den ukrainska regeringen i Kiev att ge upp vad som motsvarade världens tredje största kärnvapenarsenal, bestående av cirka 1 900 strategiska kärnstridsspetsar”.

Det erkänns nu att USA har laboratorier för biologiska vapen över Ukraina och vid gränsen till Ryssland: 

Enligt overifierade uppgifter är dessa biolabb finansieras genom ett bidragssystem genom International Renaissance Foundation, kontrollerad av George Soros och har nu förstörts av den ryska militären.

The Guardian skriver:  “Det som hände den här veckan är att Putin tappade tålamodet och humöret. Han är rasande på den ukrainska regeringen. Han anser att det upprepade gånger förkastade Minskavtalet, som skulle ge de ukrainska provinserna Donetsk och Luhansk betydande självstyre. Han är arg på Frankrike och Tyskland, medundertecknarna och USA, för att de inte pressade Ukrainas president, Volodymyr Zelenskiy, att genomföra dem.  Han är lika arg på amerikanerna för att de inte tagit till sig Rysslands säkerhetsproblem om Natos expansion och utplaceringen av offensiva missiler nära Rysslands gränser.”
1991 när Sovjetunionen upplöstes och det avtalades då 90/91 att NATO aldrig skulle utöka sin närvaro mot Ryssland.

Vem är President Zelenskyj

Volodymyr Oleksandrovytj Zelenskyj vann presidentvalet i Ukraina 2019 och intog presidentämbetet 20 maj 2019. Han är en ukrainsk politiker, komiker och skådespelare. Född 1978 och är landets yngsta presidenten genom tiderna. Zelenskyj är som majoriteten (83%) av de ukrainska judarna rysktalande men behärskar även ukrainska och engelska.
Från och med den 31 december 2018 ledde Zelenskyj en framgångsrik, nästan helt virtuell, presidentkampanj för att avsätta Ukrainas sittande president, Petro Porosjenko, på bara tre till fyra månader. Ett av Zelenskyjs presidentkampanjslöften var att han bara skulle sitta en mandatperiod.
Zelenskyj gick till val med mottot “Presidenten är folkets tjänare, vad de än säger”. Redan någon dag efter att han annonserat att han skulle ställa upp i presidentvalet angreps hans kampanjsida av hackers.

Tidigare presidenten Porosjenko och hans anhängare hävdade att Zelenskyjs seger skulle gynna Ryssland. Zelenskyj hade innan han blev vald inte särskilt detaljerat redogjort för sin politik, men hade dock lovat att sätta stopp för konflikten i Donbass-regionen och ta krafttag mot korruptionen. Zelenskyj sa att han ville bygga “ett starkt, kraftfullt, fritt Ukraina, som inte är Rysslands lillasyster och som inte är Europas korrupta partner utan ett oberoende Ukraina. I det ukrainska parlamentet har Zelenskyjs parti Folkets tjänare röstat igenom en rad reformer. Bl.a. att parlamentariker inte längre har immunitet och att presidenten kan ställas inför riksrätt.

Ukrainas suveränitet

FNs generalsekreterare har förklarat att Ukraina inte har ansökt om gränsregistrering sedan 1991 och enligt OSS-fördraget är Ukrainas territorium ett administrativt distrikt i USSR. Eftersom Ryssland är Sovjetunionens rättsliga efterträdare (detta bekräftas av internationella domstolars beslut om egendomstvister mellan fd Sovjetunionen och främmande länder) måste Ukraina slutföra avgränsningen av gränserna mot grannländerna och få grannländernas, inklusive Rysslands, samtycke till deras gemensamma gräns. Det krävs att allt dokumenteras och undertecknas avtal med alla grannstater. Europeiska unionen har utlovat sitt stöd till Ukraina i denna viktiga fråga och har beslutat att tillhandahålla allt tekniskt bistånd. Därför kan det antas att Ryssland inte begår några rättighetskränkningar i förhållande till Ukraina.  

Elon Musk öppnar upp Starlink i Ukraina

Reuters rapporterar: Den 28 februari: “Starlink — här. Tack, @elonmusk,” twittrade Ukrainas vice premiärminister, Mykhailo Fedorov, dagar efter att ha bett SpaceX:s miljardärs vd Elon Musk om hjälp. Musk twittrade tillbaka, “Du är hjärtligt välkommen”.

Musk sa på lördagen att Starlink är tillgänglig i Ukraina och SpaceX skickar fler terminaler till landet, vars internet har störts på grund av den ryska invasionen. Fedorov tackade Ukrainas ambassadör i USA för att han hjälpte till att snabbt godkänna aktiveringen av Starlink i Ukraina.

Apropå korruption så kan tilläggas att det skandalomsusade Wallenbergägda företaget Ericsson kontrollerar telekominfrastrukturen i landet och har funnits i Ukraina sedan 1893. Ericsson ligger på topp-tre listan över det mest korrupta företaget i världen sett till utbetalade korruptionsböter. Världsbanken sa redan 1972 att  “Den som kontrollerar telekominfrastrukturen kontrollerar ett lands centrala nervsystem” och nu är alltså Ukraina inte längre beroende av Ericsson.

Framtiden

Ukraina är ett land rikt på naturresurser men har exploaterats av väst och blivit ett nav för korruption, penningtvätt, droghandel och människohandel. Det ukrainska folket har levt i fattigdom, elände och humanitär misär samtidigt som intressen i väst har frodat sig i landets rikedomar. Sverige är kärnan i den djupa staten och Sveriges roll i Ukraina är inte obetydlig med våra tre hedersambassadörer Carl Bildt, Jan Eliasson och Göran Persson på plats så kan det bara gå på ett sätt- illa för folket i landet.
President Zelenskyj kommer att rensa ur den djupa staten ur Ukraina tillsammans med Putin, Trump och den globala konstellation som motverkar den djupa staten.

Wallenberg och Kina!Wallenberg och Kina!Tänk att en sträng diktatur godkänner utländska företag med monopol i landet.

Mitt under pandemin så åkte Wallenberg i specialchartrade plan för att hämta hem labbutrustning från Kina:

https://www.svd.se/a/b5V20g/wallenbergs-kupp-spelet-bakom-unika-coronalabbet

Wallenberg har mer investerat i Kina än vad Kina har i Sverige!

Kina säger att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter:

https://sverigesradio.se/artikel/7373890?fbclid=IwAR3n51xe4imXR7Cg2GthDpjppPLMVQLMiHVYPiQ-LysiZzC2bcfiQ2ctmww

Ericsson använder slavarbetare i Kina:

https://www.expressen.se/gt/ericsson-i-samarbete-med-kritiserad-slavfabrik-i-kina/

Jacob Wallenberg:

”Mitt engagemang som medlem i Shanghais borgmästares internationella råd sedan 25 år, och motsvarande engagemang i Tsinghua universitets internationella råd, ger mig insikter och kontaktytor till det kinesiska samhället som ger möjlighet att framföra synpunkter kring hur handel och annat utbyte bör bedrivas. Vi i familjen tror på att hålla dialogen öppen och rak.”

https://www.svd.se/over-100-miljarder-pa-spel-for-wallenberg-i-kina?fbclid=IwAR1Q7d22dk4Tl7Vazl0oZZ5xfIaDhzTaSoxBVMYvK1VMTTpeIXpu_POIzw4

Hela artikeln:

“Wallenberg om Kina: ”Inget att vinna på konfrontation”
Måndag den 21 oktober i år – bara ett dygn efter att tusentals demonstranter drabbat samman med polisen i Hongkong i ännu en uppgörelse – satte sig Jacob Wallenberg i en beige, tronliknande fåtölj i ett rum i Shanghai. Intill honom fanns en annan kostymklädd man i en likadan stol.

Det hela liknade ett toppmöte mellan två världsledare.

Vilket det, på sitt sätt, var.

Mannen är nämligen inte vem som helst. Han heter Li Qiang, är kommunistpartiets sekreterare i Shanghai. Som medlem av partiets 25-hövdade politbyrå, partiets själva styrelse, är han en av de mäktigaste männen i hela Kina.

Med på mötet var också amerikanen Maurice R Greenberg, tidigare chef för den amerikanska försäkringsjätten AIG.

Händelsen finns på bild. Den är publicerad på nätutgåvan av den statsägda dagstidningen Shanghai Daily ihop med ett kort referat:

”Li tackade de två gästerna för deras medverkan i skapandet av IBLAC och och deras värdefulla råd och förslag till Shanghais sociala och ekonomiska utveckling”.

IBLAC står för International Business Leaders Advisory Council och är ett råd med globala näringslivshöjdare kopplat till Shanghais borgmästare. Jacob Wallenberg och Maurice Greenberg var i stan för rådets årliga sammankomst. Vilket också var skälet till mötet med Li Qiang.

Att Jacob Wallenberg träffar en person ur Kinas högsta ledning är inte ovanligt. Wallenberg har varit medlem av IBLAC i många år, och även under en period varit dess ordförande.

Kontakter med kinesiska politiska ledare på hög nivå har varit viktigt för många större företag som verkat i Kina genom åren, säger Kristina Sandklef, senior Kinarådgivare på konsultfirman Consilio International.

– I allmänhet är det är nyttigt att ha politiska kontakter när man bedriver verksamhet i Kina. Det underlättar livet på alla sätt. Det kan räcka med att ha en bild i receptionen med en representant från det egna företaget ihop med en lokal ledare för kommunistpartiet, så att besökare vet att man har kontakter, säger Kristina Sandklef.

Enligt Oscar Almén, forskare och Kinakännare på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, har politikens roll i det kinesiska näringslivet ökat på senare år.

– Med tanke på att politik är så närvarande i Kinas slutna system, och blivit ännu mer närvarande under Xi Jinpings tid vid makten, är det klart att politiska kontakter rent allmänt är bra att ha för utländska företag, säger Oscar Almén, som också nyligen publicerat en granskning av kinesiska företagsköp i Sverige.

Exakt hur Wallenbergfamiljens politiska kontakter har hjälpt gruppens företag är svårt att slå fast. Helt klart har Kina i dag en enorm betydelse för Wallenberggruppen och dess företag, och har så haft i flera år. Bara 2018 hade sex av Wallenberggruppens största industriföretag intäkter i Kina på över 130 miljarder kronor, enligt SvD:s sammanräkning. Det är 80 procent mer än samma sex företag drog in från Kina år 2010.

Det handlar om börsnoterade bolag som ägs i flera steg, via det noterade förvaltningsbolaget Investor och det onoterade FAM, som i sin tur ägs och kontrolleras av Wallenbergstiftelserna. FAM och Investor äger aktier med stor rösträtt som ger familjen och dess representanter en ledande ställning i bolagen.

För flera av bolagen är Kina i dag näst största marknad.

I verkstadsjätten Atlas Copco stod i fjol kinesiska kunder för 18 procent av försäljningen. I ABB var samma siffra 15 procent. I kullagertillverkaren SKF, 16 procent.

Det kan jämföras med andelen av Sveriges export till Kina, som 2018 låg på 4,7 procent. Visserligen är nämnda företag globala och Kina utgör motsvarande 19 procent av världsekonomin, räknat som BNP. Men det är ändå klart att Kina är en långt viktigare marknad för Wallenbergfamiljens bolag, än för flera andra svenska globala företag. Till exempel var Kina-andelen av Sandviks försäljning bara 7 procent och av Assa Abloys 6 procent.

Det här sjukhusbesöket råkade därefter skapa ett särskilt band mellan mig och Jiang Zemin.

Skulle det bli allvar med Kinas senaste hot, som det formulerades av ambassadören Gui Congyou förra veckan i en intervju med Göteborgs-Posten, att ”begränsa utbytet och samarbetet inom ekonomi och handel” med Sverige, kan det få stora konsekvenser för Wallenberggruppens företag. Och därmed för de svenska aktieägare och pensionssparare som har pengar investerade i bolagen.

Svenska tjänstepensionsbolag har till exempel tiotals miljarder investerade i Wallenberggruppen, och som därmed är beroende av intäkterna från Kina. Bara i Investor är tjänstemännens Alecta och arbetarrörelsens AMF tvåa och trea på listan över största ägare efter Wallenbergstiftelserna. Alectas pensionstagare äger i dag Investoraktier för 23,6 miljarder kronor, och AMF:s pensionstagare och fondandelsägare 17,7 miljarder kronor, enligt ägartjänsten Holdings.

Peter Wallenberg tar emot president Hu Jintao vid dennes besök i Sverige sommaren 2007. Utmed väggen sitter Erik Belfrage, Hans Stråberg, Carl-Henric Svanberg, Peter Wallenberg Jr, Marcus Wallenberg samt Jacob Wallenberg.

Wallenbergfamiljens ekonomiska kontakter med Kina går långt tillbaka. Jacobs pappa Peter Wallenberg har berättat i tidningen ”Företagsminnen” att han besökte Kina redan i slutet av 1970-talet, i samband med att Deng Xiaoping blev ledare och initierade det ekonomiska reformprogram som i dag – fyra decennier senare – gjort Kina till världens näst största ekonomi.

Peter Wallenberg kunde då etablera personliga relationer med Kinas absoluta toppskikt. Vid en resa i landet blev han bjuden på middag av Shanghais dåvarande borgmästare Jiang Zemin. Vid middagen trodde Peter Wallenberg, felaktigt, att han fått en hjärtinfarkt och fördes till sjukhus.

”Det här sjukhusbesöket råkade därefter skapa ett särskilt band mellan mig och Jiang Zemin, han hade ju medverkat till att rädda mitt liv. ’Hur är det med ditt gamla hjärta?’, frågade han skämtsamt när vi träffades på nytt”, sa Peter Wallenberg till Företagsminnen.

När Jiang Zemin 1989 efterträdde Deng Xiaoping som ledare stod Wallenbergfamiljen därmed i direktkontakt med toppen. Relationen fortsatte när Hu Jintao sedan tog över makten 2002. När Hu Jintao var på Stockholmsbesök sommaren 2007 var Peter Wallenberg en av dem som tog emot presidenten.

Mycket talar för att de nära relationerna har förblivit nära även efter 2012, då Xi Jinping blev president. Den Li Qiang som Jacob Wallenberg träffade härommånaden står, enligt South China Morning Post, Xi Jinping nära. Enligt tidningen är Li Qiang en av Xi Jinpings allierade från Zhejiangprovinsen. Li Qiang var enligt tidningen sekreterare under tre år till Xi Jinping, när han var ledare för kommunistpartiet i Zhejiang.

Li Qiangs företrädare i Shanghai, Han Zheng, är en annan av de partitoppar som Jacob Wallenberg haft kontakt med genom åren. Och Han Zheng är inte vem som helst. I dag är han en av sju medlemmar i politbyråns innersta krets, Xi Jinpings så kallade ”standing committee”. Det är Han Zheng som syns på bilden intill ihop med Jacob Wallenberg, vid en presskonferens 2011.

Jacob Wallenberg med Han Zheng 2011, då Han Zheng var borgmästare i Shanghai. I dag är han en av sju i den inre kretsen av kommunistpartiets Politbyrå, dess så kallade ”standing committee” som leds av president Xi Jinping.

Parallellt med att Wallenbergfamiljen har odlat sina politiska relationer har gruppens företag byggt upp en ansenlig närvaro på plats i Kina. Landet är i dag inte bara en viktig marknad för gruppen. Flera av företagen har stora produktionsanläggningar i landet. SKF har i dag till exempel nio kinesiska fabriker som är underleverantörer till fordonsindustrin. Kina är också det land där SKF har flest anställda i världen.

Vi har också sett tidigare att den här typen av hot är ett sätt att visa inrikespolitiskt att man vågar stå upp emot västerländska stater.

ABB är en annan Wallenbergjätte med stor kinesisk närvaro. I november 2018 invigde koncernen ett tillverknings- och utvecklingscenter i Xiamen, som när det är klart blir koncernens största innovations- och tillverkningsanläggning med 3 500 anställda, en investering på totalt cirka 3 miljarder kronor. År 2018 beslutade ABB också att bygga en ny robotfabrik i Shanghai.

Wallenbergbolagen brukar också samarbeta om nätverk och politiska kontakter världen över. Att det i allra högsta grad fortgår bekräftade Johan Forssell, vd för gruppens investmentbolag Investor, så sent som häromveckan. Enligt Forssell är bland det viktigaste Investor kan bidra med för bolagen just nätverket i Asien, och då i synnerhet i Kina.

Visserligen är flera av de ovan nämnda företagen inte helsvenska. ABB, Astra Zeneca och Stora Enso har till och med huvudkontor utomlands. Men med tanke på hur välkända Wallenberg är i Kina är det nog uppenbart för myndigheterna i landet att familjen är dess största ägare. Och att företagen skulle kunna påverkas av en ekonomisk konflikt.

Enligt Oscar Almén, forskare på FOI, beror konsekvenserna på vilka medel Kina väljer att svara med.

– Om de väljer handelsvägen, med tullar och liknande, så hamnar ju frågan i EU som reglerar svenska handelsförhållanden. Sedan finns ju sätt att göra det mer inofficiellt där svenska företag i Kina kan drabbas på en rad andra sätt, säger Oscar Almén.

– Man kan jämföra med vad som hände med laxen efter konflikten med Norge. Sanitetstesterna för importerad lax blev striktare och möjligheten att få importlicenser försvårades. Det var dock inte Kinas regering som officiellt genomförde detta. Genom små medel kunde det ge stora effekter, säger han.

Enligt Oscar Almén är det däremot inte säkert att Kina faktiskt går vidare med sitt hot.

– Kina måste ju göra en kalkyl över hur kostsamt det kan bli, landet är ju också beroende av flera av företagen som verkar i landet. Vi har också sett tidigare att den här typen av hot är ett sätt att visa inrikespolitiskt att man vågar stå upp emot västerländska stater och det fungerar även som ett sätt att skrämma andra att inte utmana Kina i framtiden.

Wallenbergfamiljen har vid upprepade tillfällen fått svara för sina nära kopplingar till Kina och hur det rimmar med landets problem med mänskliga rättigheter. Hela tiden har familjen försvarat sig med att deras närvaro bidrar till ekonomisk utveckling och därmed stärker riktningen mot demokrati.

Som till exempel Jacob Wallenberg i Ekots lördagsintervju 2006:

”Det har varit en otrolig utveckling tack vare att man faktiskt bejakar ekonomisk utveckling. Och då tror jag den demokratiska utvecklingen också följer med. Eller, rättare sagt, jag tror inte. Jag är helt övertygad om att det är så.”

Att ökad rikedom i Kina skulle leda till ökad demokrati är ju ett argumentet som blir allt svårare att hävda.

Frågan är än mer aktuell i dag. Flera politiker och människorättsorganisationer är tydliga i slutsatsen att Kina under Xi Jinping vid makten har tagit flera steg i mer repressiv, mindre demokratisk riktning.

Som Human Right Watch inleder sin senaste rapport för läget i landet.

”President Xi Jinping, född 1953, har indikerat sin avsikt att styra under obegränsad tid efter att Kinas lagstiftande församling i mars la ett tillägg till konstitutionen i syfte att avskaffa den bortre tidsgränsen för presidentskapet. Denna åtgärd var också kännetecknande för den ökande repressionen.”

Oscar Almén på FOI är skeptisk till tron att ekonomisk utveckling även skulle förbättra situationen för mänskliga rättigheter.

– Att ökad rikedom i Kina skulle leda till ökad demokrati är ju ett argumentet som blir allt svårare att hävda. Kina går i dag mer och mer mot ett autokratiskt system, på alla plan, med minskade friheter och ökad politisk styrning, säger han, men poängterar att det finns enstaka undantag som går i motsatt riktning.

– Möjligheten för enskilda medborgare att stämma staten har ökat på senare år och vi har också sett fler som har utnyttjat den möjligheten. Det är viktigt att komma ihåg, även om den övergripande trenden är mot mer politisk kontroll.

Flera händelser den senaste tiden har också stärkt tesen att regimen i Peking går i en mer repressiv riktning. Ett exempel är de återkommande avslöjanden av Kinas behandling av minoriteter i Xinjiangprovinsen, där över en miljon människor har satts i olika läger och fängelser.

Representanter för Kinas regim har beskrivit lägren främst som skolor, där de intagna varit elever. Men som flera internationella medier och organisationer har visat handlar det snarast om långt mer brutala anstalter där alla som sätter sig till motvärn bestraffas. New York Times avslöjade nyligen att de hårdföra åtgärderna beordrats från Kinas högsta politiska ledning. President Xi Jinping ska i tal till partiföreträdare ha krävt att ”ingen nåd” skulle visas mot den muslimska minoritetsbefolkningen och att landet använde alla ”diktaturens verktyg” i det arbetet.

Utvecklingen i Hongkong är ett annat aktuellt exempel. Myndigheternas behandling av demonstranterna och det lagförslag som de protesterade mot ses båda som exempel på en mer hårdför inställning från centralmakten i Peking.

För Sverige har fängslandet av den svensk-kinesiske förläggaren Gui Minhai vridit upp kritiken mot den kinesiska statsmaktens metoder. Vilket nu är bakgrunden till ambassadören Gui Congyous hot i GP häromdagen om ”motåtgärder”. När och hur dessa ska omsättas i praktiken är fortfarande oklart. Utrikesminister Ann Linde sa till Ekot efter uttalandet att UD ”inte fått någon konkret information om detta från Peking” via de normala kanalerna.

I GP-intervjun upprepar Gui Congyou det svar som Kina ofta använder när personer eller organisationer i andra länder kritiserar regeringens agerande och politik:

”Vilken politik den kinesiska regeringen för är Kinas interna angelägenheter. Inga länder, organisationer eller privatpersoner har rätt att blanda sig i det”, säger han i intervjun.

SvD har ställt ett antal specifika frågor till Jacob Wallenberg om hur han i dag ser på gruppens verksamhet i Kina och på familjens kontakter med landets politiska ledning. Jacob Wallenberg har inte velat besvara frågorna direkt, men i stället formulerat ett skriftligt uttalande till SvD.

I uttalandet skriver han att familjen allmänt ”har en stark tro på att handel och öppenhet gynnar ekonomisk utveckling och skapar förutsättningar för ett ökat välstånd för alla och dessutom bidrar till fredlig samexistens länder emellan. Detta gäller även Kina.”.

Jacob Wallenberg understryker dock att man inte ser okritiskt på landets expansion.

”Kinas ekonomiska framväxt och ambition innebär inte att man ska vara naiv kring vilken politisk roll Kina önskar spela, och därför är det angeläget att ställa samma krav på Kina vad gäller handel och konkurrens som man ställer på andra utvecklade länder. Det måste vara ett level playing field.”

Jacob Wallenberg skriver att han vid flera tillfällen har talat med Kinas ledare om landets problem med mänskliga rättigheter. Men han upprepar också sin tidigare uttalade övertygelse att med ekonomisk utveckling bör på sikt även ökade medborgerliga fri- och rättigheter komma.

”Att så ännu inte har skett i Kina beklagar jag, vilket jag också upprepade gånger och tydligt har tagit upp med kinesiska ledare. Men politiken – inte näringslivet – ska hantera politiska frågor. Jag tror att ökad transparens och öppenhet är en förutsättning för fortsatt långsiktig ekonomisk utveckling i Kina.”

I uttalandet nämner Jacob Wallenberg däremot ingenting om några specifika frågor som han har diskuterat med de kinesiska ledare han träffat, som till exempel frågan om den fängslade svenskkinesiske förläggaren Gui Minhai och fånglägren i Xinjiang. Inte heller om han tror att hoten från den kinesiska ambassadören kan påverka Wallenbergföretagens stora närvaro i Kina.

”Relationen med Kina är komplicerad. Jag förespråkar dialog och långsiktighet, fortsatt handel och utbyte på alla nivåer. Vi har inget att vinna på konfrontation, men vi ska stå upp för våra värderingar och utnyttja våra förtroendefulla kontaktytor för att lyfta fram våra farhågor och gemensamma utmaningar.”

Jacob Wallenberg skriver att man även i framtiden kommer att odla kontakter med de kinesiska ledarna.

”Familjen har sedan öppnandet av Kina strävat efter nära relationer med den politiska ledningen i Kina. Förhoppningsvis har det gynnat bolagens möjligheter att etablera sig och växa på den kinesiska marknaden”, skriver Jacob Wallenberg.

Han vädrar heller inga tankar på att sluta som medlem av IBLAC i Shanghai, där han träffar politbyråmedlemmar som Li Qiang och Han Zheng.

”Mitt engagemang som medlem i Shanghais borgmästares internationella råd sedan 25 år, och motsvarande engagemang i Tsinghua universitets internationella råd, ger mig insikter och kontaktytor till det kinesiska samhället som ger möjlighet att framföra synpunkter kring hur handel och annat utbyte bör bedrivas. Vi i familjen tror på att hålla dialogen öppen och rak.”

Cornelia unfiltered HIGHLIGHTS #31  Skökan SveaCornelia unfiltered HIGHLIGHTS #31  Skökan Svea2023-06-09 #31 Vi har firat Sveriges nationaldag samtidigt som trycket från omvärlden tätnar. Margot Wallström har lovat att återuppbygga Ukraina precis lagom till att vattenkraftverket i Kachovka sprängdes och SVT delar Ukrainsk propaganda. Vattenfall har kopplat in kinesiska kommunistpartiets spionelmätare hos 900 000 kunder trots en rigorös oberoende svensk utredning. Trump tar kampen med läkemedelsindustrin och ska gå till botten med varför alltfler barn får autism och kroniska sjukdomar. 

Martin Stensös sång om Arsenalsgatan 8C:
https://youtu.be/57UMpu60ZCY

Wallenberg Sveriges SkuggregeringWallenberg Sveriges SkuggregeringSweden is a small country but very sharp. Wallenberg är kärnan i djupa staten, skuggregeringen eller icke folkvalda som styr i bakgrunden eller vad du nu vill kalla det. Vars motto är Esse Non Videri, verka utan att synas. Dom kontrollerar telekominfrastrukturen, telefoni, bredband, 5G osv genom Ericsson och kraftförsörjningen genom ABB i 184 länder, dom kontrollerar Nasdaq och teknologin för 150 börser. Dom kontrollerar SEB för bankverksamhet, Astra Zeneca som gör vaccin, Atlas Copco som sysslar med gruvor och utvinning av naturresurser, SAAB som gör vapen, stridsplan, Redbee som har över 400 TV-stationer inkl. BBC osv osv. Alla techbolag som Apple, Google, Amazon, Facebook, Twitter, Microsoft etc har sina serverhallar i Sverige och betalar licensavgifter till Wallenberg för att få finnas på internet därmed har Wallenberg stor kontroll på deras verksamhet. Utöver detta som även visas i inslaget som finansierar dom forskning, utbildning, juristutbildning, utbildning i vapen, demokratifrågor osv osv. Listan kan göras lång och denna familjen är utan tvekan den mest inflytelserika på jorden. När Trump sa att han skulle ”drain the swamp” så menade han det. Svampen som sugit ut all näring, all vätska, alla rikedomar från resten av folken på jorden. För varje dag som går så ser vi förfallet och att verka utan att synas inte riktigt fungerar för dom. Nu ser hela världen hur detta ekosystemet som Wallenberg byggt upp fungerar och vilka som gynnas. Dom ligger bakom Federal Reserve Act, Bilderberg gruppen där Wallenberg fortfarande är ordförande (finns intressant dokumentation på Wikileaks) och EU. Underrättelsetjänster kontrolleras av Ericsson, avlyssning går igenom dom och därmed också Darknet som dom enkelt hade kunnat stänga ned om dom velat. Sverige (eller Wallenberg som är Sverige) är det sjätte ögat i Five Eyes bara det att dom har kontroll på allt utan att vara med. Wallenberg är the invisible enemy och the people in the shadows som Trump talar om. Sverige är varken neutralt, inget litet land och definitivt ingen humanitär stormakt. Det lidande, fattigdom och elände som denna familj orsakat hela världen är obeskrivlig och allt kommer fram nu i ljuset av verkligheten och vi kommer få skämmas som svenskar. Vilket parti eller politiker belyser detta, nej ingen, eftersom dom är tillsatta av samma familj och ingen får bli politiker utan att det är godkänts av Wallenberg. Så nej vi har inte haft demokrati heller.
Deras tid är över nu!

Cornelia unfiltered- Episode 51- Den svenska WallenturkenCornelia unfiltered- Episode 51- Den svenska Wallenturken51. Har den svenska staten samägt bolag som t ex. Telia Sonera i syfte att kunna plundra statskassor och är det den egentliga anledningen till att Turkiet är lite tjuriga på Sverige eller handlar det om myten om hundturken som Sverige odlat sedan 1700-talet? Är skatt, sponsring och välgörenhet i själva verket pengaförflyttning och penningtvätt? Hur skulle den djupa staten beskriva den djupa staten om den existerar?

https://rumble.com/v28arcu-cornelia-unfiltered-episode-51-den-svenska-wallenturken.html

SVT förklarar den djupa staten:

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/den-djupa-staten-slar-till

Domen mot Telia:

https://www.justice.gov/opa/pr/telia-company-ab-and-its-uzbek-subsidiary-enter-global-foreign-bribery-resolution-more-965

Vidare läsning:

https://web.archive.org/web/20190817055301/https://www.aftonbladet.se/kultur/a/gPwrxB/turkarna-kommer-turkarna-kommer

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hundturken

https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_djupa_staten_i_Turkiet

https://www.expressen.se/nyheter/telia-utpekade-i-enorm-mutharva-med-diktator/

https://www.capacitymedia.com/article/29ot9zs8rfpxjdjmd4mio/top-story/azerbaijan-government-buys-telia-and-turkcells-stake-in-azercell-for-222m