Cornelia unfiltered – Episode 18- Under belägring II
18. Är Sverige en failed state, suveränt eller belägrat av främmande makt del II?

Hur slår de amerikanska exekutivordrarna mot den svenska staten, Wallenberg och svenska företag när det nu visats sig att det finns allvarlig korruption och misstankar kring brott mot mänskligheten? Se gärna även episoderna 5, 10 och 11.

https://rumble.com/v1fhjyl-cornelia-unfiltered.-episode-18-under-belgring-ii.html

Trumps EO 13818 Blocking Property https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involved-serious-human-rights-abuse-corruption/

Trumps EO 13848 utländsk valpåverkan:

https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/executive-order-imposing-certain-sanctions-event-foreign-interference-united-states-election/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post