Cornelia unfiltered HIGHLIGHTS #28 Bilderberg, Ukraina och den svenska krigsdelegation
2023-05-22 #28. Vattenfall i blåsväder så vdn Anna Borg och Magda drar till Bilderbergmötet i Portugal. Utrikesutskottet åker till Ukraina och Sveriges talman tar emot Ukrainas talman. McGregor säger att 81 länder har ansökt om vara med i BRICS och kommer till mötet i S:t Petersburg i juni. Wallenberg och Sveriges Radio har meningsskiljaktigheter om EU.

https://youtu.be/kTJSVX1Z9CI

Investors frågestund med Jacob Wallenberg:
https://youtu.be/yEF4mVexZio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post